Testamente

Opret et testamente for at gøre noget godt for dine efterladte
Du kan sikre dine efterladtes fremtid bedst muligt ved at skrive testamente. Det giver dig mulighed for at bestemme, hvordan dine ejendele og penge skal fordeles efter din død.

Du kan være med til at mindske risikoen for arvestrid mellem dine efterladte. Vi har desværre oplevet flere familier gå i stykker, fordi afdøde ikke skrev et testamente i tide.

Læs mere under billedet om, hvorfor et testamente er vigtigt, hvordan man gør, hvad det indeholder, advokatens anbefaling, prisen på et testamente og meget mere.

Få oprettet dit testamente i dag
3.500 DKK
køb nu

inkl. moms

Hvorfor skrive testamente?

 • Du minimerer risikoen for arvestrid
 • Du får kontrol over fordelingen af din formue
 • Ugifte samlevende arver ikke automatisk efter hinanden
 • Særbørn arver ikke automatisk efter dig
 • Du kan få indflydelse på, hvem der får forældremyndigheden

Tryk på ‘læs mere’ og lær mere om testamente.

Hvad står der i et testamente?

Et testamente kan eksempelvis indeholde sektioner såsom:

 1. Parterne: Person(erne), der opretter testamentet og evt. dem det inkluderer
 2. Fordeling af arven: Hvordan skal arven fordeles?
 3. Subsidiære arvinger: Hvem er de sekundære arvinger?
 4. Særeje for arvinger: Er arven særeje eller ej?
 5. Opgørelse over aktiver: Hvordan skal eventuelle aktiver fordeles?
 6. Ændringer og tilbagekaldelse: Hvordan ændres eller tilbagekaldes testamentet?
 7. Samlivsophævelse: Hvad sker der, hvis I går fra hinanden?
 8. Længstlevendes testationsret: Kan længstlevende oprette et nyt testamente?
 9. Ajourføring af testamentet: Hvordan opdateres testamentet?
 10. Underskrift for notaren: Hvordan underskrives testamentet?

OBS: Pensioner og forsikringer kan ikke indgå i et testamente.

 

Hvordan skriver man testamente?

Du kan med fordel starte med at overveje, hvordan du gerne vil have, at din formue skal fordeles. Derefter skal du overveje, om du vil lave det selv eller få en advokat til det.

Kan man skrive testamente selv? Lav dit eget testamente ved at sætte dig grundigt ind i arveloven. Du bør dog være opmærksom på de risici, der følger med, hvis du gør det selv.

Hvis testamentet ikke er udfærdiget fuldstændigt korrekt, risikerer du, at din formue fordeles anderledes end ønsket. De fleste har derfor stor gavn af professionel rådgivning.

 

Hvornår er et testamente gyldigt?

Du skal som minimum være 18 år eller gift, hvis du gerne vil udfærdige et testamente. Under særlige omstændigheder kan man oprette testamente, når man er er 15 år.

Udfærdigelse af testamente kan ske som et vidnetestamente, der underskrives af mindst to vitterlighedsvidner og testator, eller et notartestamente, der underskrives for notaren.

Vi anbefaler altid at lave et notartestamente. Testamentet er gyldigt, og dermed juridisk gældende, så snart det er underskrevet for notaren eller af de to vitterlighedsvidner.

 

Notartestamente

Vi anbefaler altid at få oprettet et notartestamente. Notaren sikrer nemlig testators identitet (opretteren af testamente), og at testator kan handle fornuftsmæssigt.

Da notaren sikrer at testator kan handle fornuftsmæssigt, dvs. er i stand til at oprette testamente, gøres det svært for arvinger at anfægte indholdet og evt. få tilsidesat ønsker.

Derudover underskrives notartestamenter altid i to eksemplarer foran en notar i Skifteretten. Samtidig registreres dokumentet i Centralregistreret for Testamenter.

Skifteretten opbevarer det ene eksemplar, og testator får det andet. Dermed er testator sikker på, at testamentet ikke glemmes i en gammel skuffe, eller bliver smidt væk.

Læs mere: 7 grunde til at forny dit testamente

Få oprettet dit testamente i dag
3.500 DKK
køb nu

inkl. moms

Testamente med særeje

Ved udfærdigelse af testamente kan du tilføje en bestemmelse om særeje. Derved kan du sikre, at din arv ikke indgår i en evt. bodeling, hvis arvingen bliver skilt fra sin ægtefælle.

Du kan bestemme, om arven skal være særeje for blot en enkelt arving eller for alle. Derudover kan du også bestemme, om særejet kan ophæves af modtageren eller ej.

Du kan vælge mellem kombinationssæreje, fuldstændigt særeje og fuldstændigt særeje med succession. Hvis du har spørgsmål hertil, så ring til os nu på tlf. 70 20 41 61.

 

Testamente pris

Hvad koster et testamente hos en advokat? Prisen på et testamente varierer fra advokat til advokat. Derfor kan du med fordel se dig for, inden du køber et. Det kan være svært at give en fast pris. Testamente udfærdiges nemlig ud fra hvert enkeltes behov og ønsker.

Dette gør det også svært at sammenligne forskellige løsninger. Du bør derfor være opmærksom på, at hvis du ser en reklame for ”billigt testamente” eller ”gratis testamente”, kan løsninger hurtigt blive dyre, når dine behov og ønsker gennemgås.

Vores advokater med speciale i familie- og arveret har mange års erfaring med udfærdigelse af testamente. Derfor har vi sammensat en løsning til dig, som dækker de flestes behov og ønsker. NEMADVOKATs pris på testamente starter fra 3.500 kr.

 

Anbefaling: Opret testamente i dag

Advokatfuldmægtig Niklas Suhr Lillebæk påpeger, hvorfor man bør lave et testamente:

”Gør noget godt for dine efterladte ved at oprette et testamente.
Vi ser alt for ofte, at afdødes arv ender hos andre end dem, den er tiltænkt.
Derfor er det vigtigt, at du tager stilling, før det er for sent
– ikke kun for din egen skyld, men også for dine efterladte.”

 

Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente? Dette juridiske dokument giver dig mulighed for at tildele forældremyndigheden til en person, såfremt du går bort, inden dine børn bliver myndige.

Et børnetestamente gør det muligt for dig at sikre dine børn en god og tryg opvækst, uanset hvad der end måtte ske med dig som forælder.

Statsforvaltningen afgør suverænt, hvem der skal tildeles forældremyndighed over dine børn, men med et børnetestamente får du en afgørende indflydelse på afgørelsen.

 

Overlad ansvaret til NEMADVOKAT

Vi har for øje at gøre det så nemt og gennemskueligt for dig som overhovedet muligt. Netop fordi vi, som de fleste andre, heller ikke bryder os om overraskelser, der ligger uden for aftalegrundlaget.

Netop derfor tilbyder vi altid en gratis og uforpligtende snak om dine behov og ønsker. Først når vi er sikre på, at vi kan møde dine behov og ønsker, fremkommer vi med et tilbud.

Vi sikrer, at dit testamente er juridisk gældende, så dine arvinger er sikret deres del af arven. Vores pris på testamente starter fra 3.500 kr. inkl. moms. I tillæg til honoraret må påregnes et gebyr til notaren på 300 kr.

Giv os et kald på tlf. 70 20 41 61, så vi kan få afklaret eventuelle spørgsmål, og fremkomme med et konkret tilbud til dig – ellers udfyld formularen HER, og bestil testamente online. Husk – det koster ikke noget at spørge!

Læs mere: Har I styr på fordelingen af jeres formue?

Få oprettet dit testamente i dag
3.500 DKK
køb nu

inkl. moms

6 typiske spørgsmål

Kan jeg se mit testamente?
Hvis du har oprettet et notartestamente, har du selv en kopi af testamentet, som du kan kigge på. Den dag du dør, vil Skifteretten sørge for, at genparten af et eventuelt notartestamente vil blive oplyst.

Hvornår er et testamente gyldigt?
Et testamente er gyldigt, når det er skrevet under af de relevante parter. Det kan for eksempel være for notaren eller af to vitterlighedsvidner.

Hvordan laver jeg et testamente?
Det gør du ved at følge formkravene fra arveloven, og nedskrive dine ønsker til fordelingen. Såfremt det er et notartestamente, som vi altid anbefaler, skal det underskrives for notaren.

Hvor finder jeg mit testamente?
Har du udfærdiget et notartestamente, har du fået udleveret en kopi af testamente. Når du går bort, sørger Skifteretten for, at genparten af et evt. notartestamente oplyses herom.

Hvad koster det at få oprettet testamente?
Hvad koster et testamente? Hos NEMADVOKAT starter vores pris på testamente fra 3.500 kr. Hertil skal påregnes et gebyr til notaren på 300 kr.

Kan man skrive testamente selv?
Ja, det kan man godt. Men man risikerer fejl og mangler, hvilket kan resultere i at arven fordeles anderledes end ønsket.

Hvis du har flere spørgsmål, er du mere end velkommen til at tage kontakt til os. Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig. Ring på tlf. 70 20 41 61 nu – husk, det koster ikke noget at spørge! Vi har stor erfaring med testamenteskrivning og rådgivning hertil, hvorfor du er i trygge hænder hos os. Gør det nemt med NEMADVOKAT – vi opretter dig testamente for dig, så du er sikker på, at din arv fordeles, som du ønsker.

Få oprettet dit testamente i dag
3.500 DKK
køb nu

inkl. moms