Oprettelse af anfordringsfrit gældsbrev (familiegældsbrev)

Et gældsbrev er et skriftligt dokument, der dokumenterer, at en person har lånt penge af en anden person. Dertil beskriver gældsbrevet, de vilkår og betingelser der gælder for lånet. Et gældsbrev gør det dermed sikkert og trygt at låne andre penge, da man ved oprettelse af et gældsbrev sikre, at der er tale om et lån og f.eks. ikke en gave.

 

Få professionel hjælp til oprettelse af anfordringsfrit gældsbrev

Vi klarer alt det praktiske for dig, når du vil oprette et anfordringsfrit gældsbrev, så du kan koncentrere dig om andre vigtige ting i dit liv. Du får et overskueligt og gnidningsfrit forløb, hvor vi sikrer, at du løbende får kendskab til alle aspekter af sagsforløbet, så du ikke bliver i tvivl om noget.

Vi sørger for: 

 • At du får en uforpligtende indledende samtale med en af vores rådgivere om dine ønsker.
 • At du får et udkast af gældsbrevet til gennemsyn.
 • At rette gældsbrevet til samt færdiggøre det, efter du har gennemgået det og er kommet med eventuelle indsigelser eller ønsker.
 • At vejlede dig ift. underskrivning af gældsbrevet samt opbevaring heraf.
 • At rådgive dig om gældsafvikling.
 • At afslutte sagen.

Vi tilbyder en uforpligtende indledende samtale om dine ønsker med efterfølgende personlig rådgivning over telefon eller via et TEAMS-møde. Herefter modtager du et udkast til gennemsyn. Vi sørger for rettelser og besvarelse af spørgsmål, efter du har gennemgået gældsbrevet.

Vi rådgiver dig desuden om gældsafvikling, så du ikke er i tvivl om, hvordan lånet skal afvikles. Til sidst sørger vi for at færdiggøre det anfordringsfrie gældsbrev samt at vejlede dig ift. underskrift og opbevaring af dokumentet.

IVS til ApS omdannelse

Opret gældsbrev nemt, hurtig og sikkert
DKK 3.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvorfor skal du vælge NEMADVOKAT?

Vores rådgivere hos NEMADVOKAT har mange års erfaring med oprettelse af anfordringsfrit gældsbrev. Vi ved derfor, hvilke faldgruber du skal være opmærksom på ifm. anfordringsfrie gældsbreve.

Vi sørger for at oprette gældsbrevet for dig samtidig med, at du løbende får professionel rådgivning om gældsafvikling og andre aspekter af din sag. Derudover sikrer vi, at dit anfordringsfrie gældsbrev er udformet præcis efter dine ønsker, samt at det er i overensstemmelse med loven. Du kan derfor være sikker på, at du får et korrekt udformet gældsbrev.

Du kan desuden følge din sag døgnet rundt samt se alle relevante dokumenter via vores digitale platform NEMBLIK. Du har dermed din personlige rådgiver lige ved hånden og kan nemt og hurtigt kontakte vedkommende, såfremt der opstår spørgsmål.

Vi er med dig fra start til slut og sikrer dig et overskueligt forløb, hvor dine interesser er i fokus.

 

Anfordringsfrit gældsbrev

Vi er med dig gennem
hele processen

Anfordringsfrit gældsbrev

Gennemsigtig sagsgang
og overblik 24/7

Anfordringsfrit gældsbrev

Få en uforpligtende
indledende samtale

 

Værd at vide

 

Brug af advokat sikrer dokumentets gyldighed

Når du får juridisk rådgivning og oprettelse af juridiske dokumenter fra et advokatkontor, som er advokatforsikret, er du sikret dokumenternes gyldighed samt at de er udarbejdet efter dine specifikke ønsker.

 

Pas på ved brug af dokumentskabeloner

På nettet er der mange muligheder for at oprette billige juridiske dokumenter gennem dokumentgeneratorer, hvor du som kunde blot skal give en række oplysninger for derefter at modtage dit dokument. Ved brug af disse er der ofte ikke rådgivning eller anden menneskelig indblanding. Der er derfor en risiko for fejl, og at dokumentet ikke opfylder dine specifikke ønsker.

 

Hvorfor oprette et anfordringsfrit gældsbrev?

Med et anfordringsfrit gældsbrev – også kaldet et familiegældsbrev eller familielån i daglig tale – kan du som forælder yde et favorabelt lån til dine børn f.eks. i forbindelse med overdragelse af en bolig fra dig til dine børn, uden at beløbet bliver genstand for betaling af gaveafgift.

Fordele ved at oprette et anfordringsfrit gældsbrev er blandt andet: 

 • I sikrer jer retmæssig dokumentation overfor SKAT og øvrige parter, eks. andre familiemedlemmer.
 • I sikrer, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt beløbet er en gave eller et lån.
 • I mindsker risikoen for, at der opstår splid i familien, da I har aftalen mellem jer på skrift.
 • I opretter et rentefrit lån.

Opretter du ikke et anfordringsfrit gældsbrev ifm. en låneaftale i familien, vil det ikke kun resultere i, at der skal betales en gaveafgift, det vil også kunne resultere i, at der opstår uoverensstemmelser i familien, da aftalen mellem jer ikke er skrevet ned.

Derfor er det en rigtig god idé at oprette et familiegældsbrev, så vilkårene for lånet er nedskrevet, og I dermed mindsker risikoen for konflikter eller misforståelser.

Opret gældsbrev nemt, hurtig og sikkert
DKK 3.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

Generelt om familiegældsbrev 

Indhold i et gældsbrev

Oprettelse af gældsbrev

 

– God læselyst

 

Hvad er et gældsbrev? 

Et gældsbrev er et dokument, som beviser, at der er en skriftlig aftale mellem to parter om, at den ene har lånt penge af den anden. Gældsbrevet er et juridisk bindende dokument, hvori betingelserne og vilkårene for lånet vil være angivet.

Der findes flere former for gældsbreve – både ift. gældsbreve mellem privatpersoner samt gældsbreve for virksomheder.

Vær opmærksom på, at vi i denne guide kun beskæftiger os med gældsbreve mellem privatpersoner – altså det anfordringsfrie gældsbrev (også kaldet “familiegældsbrev”).

Et anfordringsfrit gældsbrev bruges i forbindelse med ofte store lån til familie eller venner.

 

Fordele ved at oprette et gældsbrev 

Skal ens barn låne penge til f.eks. en bil, en ejerlejlighed eller et hus, kan man som forældre vælge at låne penge til barnet til at finansiere købet.

Hvis du som forælder bare overfører f.eks. 1.000.000 kr. til dit barn, vil SKAT betragte det som en gave, og så skal barnet betale gaveafgift. Det skyldes, at de 1.000.000 kr. overstiger det afgiftsfrie beløb, som i 2021 ligger på 68.700 kr. Det afgiftsfrie beløb bliver reguleret hvert år.

Når man opretter et gældsbrev, kan man altså slippe for gaveafgiften, da beløbet i stedet ses som et lån og ikke en gave. Derfor er det en stor fordel at oprette et gældsbrev, hvis der er tale om et beløb, som er større, end hvad man normalt låner ud til venner eller familie.

Andre fordele ved at oprette et gældsbrev er blandt andet:

 • Gældsbrevet giver jer faste rammer for lånet – herunder hvilke vilkår og betingelser der gælder.
 • I undgår misforståelser, da I har oprettet et skriftligt dokument og ikke kun har lavet en mundtlig aftale, som ofte kan skabe konflikter.
 • Forældelsesfristen for et privat brev ligger på 10 år.
 • Ved et gældsbrev er der ingen grænser for, hvor meget lånebeløbet må være på.
 • I undgår gaveafgift, da et gældsbrev giver dokumentation for, at lånet faktisk er et lån og ikke en gave.

 

Hvornår er et gældsbrev gyldigt? 

Et gældsbrev skal ikke tinglyses og er derfor ikke opgjort nogle steder. Derfor er selve brevet den eneste dokumentation for lånet.

For at et gældsbrev er gældende, skal begge parter – dvs. långiver og låntager – underskrive brevet. Dertil skal gældsbrevet indeholde nødvendige oplysninger såsom navne på låntageren og långiveren samt hvilke vilkår og betingelser, der skal gælde for lånet.

Du kan som udgangspunkt nøjes med at skrive, hvor mange penge person A skylder person B, samt hvornår pengene senest skal være betalt tilbage. Dog er det en god idé at skrive i gældsbrevet, at der er tale om et gældsforhold, så SKAT ikke betragter det som en gave.

Da gældsbrevet er den eneste dokumentation for, at der er et lån mellem to parter, kan det være en rigtig god idé at dele kopier af gældsbrevet ud til f.eks. venner eller familiemedlemmer. På den måde sikrer du dig, at du ikke mister dokumentation for lånet.

Som sagt er et gældsbrev gyldigt i 10 år. Dog kan I vælge at forny det, efter de 10 år er gået, hvis det nødvendigt. Hvis ikke brevet fornyes efter de 10 år, kan du ikke længere kræve betaling af gælden.

Derfor bør du være meget opmærksom på, hvornår gældsbrevet underskrives.

Opret gældsbrev nemt, hurtig og sikkert
DKK 3.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad indeholder et gældsbrev? 

Som sagt skal gældsbrevet som minimum indeholde oplysninger om begge parter i lånet (altså långiveren og låntageren). Derudover skal begge parter underskrive dokumentet, så det på den måde er gyldigt.

Derudover findes der andre punkter, som man kan vælge at inddrage i gældsbrevet.

Disse punkter kunne f.eks. være:

 • Om der skal betales renter på lånet
 • Rentesatsen
 • Faste intervaller for afdrag
 • Seneste tidspunkt for tilbagebetaling af gælden
 • Långivers mulighed for indfrielse af lånet
 • Eventuelle konsekvenser ved misligholdelse af aftalen

Det er desuden vigtigt, at I ikke skriver, at lånet årligt nedskrives med et bestemt beløb, da SKAT betragter dette som en gave. I stedet skal I skrive, at der afdrages f.eks. 20.000 kr. årligt på bestemte datoer.

Da der ikke er mange krav til, hvad et gældsbrev skal indeholde, er brevene ofte meget forskellige afhængig af, hvem der indgår i et låneforhold.

Derfor er det en rigtig god idé at få skrevet så mange detaljer ind i brevet som muligt, så der ikke opstår tvivl om vilkårene for lånet. Dertil kan de mange detaljer også mindske risikoen for eventuelle konflikter mellem parterne.

I den sammenhæng kan det være fornuftigt at få professionel hjælp til udarbejdelsen af gældsbrevet, så man sikrer sig, at alle relevante punkter er med.

Opret gældsbrev nemt, hurtig og sikkert
DKK 3.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvordan opretter jeg et gældsbrev? 

Som udgangspunkt kan du vælge at lave gældsbrevet selv. Det er dog ofte en fornuftig idé at lade en advokat hjælpe dig med oprettelsen. En advokat ved nemlig, hvilke ting man skal være opmærksom på og kan samtidig sikre, at alle relevante punkter indgår i gældsbrevet.

Selvom det hedder et gældsbrev, er det ikke ens betydende med, at du skal skrive aftalen, som var det et brev.

Du kan f.eks. vælge at skrive det i et dokument på din computer, i en notesblok eller på et blankt A4-papir. Det vigtigste er, at både långiver og låntager underskriver dokumentet.

 

NEMADVOKAT kan hjælpe dig med oprettelsen 

Når du opretter et gældsbrev gennem os, sørger vores rådgivere først og fremmest for at give dig en uforpligtende indledende samtale om dine ønsker til gældsbrevet.

Dernæst laver vi et udkast, som du kan læse igennem, og som vi retter til bagefter og færdiggør. Vi rådgiver dig også ift. gældsafvikling, så du ikke bliver i tvivl om, hvordan låneprocessen forløber.

Dog er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver, efter du har oprettet gældsbrevet, hvis du har yderligere spørgsmål.

 

Hvad koster det at få lavet et gældsbrev? 

Det er meget forskelligt, hvad det koster at oprette et gældsbrev.

Hos NEMADVOKAT koster oprettelsen af et gældsbrev 2.500 kr.

Opretter du et gældsbrev hos os, får du desuden følgende med i prisen:

 • En indledende samtale om din ønsker til gældsbrevet, så vi kan sikre os, at alle relevante punkter indgår.
 • Et udkast, som du kan gennemse, og som vi efterfølgende retter til, så du er sikker på, at gældsbrevet er formet efter dine ønsker.
 • Et korrekt udarbejdet gældsbrev, der er formet efter dine ønsker.
 • Du får vejledning fra os mht. underskrift af gældsbrevet, samt hvordan du opbevarer det bedst, så du ikke mister det.
 • Mulighed for at kontakte din advokat efterfølgende, hvis der dukker yderligere spørgsmål op.
Opret gældsbrev nemt, hurtig og sikkert
DKK 3.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.