Oprettelse af gavebrev

Et gavebrev er et skriftligt dokument, der dokumenterer, at en person har givet en anden person en større gave. Gavebrevet fastsætter vilkårene for gaven – f.eks. om gaven skal være særeje. Dermed gør et gavebrev det trygt og sikkert at give andre en gave af større værdi, så det sikres, at der er tale om en gave og f.eks. ikke et lån.

 

Få professionel hjælp til oprettelse af gavebrev

Vi sørger for oprettelse af gavebrev og klarer alle de andre praktiske ting, der hører til oprettelsen. Du får et nemt og overskueligt forløb, hvor vi sikrer, at du hele tiden har overblik over din sag.

Vi sørger for: 

 • At du får en indledende samtale om dine ønsker.
 • At du får et udkast af gavebrevet til gennemsyn.
 • At rette gavebrevet til samt færdiggøre dokumentet efterfølgende.
 • At vejlede dig ifm. brug for underskrift og opbevaring.
 • At afslutte sagen.

Vi tilbyder en uforpligtende indledende samtale om dine ønsker til gavebrevet med efterfølgende personlig rådgivning over telefon eller via et TEAMS møde. Herefter modtager du et udkast til gennemsyn.

Vi sørger for rettelser og besvarelse af dine spørgsmål efter gennemsyn samt færdiggør gavebrevet med dertilhørende vejledning til brug for underskrift og opbevaring. Vi rådgiver dig desuden ift. gaveafgift samt hvilke konsekvenser, du kan støde på ved at give en større gave.

misbrug af varemærke på falsk domæne

Opret gavebrev Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 2.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvorfor skal du vælge NEMADVOKAT?

Vores rådgivere har mange års erfaring med oprettelse af gavebrev. Vi ved derfor, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du giver en større gave.

Hos NEMADVOKAT opretter vi gavebrevet for dig og rådgiver dig samtidig om, hvilke konsekvenser du skal være opmærksom på, når du giver en større gave.

Når du har gennemgået udkastet til gavebrevet, retter vi det til og får det færdiggjort. Vi sørger for, at dokumentet udformes korrekt, og at det er i overensstemmelse med loven.

Du kan via vores digitale platform NEMBLIK altid se din sag og dertilhørende dokumenter. Derudover kan du se, hvor langt din personlige rådgiver er kommet med de forskellige opgaver. Du har dermed altid din advokat lige ved hånden, og kan derfor hurtigt og nemt komme i kontakt med vedkommende, hvis du har spørgsmål til din sag.

Vi sikrer dig et trygt forløb, hvor dine interesser er i fokus. Vi er med dig fra start til slut og tager hånd om alle de praktiske juridiske ting ifm. din sag, så du kan koncentrere dig om andre vigtige ting i dit liv.

 

Gavebrev

Vi er med dig gennem
hele processen

Gavebrev

Gennemsigtig sagsgang
og overblik 24/7

Gavebrev

Få en uforpligtende
indledende samtale

 

Værd at vide

 

Brug af advokat sikrer dokumentets gyldighed

Når du får juridisk rådgivning og oprettelse af juridiske dokumenter fra et advokatkontor, som er advokatforsikret, er du sikret dokumenternes gyldighed samt at de er udarbejdet efter dine specifikke ønsker.

 

Pas på ved brug af dokumentskabeloner

På nettet er der mange muligheder for at oprette billige juridiske dokumenter gennem dokumentgeneratorer, hvor du som kunde blot skal give en række oplysninger for derefter at modtage dit dokument. Ved brug af disse er der ofte ikke rådgivning eller anden menneskelig indblanding. Der er derfor en risiko for fejl, og at dokumentet ikke opfylder dine specifikke ønsker.

 

Hvorfor oprette et gavebrev?

Med et gavebrev kan du bestemme vilkårene for gaven, såfremt du ønsker at give en stor gave til f.eks. dine børn, hvis beløb overstiger, hvad man normalt giver til jul eller til fødselsdage.

Det er en god idé at dokumentere det, såfremt du giver en større pengegave til en anden person, hvorfor gavebrevet her kan være fornuftigt at oprette.

Opret gavebrevet nu og få fordelene: 

 • I sikrer jer retmæssig dokumentation overfor SKAT og øvrige
  parter, f.eks. andre familiemedlemmer.
 • I får mulighed for at bestemme vilkår for modtagelse af
  gaven.
 • I får mulighed for at gøre gaven til modtagerens særeje.

Dokumenterer du ikke, at du giver en større pengegave til en anden person (i form af et gavebrev), kan der hurtigt opstå tvivl om, hvorvidt gaven er et lån, et arveforskud eller en gave, hvilket kan resultere i konflikter mellem dig og gavemodtageren. Derfor er et gavebrev en rigtig god idé at oprette, så man undgår misforståelser.

Du kan læse mere om reglerne for skattefri gaver, her.

Opret gavebrev Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 2.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

Generelt om gavebrev

Indhold i et gavebrev

Oprettelse af gavebrev

 

– God læselyst

 

Hvad er et gavebrev? 

Et gavebrev er et skriftligt dokument, der dokumenterer, at en person giver en større gave til en anden. Når der står ”større gaver”, menes der gaver, hvis værdi overstiger det, som du normalt ville give til f.eks. en fødselsdag eller til jul.

Hvis du ønsker at give en person en større gave, kan et gavebrev være en klar fordel, så du har dokumentation på, at gaven rent faktisk er en gave og ikke f.eks. et lån, som modtageren senere skal betale tilbage.

 

Fordele ved at lave et gavebrev

At oprette et gavebrev vil ikke kun være en fordel for dig som gavegiver, det vil også være en fordel for modtageren af gaven.

Du får følgende fordele, når du opretter et gavebrev:

 • Vilkår: Dokumentet indeholder alle de vilkår, som du ønsker, skal gælde for gaven.
 • Dokumentation: Gavebrevet er dit bevis for, at det givne rent faktisk er en gave og f.eks. ikke et lån eller et salg mod betaling.
 • Særeje: Et gavebrev giver dig mulighed for at bestemme, om gaven skal være modtagerens særeje. Hvis gaven er særeje, skal gaven ikke deles med f.eks. modtagerens ægtefælle.

Et gavebrev kan altså sikre dig skriftlig dokumentation for gavens vilkår. Hvis ikke du opretter et gavebrev, i tilfælde af at du vil give en person en større gave, kan der opstå tvivl om, hvorvidt gaven er en gave, et lån eller en betaling.

 

Gaveafgift 2021

Mange tror, at man ved at oprette et gavebrev kan bruge det til at give afgiftsfrie gaver til f.eks. sine børn. Dette er som udgangspunkt ikke tilfældet.

Du skal nemlig være opmærksom på, at en større gave kan resultere i en gaveafgift. Gaveafgiften reguleres hvert år. Om gaven er forbundet med en gaveafgift, afhænger af to ting; 1) hvem modtageren er/hvilken relation, du har til vedkommende og 2) hvor stor gaven er.

Nedenfor kan du se en oversigt over satserne for gaveafgift i 2021.

Modtager Afgiftsfrit beløb (grundbeløb) Afgift af den del af gavens værdi, der overstiger grundbeløbet
Dine børn, stedbørn, børnebørn, stedbørnebørn, forældre (herunder også adoptivforældre), oldebørn samt afdødt barns eller stedbarns ægtefælle 68.700 kr. 15 %
Ægtefælle  

Der betales ingen afgift, uanset hvad gavens størrelse er.

 

Stedforældre eller bedsteforældre 68.700 kr. 36,25 %
Svigerbørn (børns ægtefæller) 24.000 kr. 15 %
Plejebørn med fælles bopæl i 5 år 68.700 kr. 15 %
Samlevende, der har boet sammen i en sammenhængende periode på minimum 2 år. 68.700 kr. 15 %
Andre personer, som ikke hører ind under ovenstående kategorier – f.eks. søskende, børns samlevere, børnebørns ægtefæller m.m.  

Almindelig indkomst (personen skal skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst (rubrik 20))

Det vigtigste, du skal tage med fra denne tabel, er, at såfremt du giver en gave, der ikke overstiger det afgiftsfrie beløb, så skal der ikke betales den givne procentdel i afgift.

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i satserne og løbende holder øje med dem, da de som sagt bliver opdateret hvert år og derfor kan ændre sig.

Opret gavebrev Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 2.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad skal der stå i et gavebrev? 

Et gavebrev skulle gerne udarbejdes efter dine personlige ønsker. Derfor er de fleste gavebreve meget forskellige, da du kan vælge at indskrive forskellige vilkår, som du synes er relevante.

Når du skal oprette et gavebrev, er det dog vigtigt, at du som minimum beskriver følgende punkter i dokumentet:

 • Personlige informationer:

I gavebrevet skal det være oplyst, hvem der giver gaven, og hvem der modtager gaven. Der skal desuden gøres plads til, at både gavegiver og gavemodtager kan underskrive dokumentet.

 • Gaven

Her skal du beskrive, hvilken type gaven er – f.eks. penge eller en genstand. Dertil skal gavens størrelse også oplyses.

 • Særeje

Hvis du ønsker, at gaven skal være særeje – dvs. at gavemodtageren alene får gaven, og den derfor ikke skal deles med f.eks. vedkommendes ægtefælle ved en eventuel skilsmisse – skal dette skrives ind i dokumentet.

 • Andre vilkår

Udover ovenstående kan du vælge at indsætte andre vilkår i gavebrevet. Det kunne f.eks. være, hvem der skal betale eventuel gaveafgift ifm. overdragelse af gaven.

 

Få hjælp til oprettelsen 

Da gavebreve ofte er meget forskellige, kan det være en god idé at få juridisk hjælp til at udarbejde gavebrevet.

På den måde sikre du dig, at alle relevante punkter kommer med, og at dokumentet er korrekt udarbejdet.

Du kan finde flere dokumentgeneratorer online, som kan give dig et standarddokument. Du skal dog passe på med disse dokumentgeneratorer, da de ofte ikke inddrager alle relevante punkter i dokumentet.

Får du hjælp af en rådgiver – f.eks. en advokat – kan vedkommende udarbejde dokumentet for dig. De fleste advokater har kendskab til gavebreve og ved derfor, hvilke ting du skal være opmærksom på.

Opret gavebrev Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 2.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvordan opretter man et gavebrev? 

Du kan vælge selv at oprette et gavebrev via en online dokumentgenerator, som giver dig et standarddokument.

Vi anbefaler dog, at du gør brug af en rådgiver såsom en advokat, som kan sikre sig, at alle relevante punkter indgår i dokumentet.

Hos NEMADVOKAT sørger vi for, at du får et juridisk korrekt udarbejdet gavebrev. Vi tilbyder en indledende samtale om dine ønsker, så vi kan få udarbejdet et gavebrev, som er tilpasset dig.

Dertil vil vi vejlede dig til brug for underskrift og opbevaring af gavebrevet. Har du yderligere spørgsmål, efter gavebrevet er oprettet, kan du altid tage fat i din rådgiver, som kan hjælpe dig.

Processen foregår ved, at gavebrevet udarbejdes, og at gavegiver og gavemodtager begge underskriver dokumentet.

Gavebrevet skal ikke tinglyses, hvorfor processen er rimelig ligetil. Det man skal være opmærksom på, er at få alle væsentlige punkter indskrevet i gavebrevet. Det er ofte her, at man bør benytte sig af professionel hjælp, da det kan være svært at finde ud af, hvilke og hvor mange punkter, man skal have med i gavebrevet.

 

Gavebrev til børn 

Skal du give dine børn en større gave, skal du være opmærksom på, om det er forbundet med en gaveafgift.

Det er vigtigt, at du undersøger grænserne for det afgiftsfrie beløb, hvis du f.eks. gerne vil give dit barn en gave til næste år, da gaveafgiften ændrer sig hvert år.

I 2021 ligger grænsen på 68.700 kr. for gaver til dine børn. Du kan altså give dit barn en gave på op til 68.700 kr., uden at der skal betales en gaveafgift.

Vær opmærksom på, at grænsen gælder for én person. Har du f.eks. to børn, vil du altså kunne give dine børn en samlet gave på 137.400 kr.

Hvis du giver dit barn en gave, hvis værdi overstiger 68.700 kr., skal der betales en gaveafgift på 15 % af det overstigende beløb.

 

Gavebrev mellem ægtefæller 

Er du gift, og vil du gerne give din ægtefælle en større gave, skal du ikke betale gaveafgift – uanset hvor stort beløbet er.

Tidligere skulle ægtefæller lave en såkaldt gaveægtepagt for at gøre gaven gyldig. Dertil blev den også brugt til, at modtageren ikke skulle risikere, at giveren på et tidspunkt krævede gaven tilbage – f.eks. i forbindelse med en skilsmisse.

Dette er dog ikke tilfældet længere, da man har afskaffet reglen om, at ægtefæller kan kræve den givne gave tilbage.

Da I frit kan give hinanden større gave uden at skulle betale en gaveafgift, kan I som udgangspunkt undlade at lave et gavebrev.

Dog anbefales det på det kraftigste, at I opretter et gavebrev, hvis en af jer vil give den anden en større gave. På den måde har i skriftlig dokumentation for, at gaven rent faktisk er en gave og f.eks. ikke et lån.

Opret gavebrev Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 2.500
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.