Testamente

Testamente

Alt for mange udskyder og undlader at tage stilling til fordelingen af deres formue og aktiver i et testamente. Af samme årsag, går i tusindvis af danskeres formuer hvert år til andre end de tiltænkte – op imod 30 % af al arv, ifølge eksperter.

Hvorfor er det vigtigt?

Selvom det kan være ubehageligt at tænke på, er det uhyre vigtigt at tage stilling til fordelingen af sin formue. De fleste kan nok se det uhensigtsmæssige ved at deres formue går til andre end de tiltænkte, men de efterladte står også tilbage i en endnu sværere situation. Det kan være svært at håndtere den sorg, der er forbundet med at miste en pårørende, men det bliver typisk endnu sværere, hvis der samtidig opstår tvivl om afdødes sidste vilje.

Lidt populært siger man, at man ikke kender sin familie, før man har arvet, og selvom det er en sandhed med modifikationer, udspringer rigtig mange uoverensstemmelser af netop skiftesager, navnlig de hvor der iblandt arvingerne er uenighed om fordelingen af afdødes formue. Man skal huske på, at der i en sådan situation er rigtig mange følelser på spil, og mange handler irrationelt – derfor skylder du også dine efterladte at have orden i papirerne.

Det er især vigtigt, hvis du og din partner lever sammen i et såkaldt papirløst forhold – altså som ugifte samlevende. I Danmark har ugifte samlevende nemlig ingen indbyrdes legal arveret, hvilket betyder at længstlevende intet arver efter først afdøde, medmindre I har oprettet et udvidet samlevertestamente.

Har I såkaldte særbørn, altså sammenbragte børn fra tidligere ægteskab, er det vigtigt at få oprettet et testamente. Det samme gør sig gældende, hvis I har mindreårige børn, og gerne vil have indflydelse på hvem forældremyndigheden går til, i tilfælde af at I pludselig går bort – et sådant ønske, i et testamente, vil Statsforvaltningen som altovervejende hovedregel respektere.

Opret nu
3.500 DKK
Start sag

inkl. moms

Hvem kan oprette et testamente?

Enhver, som er myndig, kan oprette et testamente. Man kan oprette et testamente alene, et såkaldt ensidigt testamente – eller sammen med sin partner, et såkaldt gensidigt testamente.

 

Hvordan gør man?

Der er flere forskellige former for testamenter, men de mest almindelige er vidne- og notartestamenter. Et vidnetestamente skal, for at være gyldigt, underskrives af mindst to vitterlighedsvidner foruden testator. Et notartestamente skal underskrives for notaren. Vi anbefaler altid, at man får oprettet et notartestamente, idet sikkerheden herved er større. Udover at sikre testators identitet, sikrer notaren sig at pågældende fornuftsmæssigt er i stand til at oprette et testamente. Det gør det sværere for arvinger, som føler sig forbigået, efterfølgende at anfægte testamentets indhold. Et notartestamente underskrives i to eksemplarer, hvoraf et opbevares i notarialkontorets arkiv. Det betyder, at skifteretten automatisk kan indhente en kopi af testamentet, når du en dag går bort – du ved altså, at testamentet ikke bliver glemt i en skuffe.
Testamente

Testamente pris

Priserne på et testamente svinger meget fra den ene advokat til den anden. Så man kan med fordel se sig for inden man bestiller et testamente. Der er mange variabler inden for udarbejdelse af et testamente så det kan være svært at sammenligne de forskellige løsninger, Den billige løsning kan vise sig at være den dyreste når man først får gennemgået individuelle behov & ønsker.
Hos NEMADVOKAT, har vi mange års erfaring med udarbejdelse af testamenter i nærmest alle afskygninger. Derfor har vi lavet en løsning som vi mener dækker de flestes behov. Det har vi gjort, både for at gøre det så gennemskueligt som muligt. Og fordi vi som de fleste andre, heller ikke bryder os om overraskelser der ligger uden for aftalegrundlaget.
Netop derfor tilbyder vi altid en gratis & uforpligtende snak om dine behov & ønsker og først når vi er sikre på at vi kan møde disse kommer vi med et tilbud. Pris på testamente starter fra 3.500 kr. inkl. moms.

Vi bestræber os altid på at finde den bedst mulige løsning til dig. Hvorfor du også vil opleve en rådgivning ud over det sædvanelige. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61 – så vi kan få afklaret eventuelle spørgsmål og fremkomme med et konkret tilbud.

I tillæg til vores honorar må påregnes et gebyr til notaren på 300 kr.

Opret nu
3.500 DKK
Start sag

inkl. moms