Hvad er udbytte?Hvad er udbytte?

Hvad er udbytte?

Udbytte er betegnelsen for, når virksomheden vælger at udlodde udbytte til ejerne/aktionærerne. Disse beløb kan både udbetales og geninvesteres.

 

Hvordan foregår udlodning af udbytte?

Et selskabs anpartshaver har ret til at modtage udbytte forholdsmæssigt efter deres andel i selskabet. Der skal træffes beslutning om at udlodde udbytte på den ordinære generalforsamling.

Udbyttet beskattes med 27% op til en progressionsgrænse på 51.700 kr. om året (2017). Modtaget udbytte herudover beskattes med 42%.

Er du gift, og udnytter din ægtefælle ikke sin progressionsgrænse, har du mulighed for at udnytte den i stedet, og dermed øge progressionsgrænsen for udbyttebeskatningen.

 

Ordinært og ekstraordinært udbytte

Udbytte kan enten udloddes som det, der kaldes ordinært udbytte eller ekstraordinært udbytte.

Ordinært udbytte udloddes i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling på baggrund af selskabets årsregnskab. Ekstraordinært udbytte udloddes derimod i løbet af året.

 

Betingelser for udlodning af udbytte

For at et selskab kan udlodde enten ordinært eller ekstraordinært udbytte, skal selskabet have et fortsat forsvarligt kapitalberedskab. Det betyder, at selskabet skal være i stand til løbende at opfylde sine forpligtelser.

Selskabets ledelse, der består af en direktør og eventuel bestyrelse, har ansvar for at der ikke udloddes for meget. Dermed skal ledelsen sikre, at udlodning af udbytte ikke er til skade for selskabet og dets kreditorer.