Boligadvokat Horsens

NEMADVOKAT er din boligadvokat i Horsens. Vores boligrådgivere er klar til at hjælpe dig igennem dit boligkøb, så du er sikker på, at du indgår en fair og fornuftig handel. Når du er kunde hos os, får du tilknyttet din egen boligrådgiver, som varetager dine interesser.

Hos NEMADVOKAT har vi stærke kompetencer indenfor køb og salg af boliger. Vi tilbyder forskellige pakkeløsninger, og du vælger selv, hvilke ydelser du ønsker at gøre brug af. Det betyder, at du kender til den samlede pris på forhånd.

Du kan enten vælge mellem den fulde pakke, hvor du får køberrådgivning gennem hele processen, ligesom din boligrådgiver varetager al dialog med mægler og bank. Du kan også vælge udelukkende at få hjælp til gennemgang og tinglysning af skødet.

 

Hvad koster en boligadvokat i Horsens?

Der er stor forskel på, hvad du skal betale for en boligadvokat i Horsens. Prisen afhænger blandt andet af, hvem du vælger, samt hvilke ydelser du har brug for. Som udgangspunkt anbefaler vi, at du vælger en boligadvokat i Horsens, som tilbyder pakkeløsninger.

Når du vælger en pakkeløsning frem for en fast timepris, betyder det, at du kender til den endelige pris på forhånd. Du risikerer derfor ikke, at der dukker uventede udgifter op efterfølgende. Vælger du en boligadvokat, som fakturerer på timebasis, ved du typisk ikke, hvor meget du ender med at betale.

Du bør som udgangspunkt regne med, at en boligadvokat i Horsens koster mellem 5.000 og 10.000 kr. Du kan dog også finde boligadvokater, som koster mere eller mindre. Du bør derfor altid tage udgangspunkt i dit specifikke behov, når du vælger boligadvokat.

Hos NEMADVOKAT tilbyder vi udelukkende pakkeløsninger. Det gør vi, fordi vi ønsker at styrke gennemsigtigheden i branchen. Som kunde kender du altid de samlede omkostninger, før vi indgår en aftale. Du kan selv sammensætte din pakke, så den matcher de ydelser, du har brug for.

 

Vi tilbyder følgende pakkeløsninger:

Køberrådgivning: 6.000 kr.

Køberrådgivning er den komplette pakke. Her får du både en gennemgang af købsaftalen samt køberrådgivning gennem hele processen. Du får tilknyttet din egen boligrådgiver, som varetager al dialog med både mægler og bank. Du skal derfor udelukkende koncentrere dig om de informationer, som din boligrådgiver videregiver til dig.

Du bør vælge denne pakke, hvis du vil have det fulde overblik over alle aspekter af dit boligkøb. Når købsaftalen er blevet gennemgået, får du indsigt i, om der er nogle vilkår, som du ikke bør acceptere. Hvis det er tilfældet, sørger din boligrådgiver for at forhandle med ejendomsmægleren.

Når der er blevet ændret på vilkårene, så der foreligger en købsaftale uden anmærkninger eller vilkår, som du ikke bør acceptere, sørger din boligrådgiver for at udarbejde og tinglyse skødet. Hvis det er ejendomsmægleren, der har udarbejdet skødet, gennemgår vi det for dig, før handlen endelig afsluttes.

Læs mere om vores køberrådgivning.

 

Gennemgang af købsaftale: 5.000 kr.

Vil du selv varetage korrespondance med mægler og bank, men ønsker hjælp til at gennemgå købsaftalen, bør du vælge denne pakke. Din boligrådgiver sørger for at undersøge, om der er vilkår, som du ikke bør acceptere, før du sætter din underskrift.

Når du vælger denne pakke, er du sikker på, at alt er i orden, når du skriver under. Hvis der er vilkår, som udelukkende er til sælgers fordel, bliver du gjort opmærksom på disse, så du kan få dem ændret. Efterfølgende kan du skrive under med ro i maven, fordi du ved, at du er bekendt med alle de betingelser, du accepterer, når du sætter en underskrift.

Læs mere om gennemgang af købsaftale.

 

Tinglysning af skøde: 2.500 kr.

Denne pakke er til dig, der udelukkende har brug for hjælp til at udarbejde eller gennemgå og tinglyse skødet. Din boligrådgiver sørger for, at skødet indeholder alle de korrekte informationer, så det kan blive tinglyst uden anmærkninger. Vi kan samtidig hjælpe dig med at frigive købesummen til sælger.

Læs mere om tinglysning af skøde.

 

Hvorfor vælge os?

Hos NEMADVOKAT har vi én primær mission; at gøre boligrådgivning simpelt, nemt og effektivt. Advokatbranchen er generelt en branche, som rummer mange fordomme. Priserne er for høje, og rådgivningen er for kompleks.

Det ønsker vi at gøre op med. Når du vælger NEMADVOKAT som boligadvokat i Horsens, får du tilknyttet din egen boligrådgiver. Du får rådgivning, som du forstår, og den komplekse jura bliver omsat til et sprog, der giver mening.

Vi ønsker at skabe tillid mellem kunde og rådgiver, så du føler dig tryg i dit boligkøb, fordi du får en overordnet forståelse for din sag. Vores arbejde er først udført, når du er sikker på, at du kender til alle de betingelser og vilkår, som du accepterer, når du underskriver købsaftalen.

Samtidig ønsker vi at tilbyde vores ydelser til en pris, som rent faktisk er til at betale. Når du vælger os som boligadvokat i Horsens, får du gennemsigtige priser uden meromkostninger. Du kender prisen på forhånd, og der kommer ingen ubehagelige ekstraregninger.

Vi kan udelukkende tilbyde så højt et serviceniveau til en så attraktiv pris, fordi vi har digitaliseret og effektiviseret vores interne processer. Vi er frontløbere indenfor den digitale transformation i advokatbranchen.

Det betyder blandt andet, at al rådgivning foregår gennem vores egen digitale platform, NEMBLIK. Her kan du tilgå din sag og alle de relaterede dokumenter på alle tider af døgnet – og platformen er naturligvis 100% GDPR-compliant.

Hos NEMADVOKAT er vi medlemmer af Advokatsamfundet, som er en organisation, der arbejder for et mere velfungerende retssamfund. Det er med til at sikre dig en tryg, professionel og sikker sagsbehandling, hvor der er fokus på tillid, fordi vi gør tingene efter bogen.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Læs mere

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvorfor bruge en boligadvokat i Horsens?

Når du skal købe en bolig i Horsens, er der god grund til at bruge en boligadvokat. Der stilles ingen krav til, at du skal bruge en boligadvokat i Horsens eller i resten af landet for den sags skyld. Det er dog alligevel en god idé, hvis du vil være sikker på, at du indgår et fair og fornuftigt boligkøb.

Ejendomsmægleren er sælgers mand, og det er derfor udelukkende sælgers interesser, vedkommende varetager. Du kan derfor ikke være sikker på, at du får overleveret alle de informationer, som rent faktisk har indflydelse på dit køb.

Derfor bør du inddrage en boligadvokat i Horsens. Hos os får du tildelt din egen boligrådgiver, som hjælper dig med at danne overblik over dit boligkøb. Du får omsat de juridiske dokumenter til et sprog, som du forstår.

Samtidig kan du få hjælp til alt fra juridisk rådgivning og korrespondance med mægler og bank til gennemgang af købsaftalen og tinglysning af skødet. Du vælger selv, hvor meget du vil inddrage en boligadvokat, så du udelukkende skal betale for den service, du rent faktisk har brug for.

 

Hvorfor flytte til Horsens?

Horsens er en attraktiv by for såvel børnefamilier som ældre og dem midtimellem. Horsens Kommune er blandt de hurtigst voksende i Danmark, og det skaber dynamik i lokalsamfundet. Horsens bugner med jobtilbud, uddannelsesmuligheder og daginstitutioner.

Hvis du ønsker at være tæt på både natur, vand og by på én og samme tid, så er Horsens et oplagt valg. Det er samtidig nemt at komme til de omkringliggende byer, som tæller Aarhus, Vejle, Fredericia og Silkeborg, hvilket er med til at gøre Horsens endnu mere attraktiv.

Der er hverken langt til arbejdspladser eller uddannelser, og samtidig er der pasningsgaranti i kommunens daginstitutioner. Byen rummer adskillige nybyggerkvarterer, og det estimeres, at der ved indgangen af 2040 vil være en befolkningstilvækst på op mod 30%.

Uanset, om du trives med mennesker omkring dig i den pulserende bymidte, eller har det bedst med at bo omringet af naturen, så er der mulighed for det i Horsens. Du har det hele indenfor rækkevidde – og så er boligpriserne i Horsens attraktive sammenlignet med mange andre byer af samme størrelse.

 

Handlens dokumenter

Når du skal købe bolig i Horsens, får du udleveret en lang række dokumenter. Det er vigtigt, at du har styr på indholdet af de forskellige dokumenter, så du er sikker på, at de indeholder de korrekte informationer. Hvis dokumenterne er mangelfulde, kan det påvirke dit boligkøb i en negativ retning.

Herunder kan du se et udsnit af de dokumenter, du får udleveret i forbindelse med et boligkøb. Det er ikke en komplet liste, da antallet og typen af dokumenter varierer afhængigt af den specifikke bolig, du er interesseret i.

  • BBR-meddelelse: Dette dokument beskriver de oplysninger, som kommunen har om din bolig. BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.
  • Energimærkning: Dette dokument skaber overblik over boligens energimæssige stand. Du finder samtidig forslag til energimæssige forbedringer.
  • Matrikelkort: Dette dokument indeholder et kort over ejendommens areal og skel – dét, der kaldes for matriklen.
  • Forsikringer: Dette dokument indeholder oplysninger om de forsikringer, der skal tegnes på ejendommen.
  • Forbrugsopgørelse: Dette dokument indeholder oplysninger omkring de forbrugsudgifter, den tidligere ejer har haft.
  • Tingbogsattest: Dette dokument indeholder oplysninger om brugsrettigheder og begrænsninger for ejendommen. Det kan eksempelvis være hæftelser og tinglyste servitutter.
  • Tilstandsrapport: Dette dokument indeholder oplysninger omkring ejendommens fysiske stand. Er der skader, vil det fremgå af tilstandsrapporten.
  • Forureningsattest: Dette dokument indeholder oplysninger omkring eventuel forurening på grunden.
  • Lokalplan: Dette dokument indeholder oplysninger om de gældende regler for ejendommen og det område, som den er beliggende i.
  • Oplysninger om grundejerforening: Dette dokument indeholder oplysninger omkring medlemspligt i en grundejerforening. Herudover kan du se oplysninger omkring medlemskontingent, budgetter, regnskaber, vedtægter og generalforsamlingsreferat.

 

Salgsopstillingen

Det første dokument, du får udleveret, når du viser interesse for en bolig, er typisk salgsopstillingen. Det er et dokument, som indeholder en lang række oplysninger omkring de udgifter, der er i forbindelse med boligen. Banken bruger blandt andet salgsopstillingen, når de skal vurdere, om du har råd til at bosætte dig i den pågældende bolig.

I salgsopstillingen kan du læse mere om de løbende udgifter ved boligen. Det gælder blandt andet forsikringer, ejendomsværdiskat, ejendomsskat og afgifter. Herudover kan du finde oplysninger omkring grundareal, plantegninger, tekniske data og finansieringsforslag.

Læs mere om salgsopstillingen, her.

 

Købsaftalen

Købsaftalen er blandt de vigtigste dokumenter i en bolighandel. Det er betegnelsen for den kontrakt, som du og sælger skriver under på. Købsaftalen indeholder alle de betingelser, der gør sig gældende for handlen.

Formålet med købsaftalen er at danne overblik over alle de informationer, som relaterer sig til handlen. Det er typisk sælgers ejendomsmægler, som står for at udarbejde købsaftalen, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i indholdet af den.

Det er væsentligt, at du kender til alle de forhold, som har indflydelse på dit boligkøb. Der er mange forskellige faktorer, som kan påvirke dit køb i en negativ retning. Hvis der er tinglyste servitutter, der dikterer, hvordan ejendommen må bruges, kan det eksempelvis betyde, at du ender med at gennemføre en handel, som ikke er til din fordel.

Du gør derfor klogt i at få en boligadvokat til at gennemgå købsaftalen, før du skriver under. NEMADVOKAT er din boligadvokat i Horsens, og hos os får du tilknyttet din egen boligrådgiver, som varetager dine interesser gennem boligkøbet.

På den måde kan du være sikker på, at du først skriver under på købsaftalen, når der ikke er nogle vilkår, som gør dit boligkøb mindre attraktivt. Din boligrådgiver sørger for, at du er indforstået med de betingelser, der fremgår af købsaftalen.

Læs mere om købsaftalen, her.

 

Husk altid at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen

Skriver du under på købsaftalen, før du har fået en boligrådgiver eller -advokat til at gennemgå den, er det vigtigt, at du får indskrevet et advokatforbehold. Advokatforbeholdet betyder, at købsaftalen først er bindende, når din rådgiver har godkendt den.

Du kan derfor få rettet vilkår og betingelser i handlen, efter du har skrevet under, når du gør brug af advokatforbeholdet. Nægter sælger at indfri dine krav, kan du udtræde af dit køb, uden du skal betale en godtgørelse til sælger.

Hvis du ikke har fået indskrevet et advokatforbehold, skal du gøre brug af din almindelige fortrydelsesret. Det betyder, at du skal betale sælger 1% af den samlede købesum i godtgørelse. Du kan derfor spare mange penge ved at få indskrevet et advokatforbehold.

Læs mere om advokatforbehold, her.

 

Tinglysning af skøde

Når købsaftalen er underskrevet, og fortrydelsesfristen er udløbet, er handlen bindende. Vi hjælper dig med at udarbejde eller gennemgå skødet, som efterfølgende bliver tinglyst. Når skødet er blevet tinglyst, vil du fremgå som den officielle ejer af boligen.

Samtidig betyder tinglysningen, at den forrige ejers kreditorer ikke længere kan kræve udlæg i ejendommen. Dit boliglån skal også tinglyses, men dette kan først ske, når du er registreret som den officielle ejer.

Af samme årsag er det væsentligt, at skødet tinglyses så hurtigt som muligt. Hos NEMADVOKAT sørger vi for, at dit skøde indeholder de korrekte informationer, så det kan tinglyses hurtigt, nemt og sikkert.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Læs mere

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift