Boligadvokat Køge

Flere og flere søger mod Køge, når de skal købe bolig. Det skyldes blandt andet Køges grønne områder og hav. Som boligadvokater giver vi dig 3 gode råd til at købe bolig i Køge. Læs mere om nybyggeri, tilbygninger og fredede bygninger.

 

Råd 1: Overvejer du nybyggeri, bør du sikre dine interesser ved at alliere dig med en professionel rådgiver

Mange danskere vil lave boligkøb i Køge, hvorfor byen er i udvikling. Det betyder, at interessen for nybyggeri er steget. Du sikrer din fremtid med et nybyggeri, og kan samtidig sørge for at overholde alle miljøforskrifter. Typisk får du mindre vedligeholdelse at se til i forhold til et ældre hus, samtidig med at dit nybyggeri ofte holder prisen bedre end tilsvarende ældre huse. Men der er en lang række ting, du bør være opmærksom på, når et nyt hus skal planlægges, projekteres og bygges.

 

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel rådgiver, som kan hjælpe dig med at:

 • Gennemgå nybyggeri-forløbet fra start til slut, så du helt nøjagtigt ved, hvad der skal ske
 • Gennemgå alle dokumenter om nybyggeriet, så som entreprisekontrakt, servitutter og materialebeskrivelse 
 • Udarbejde en betinget godkendelsesskrivelse til entreprenøren, som indeholder forbehold, som skal afklares 
 • Håndtere korrespondancen til entreprenøren og din bank
 • Følge op på nybyggeriet, når det starter, og sikrer dig, at alt går som planlagt 
 • Rådgive om private forhold om nybyggeriet (testamente, ægtepagt og samejeoverenskomst)

 

Råd 2: Vil du lave tilbygninger? Så skal du have styr på reglerne

Som boligejer har du ansvar for, at din ejendoms forhold er i overensstemmelse med lovens regler. Derfor kan du sikre dig, ved at alliere dig med en boligrådgiver med lokalkendskab til Køge. Dermed kan du sætte dig godt ind i de forskellige regler:

 • Byggeloven: De overordnede byggeregler, som skal overholdes på lige fod med landets øvrige love
 • Bygningsreglementet: Sikre kvaliteten i byggeriet, og indeholder juridiske krav til byggeriet
 • BBR-loven: Regler for areal, adressering og skiltning, koordinering og videregivelse af ejendomsdata
 • Lov om udstykning og anden registrering i matriklen: Regler for udførelsen af matrikulære arbejder som udstykning, arealoverførsel, sammenlægning mv.
 • Planloven: Loven, der danner grundlag for offentlige myndigheders styring af den fremtidige arealanvendelse
 • Diverse kommuneplaner, lokalplaner og servitutter: Særlige regler og krav, som skal overholdes, når der skal bygges om eller nyt i de områder, den enkelte Lokalplan omfatter, eller på de grunde hvor servitutterne gælder
 • Lokalplaner – eller andre tinglyste servitutter, der er gældende for din matrikel, kan f.eks. regulere hvad, hvor meget og hvor på grunden, der må bygges. Det kan også være fastsat, hvilke materialer eller byggetekniske løsninger, du må vælge
 • Stærkstrømsbekendtgørelsen: Sikkerhedsbestemmelser for elinstallationer i boliger
 • Affaldsbekendtgørelsen: Regler for håndtering af byggeaffald og særlige krav til farligt affald f.eks. PCB

Hvis du ønsker at opføre en carport, terrasse eller altan, er det vigtigt, at du overholder ovenstående regler. Du skal undersøge, om det kræver byggetilladelser at opføre dit ønskede byggeri.  

 

Råd 3: Fredede bygninger kan sætte en stopper for dine renoveringsplaner

Som by har Køge meget historie og kulturarv, hvorfor ca. 65 bygninger er fredede. Derfor bør du undersøge, hvorvidt dit drømmehus er fredet. Det kan sætte en stopper for dine renoveringsplaner, da ejeren af en fredet bygning har pligt til at holde sin bygning i forsvarlig stand, og skal have tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis bygningen skal ændres – både indvendigt og udvendigt. Du kan se en oversigt over de fredede bygninger på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. https://slks.dk/

 

Hvorfor købe hus i Køge?

I Køge bosætter du dig i et område præget af historie, byliv og kultur. Du kommer helt tæt på havet og skov – uanset hvor du slår dig ned i byen. Med ca. 37.000 indbyggere (2018) kan du flytte til Danmarks 18. største by, som er i kraftig udvikling. På nuværende tidspunkt er der ved at blive bygget et nyt universitetshospital, nyt byområde i Køge Kyst, ny jernbane København–Ringsted med station i Køge Nord og en ny uddannelsesby i Campus Køge. Disse udviklingsprojekter forventes at præge og udvikle kommunen i de kommende år og skabe mere vækst og velfærd. Det betyder, at rent investeringsmæssigt vurderes det til at være fornuftigt at købe hus i Køge grundet dens udviklingen, der trækker studerende og erhvervsfolk til.   

Bestil rådgivning nu
6.000DKK
Bestil her

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Du kan sikre dig selv og din fremtidige bolig i Køge, ved at søge juridisk rådgivning hos NEMADVOKATs boligadvokater. Vi har stor erfaring med køb af bolig i Køge, og kender til alle reglerne omkring boligkøb, nybyggeri, tilbygninger og fredede bygninger. Derfor sikrer du dig kompetent rådgivning, og en komplet gennemgang af din købsaftale. Gør det nemt med NEMADVOKAT – vores processer er digitaliserede, så du har adgang til alle dokumenter vedrørende din sag dag og nat. Du får en nem og hurtig sagsbehandling, så du hurtigt kan få din drømmehandel i hus. Kontakt os i dag, så du sikrer dig en god bolighandel