Samejeoverenskomst om fast ejendom

En samejeoverenskomst er en aftale mellem to ugifte samlevende, som har købt fast ejendom sammen. Aftalen fastlægger, hvordan samejet skal afvikles, og hvordan udbudsprisen skal fastlægges. Dermed gør en samejeoverenskomst det trygt og sikkert at købe bolig med sin kæreste, søskende, venner eller familie.

 

Få professionel hjælp til oprettelse af samejeoverenskomst

Vi sørger for oprettelse af samejeoverenskomst og klare alle de andre praktiske ting, der hører til oprettelse af samejeoverenskomst. Vi sikrer dig et nemt og overskueligt forløb, hvor du altid har overblik over din sag.

Vi sørger for: 

 • At du/I får en indledende samtale om dine/jeres ønsker til samejeoverenskomsten.
 • At du får et udkast af dokumentet til gennemsyn.
 • At rette samejeoverenskomsten til samt færdiggøre den.
 • At vejlede dig ifm. brug for underskrift og opbevaring af dokumentet.
 • At afslutte sagen endeligt.

Vi tilbyder en uforpligtende indledende samtale, hvor vi sammen gennemgår dine/jeres ønsker og behov. Dernæst vil du/I få personlig rådgivning over telefon eller via TEAMS, og du/I vil herefter modtage et udkast af samejeoverenskomsten til gennemsyn.

Vi sørger for at rette dokumentet til og færdiggøre det med dertilhørende vejledning til brug for underskrift og opbevaring samt svare på eventuelle spørgsmål, du/I måtte have.

På den måde kan du trygt og sikkert lave et boligkøb med en person, du ikke er gift med – uden at være bange for økonomiske og juridiske problemer, når boligen skal sælges.

Samejekontrakten giver klarhed over, hvordan hver part kan råde over den fælles bolig. Derudover kan der klarlægges, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

IVS til ApS omdannelse

Opret samejeoverenskomst Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000,-
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Hvorfor skal du vælge NEMADVOKAT? 

Vores rådgivere har flere års erfaring med udarbejdelse og oprettelse af samejeoverenskomster. Derfor ved de, hvilke punkter man skal være særlig opmærksom på samt hvilke, der ville være mest relevante for dig at inddrage i henhold til din specifikke situation samt dine behov og ønsker.

Når du har gennemgået udkastet af dokumentet og kommet med eventuelle rettelser, retter vi det til og færdiggøre det. Vi sikrer, at dokumentet er udformet korrekt og udarbejdet efter dine specifikke behov og ønsker.

Hos NEMADVOKAT sørger vi for, at du hele tiden har overblik over din sag. Som noget unikt, får du adgang til vores egen digitale platform NEMBLIK, hvor du kan tilgå din sag døgnet rundt og følge med i, hvor langt din rådgiver er kommet med de forskellige opgaver.

Vi sikrer dig et trygt og nemt forløb, hvor dine interesser er i fokus. Vi er med dig fra start til slut, så du kan føle dig tryg under hele forløbet.

 

Samejeoverenskomst

Vi er med dig gennem
hele processen

Samejeoverenskomst

Gennemsigtig sagsgang
og overblik 24/7

Samejeoverenskomst

Få en uforpligtende
indledende samtale

 

Værd at vide

Brug af advokat sikrer dokumentets gyldighed

Når du får juridisk rådgivning og oprettelse af juridiske dokumenter fra et advokatkontor, som er advokatforsikret, er du sikret dokumenternes gyldighed samt at de er udarbejdet efter dine specifikke ønsker.

Pas på ved brug af dokumentskabeloner

På nettet er der mange muligheder for at oprette billige juridiske dokumenter gennem dokumentgeneratorer, hvor du som kunde blot skal give en række oplysninger for derefter at modtage dit dokument. Ved brug af disse er der ofte ikke rådgivning eller anden menneskelig indblanding. Der er derfor en risiko for fejl, og at dokumentet ikke opfylder dine specifikke ønsker.

 

Hvorfor lave en samejekontrakt?

Det kan få store økonomiske konsekvenser ikke at tage stilling til samejets vilkår. Selvom begge parter er på god fod lige nu, kan det være en rigtig god idé at beskytte sig mod mulige konflikter.

Dermed er samejeoverenskomsten et redskab til at få løst uoverensstemmelse hurtigt og fredeligt for at undgå store konflikter og kontroverser.

Opret samejeoverenskomst nu og få fordelene: 

 • I kan fastlægge fordelingen af formuen ved salg af ejendommen (særligt hvis den ene part har betalt et større indskud).
 • I mindsker risikoen for strid ved salg af ejendommen.
 • I kan fastsætte regler for betaling og fordeling af løbende udgifter eller renoveringer.
 • I får overblik over reglerne og fordeling ved samlivsophør eller død.
 • I kan tildele den ene part forkøbsret til ejendommen.

Hvis der for eksempel er uenighed om, hvorvidt den fælles bolig skal sælges eller ej, kan det få både økonomiske og tidskrævende konsekvenser.

Det skyldes, at begge ejere skal skrive under på at sælge boligen, før det er muligt. Er der uenighed, eller hvis en af parterne stopper med at betale, kan långiver i langt de fleste tilfælde opkræve betaling fra den anden ejer. Derudover kan man risikere, at sagen skal tages for retten, hvilket kan blive både dyrt og opslidende.

Opret samejeoverenskomst Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000,-
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

Generelt om samejeoverenskomst

Indhold i en samejeoverenskomst

Oprettelse af samejeoverenskomst

 

– God læselyst

 

Hvad er en samejeoverenskomst? 

En samejeoverenskomst, også kaldet samejekontrakt, er en skriftlig aftale, der regulerer ugifte samlevendes rettigheder og forpligtelser over en fælles ejendom.

Den kan både anvendes i forbindelse med rækkehus, ejerlejlighed, andelsbolig og også uanset om der er tale om en helårsbolig eller en fritidsbolig.

Dermed gør aftalen det klart, hvordan samejet skal opløses. Der tages blandt andet højde for, hvis parterne ikke har betalt lige meget for boligen.

Derudover indeholder den for eksempel vilkår om, hvordan et salgsprovenu skal fordeles, og hvem der skal overtage ejendommen ved samlivsophævelse.

På den måde får du klarhed og tryghed, da der er opsat rettigheder og vilkår, som skal følges i tilfælde af konflikt.

 

Hvorfor oprette en samejeoverenskomst? 

Når man bliver gift, opnår man formuefællesskab og er derfor omfattet af reglerne i ægteskabslovgivningen. Denne lovgivning regulerer blandt andet, hvad der skal ske med en fællesejet ejendom, hvis man går fra hinanden. Derfor behøver ægtepar som udgangspunkt ikke lave en samejekontrakt, når de skal købe ejendom sammen.

En samejeoverenskomst er omvendt relevant for dig, som køber fast ejendom sammen med en, du ikke er gift med. Det kan for eksempel være kærester, venner, søskende og familiemedlemmer.

Et boligkøb er en af de største investeringer, man gør sig i sit liv. Derfor er det vigtigt, at der er styr på vilkårene på samejet.

Dette gælder især, hvis man som kærestepar har købt bolig sammen, men vælger at gå fra hinanden senere. Samejeoverenskomsten kan her være en stor fordel at have oprettet, da man købte boligen sammen. Den kan nemlig sikre, at der er klare retningslinjer og regler for, hvordan I begge kommer ud af ejerskabet over boligen, således der ikke opstår konflikter mellem jer.

 

Er en samejeoverenskomst nok, hvis man ikke er gift? 

Selvom en samejeoverenskomst kan sikre vilkår og betingelser for ejerskab af en ejendom, hvis du og din kæreste går fra hinanden, vil den ikke kunne bruges i tilfælde af, at en af jer går bort.

Ugifte samlevende arve ikke efter hinanden, hvorfor det kan have fatale konsekvenser for den efterladte, hvis ikke man opretter et testamente, hvor man kan bestemme, hvad der skal ske med ens arv.

Derfor anbefales det, at ugifte samlevende altid opretter et udvidet samlevertestamente.

Læs mere om udvidet samlevertestamente, her.

 

Konsekvenser ved ikke at oprette en samejeoverenskomst 

Hvis ikke I får udarbejdet en samejeoverenskomst, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser for jer, den dag I skal ud af ejerskabet.

Derudover kan der opstå store konflikter mellem jer, hvis I ikke er enige om, hvordan ejerskabet af ejendommen skal afvikles, såfremt I går fra hinanden.

Nedenfor ses et eksempel på, hvad der kan gå galt, hvis ikke man opretter en samejeoverenskomst.

Eksempel – her går det galt for Hans og Luna 

Hans og Luna er samlevende og har købt en bolig sammen. De har dog ikke oprettet en samejeoverenskomst i forbindelse med boligkøbet.

Hans vælger at gå fra Luna, hvorfor han gerne vil sælge lejligheden. Bruddet kom som et chok for Luna, og hun er derfor knust efter bruddet og vil ikke sælge lejligheden. Luna modsætter sig derfor salget af boligen, og Hans kan ingenting gøre, hvorfor han stadig ejer en bolig med sin ekskæreste Luna.

Hans prøver flere forskellige ting for at blive fri for boligen. Han prøver blandt andet at få Luna til at sælge lejligheden, eller at Luna skal købe Hans’ andel af boligen, men Luna vil ikke gøre nogen af delene.

Hans går derfor mere drastisk til værk og truer Luna med, at han vil stoppe med at betale sine afdrag på boliglånet. Da de begge hæfter solidarisk, vil det gå ud over Luna.

Hans vil gerne købe en ny lejlighed, men banken kræver, at den gamle bolig sælges først, førend han kan låne penge til den nye bolig.

Hans og Luna er derfor havnet i en situation, de ikke kan løse. Havde de haft en samejeoverenskomst, havde der været helt klare regler for, hvad der skulle ske med boligen, såfremt de gik fra hinanden.

Opret samejeoverenskomst Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000,-
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad indeholder en samejekontrakt? 

En samejeoverenskomst bør indeholde alle forhold vedrørende ejendommen og det fælles ejerskab. Derudover bør den tilpasses efter, hvem der opretter kontrakten samt hvilken situation, disse personer befinder sig i.

Samejeoverenskomster kan derfor variere i indhold afhængig af situationen, og kan således indeholde mange forskellige vilkår. I bør blandt andet overveje følgende spørgsmål, når I skal oprette en samejeoverenskomst og beslutte, hvilke vilkår der skal gælde for aftalen.

 • Hvordan er ejerforholdet fordelt mellem jer?
 • Hvordan skal boligudgifterne fordeles mellem jer?
 • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale boligudgifter?
 • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?
 • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?
 • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden?
 • Hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?
 • Hvad sker der, hvis I er uenige om salgsprisen, såfremt boligen skal sælges?
 • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?

Det er vigtigt, at I får skrevet alle væsentlige vilkår ind i samejeoverenskomsten, så I undgår, at der opstår konflikter mellem jer, hvis I på et tidspunkt går fra hinanden, og boligen derfor skal sælges.

På grund af det varierende indhold i en samejeoverenskomst kan det være en god idé, at du benytter dig af professionel hjælp til oprettelsen. Det kan f.eks. være hjælp fra en advokat, som har erfaring med oprettelse af samejeoverenskomster.

 

Hvis I har betalt forskellige indskud i ejendommen 

Såfremt den ene af jer har betalt mere end den anden i indskud til boligen, har I mulighed for at inddrage en låneaftale (gældsbrev).

Dette kan være en fornuftig løsning, da I hver især kan tage det beløb, som I har skudt ind i boligen, med ud når boligen skal sælges.

Et eksempel på dette er:

Hans og Luna skal købe bolig sammen. De får at vide af banken, at de skal kunne betale et kontantindskud på 400.000 kr., hvis de skal blive godkendt til lånet.

Hans betaler hele indskuddet, da Luna ikke har råd til at betale sin andel. Luna låner derfor 200.000 kr. af Hans, og de ejer 50 % af ejendommen hver.

Såfremt Hans og Luna går fra hinanden og sælger boligen, kan Hans opsige lånet og samtidig kræve de 200.000 kr., han selv har indskudt, tilbage samt de 200.000 kr. han har lånt Luna.

Hvis I vælger at oprette et gældsbrev i forbindelse med jeres samejeoverenskomst, kan det også her være fornuftigt at få professionel hjælp til oprettelsen.

En advokat kan sørge for, at både gældsbrevet og samejeoverenskomsten er udarbejdet korrekt, så der ikke blive nogen tvivl om, hvilke vilkår og regler der gælder for at eje ejendommen sammen.

Opret samejeoverenskomst Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000,-
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvem skal have en samejeoverenskomst? 

Flere og flere køber fast ejendom som et sameje uden at være gift. Det ses dog, at nogle er bekymrede for at købe hus, lejlighed, andelsbolig eller sommerhus med en kæreste eller ugift partner. Det skal dog ikke afholde jer fra at springe ud i det, da man sagtens kan købe hus sammen uden at være gift.

Købes et hus eller en lejlighed sammen, bør du sikre sig selv ved at indgå en samejeoverenskomst. Dermed sættes der trygge og sikre rammer for at foretage en stor investering sammen, da samejekontrakten indeholder begge parters rettigheder og vilkår for ejendommen.

Samejeoverenskomster anvendes altså til ugifte samlevende, dvs. folk, der ikke er i et ægteskab. Det skyldes, at ægtefæller, som udgangspunkt, har formuefællesskab, hvilket giver dem fælles råderet over deres bolig. De kan dog sikre sig selv ved skilsmisse med en ægtepagt om særeje.

Såfremt I senere hen skulle gå fra hinanden ved et samlivsophør eller hvis I bliver uvenner, så er samejekontrakten jeres ven. Heri står jeres rettigheder og vilkår sort på hvidt med en dertilhørende underskrift, hvorfor I er sikre på, at I kan gå hver til sit på den bedst mulige måde.

 

Opløsning af sameje 

Hvis der er indgået en samejeoverenskomst, skal samejet opløses efter de aftalte vilkår. Uden en samejeoverenskomst skal samejet opløses efter de almindelige regler.

De almindelige regler for opløsning af sameje uden en samejekontrakt er, at alle beslutninger om samejet skal træffes ved enighed mellem parterne. Dette kan være en udfordring, såfremt parterne er uvenner ved opløsning af sameje.

 

Hvad koster en samejekontrakt? 

Prisen på en samejeoverenskomst varierer meget, da det afhænger af, hvilken situation og hvilke personer der er tale om samt hvilken form for hjælp, du benytter dig af til oprettelsen.

I den forbindelse bør du undgå at benytte en online dokumentgenerator til at udarbejde din samejeoverenskomst. Disse vil ofte udstede et standarddokument, hvorfor du kan risikere, at der er flere punkter, som er relevante for dig, der ikke er med i dokumentet.

Det anbefales derfor, at du gør brug af en rådgiver f.eks. en advokat, som udover at udarbejde dokumentet for dig, kan rådgive dig ift. hvilke punkter, der ville være relevante at inddrage i lige netop din samejeoverenskomst.

Vi tilbyder en pris på 5.000 kr. inkl. moms. Her får du både kompetent og professionel rådgivning samt udarbejdelse af dokumentet.

Din rådgiver sikrer, at alle relevante vilkår er belyst, så du opnår størst sikkerhed. Dertil sikres du, at de juridiske dokumenter udarbejdes korrekt.

Vi hjælper også gerne med tinglysning af samejeoverenskomst, hvis det ønskes. Som udgangspunkt er tinglysning dog ikke nødvendigt.

 

Udvidet samlevertestamente 

Hvis du ejer en bolig med din ugifte samlevende, er det især relevant at overveje et samlevertestamente. Aftalen gør det muligt at sikre, at din ugifte partner arver efter dig.

Det er nemlig kun gifte par, som automatisk arver efter hinanden, medmindre der er aftalt særeje. Dermed arver ugifte par ikke automatisk efter hinanden.

Længstlevende samlever risikerer at skulle fraflytte den fælles bolig, hvilket kan undgås ved at oprette et udvidet samlevertestamente. Her er vi selvfølgelig behjælpelige.

Hvis ikke der f.eks. er uenighed om, hvem der skal bo i samejet eller udbudsprisen, kan det desuden resultere i en frivillig auktion, som kan medføre økonomisk tab.

Opret samejeoverenskomst Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000,-
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.