Ægtepagt om særeje

En ægtepagt om særeje er et skriftligt dokument, som et par kan oprette sammen, der beskriver formuefordelingen ved separation, skilsmisse og død. Når man bliver gift, vil man automatisk opnå formuefællesskab. Ønsker man ikke at dele formuen efter de almindelige regler ifm. formuefællesskab, skal man derfor oprette en ægtepagt om særeje, der beskriver, hvordan formuen så skal fordeles.

 

Få professionel hjælp til oprettelse og tinglysning af ægtepagt

Vi sørger for både oprettelse og tinglysning af ægtepagt. I sikrer jer et nemt og overskueligt forløb, hvor jeres ønsker og behov er i fokus. Vi sikrer samtidig, at I hele tiden har overblik over jeres sag.

Vi sørger for: 

 • At du/I får en indledende samtale om dine ønsker og behov til ægtepagten.
 • At du/I får et udkast til gennemsyn.
 • At rette ægtepagten til samt svare på eventuelle spørgsmål, der måtte opstå i den forbindelse.
 • At færdiggøre dokumentet samt tinglyse det.
 • At tage os af enhver korrespondance og indhentelse af evt. tinglysningsfuldmagter.
 • At vejlede dig ifm. brug for underskrift ved Tinglysningsretten.
 • At afslutte sagen.

Vi tilbyder en uforpligtende indledende samtale om dine/jeres ønsker til ægtepagten med efterfølgende personlig rådgivning over enten telefon eller via et TEAMS-møde. Dernæst vil du modtage et udkast af ægtepagten til gennemsyn, som vi derefter retter til. Samtidig vil vi svare på eventuelle spørgsmål, du måtte have, efter gennemsynet.

Vi færdiggør dokumentet samt vejleder dig ifm. brug for underskrift ved Tinglysningsretten, så du ikke er i tvivl om noget herom. Afslutningsvis vil vi tinglyse ægtepagten, så den er juridisk gyldig, samt tage os af enhver korrespondance og indhentelse af evt. tinglysningsfuldmagter.

mangler ved fast ejendom advokat

Opret ægtepagt Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvorfor skal du vælge NEMADVOKAT?

Vores rådgivere har flere års erfaring med oprettelse og tinglysning af ægtepagter om særeje, hvorfor du kan føle dig helt tryg ved at bruge os. Vi ved, hvad man skal være opmærksom på, når man opretter en ægtepagt og kan derfor give dig professionel og kvalificeret rådgivning herom.

Hos NEMADVOKAT opretter og tinglyser vi ægtepagten for dig, så du ikke skal bekymre dig om det. Vi sørger for, at alle dokumenter udarbejdes korrekt og i overensstemmelse med loven. Du kan derfor være sikker på, at du ikke ender med en mangelfuld ægtepagt.

Via vores digitale platform NEMBLIK kan du tilgå din sag døgnet rundt. Du kan samtidig se, hvilke opgaver din personlige rådgiver er i gang med. Du kan dermed hurtigt og nemt komme i kontakt med vedkommende, såfremt du har spørgsmål.

Vi sikrer dig et trygt, overskueligt og nemt forløb, hvor dine/jeres ønsker og behov er i fokus. Vi er med dig fra start til slut og tager hånd om alle de praktiske og juridiske elementer, der hører med, når man opretter en ægtepagt.

 

Ægtepagt

Vi er med dig gennem
hele processen

Ægtepagt

Gennemsigtig sagsgang
og overblik 24/7

Ægtepagt

Få en uforpligtende
indledende samtale

 

Værd at vide

Brug af advokat sikrer dokumentets gyldighed

Når du får juridisk rådgivning og oprettelse af juridiske dokumenter fra et advokatkontor, som er advokatforsikret, er du sikret dokumenternes gyldighed samt at de er udarbejdet efter dine specifikke ønsker.

Pas på ved brug af dokumentskabeloner

På nettet er der mange muligheder for at oprette billige juridiske dokumenter gennem dokumentgeneratorer, hvor du som kunde blot skal give en række oplysninger for derefter at modtage dit dokument. Ved brug af disse er der ofte ikke rådgivning eller anden menneskelig indblanding. Der er derfor en risiko for fejl, og at dokumentet ikke opfylder dine specifikke ønsker.

 

 

Hvorfor oprette en ægtepagt?  

En ægtepagt kan være relevant i flere tilfælde. Det gælder eksempelvis hvis:

 • Stor forskel i ægtefællernes formue: Hvis der er stor forskel i ægtefællernes formue, og den mest velhavende ægtefælle gerne vil sikre sig økonomisk, kan det gøres ved at oprette en ægtepagt om særeje. Hvis en ægtefælle har optaget en stor gæld, kan den anden ægtefælle sikre sig økonomisk ved oprette særeje på gælden. På den måde undgår ægtefællerne at blive påvirket af tidligere gæld.
 • Den ene ægtefælle er virksomhedsejer: Hvis den ene ægtefælle ejer en virksomhed, kan den blive oprettet som særeje og dermed være beskyttet i tilfælde af skilsmisse. På den måde undgår virksomhedsejeren at ende i en situation, hvor det kan være nødvendigt at sælge virksomheden til en lav pris for at kunne gennemføre bodelingen ved skilsmisse.
 • Den ene ægtefælle arver et større beløb: Hvis den ene ægtefælle står til at arve en masse penge nu eller i fremtiden, kan arven blive oprettet som særeje. På den måde er ægtefællen sikret, at arven ikke bliver delt med den anden ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.
 • Ægtefællerne vil dele pensionsopsparinger: Hvis en af ægtefællerne vil dele en pensionsopsparing med den anden i tilfælde af skilsmisse, skal der oprettes en ægtepagt om deling af pensioner.

En ægtepagt kan altså sikre dig rent økonomisk i tilfælde af skilsmisse. Med en ægtepagt er du nemlig med til at bestemme, hvad der skal ske med din egen formue i tilfælde af skilsmisse eller død.

Laver du ikke en ægtepagt, risikerer du at miste halvdelen af din formue, hvis du bliver skilt. Dette kan være problematisk – især hvis du har en større formue end din ægtefælle.

Det er derfor en rigtig god idé at oprette en ægtepagt, hvis du vil sikre dig selv rent økonomisk i tilfælde af, at du bliver skilt.

Opret ægtepagt Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

Generelt om ægtepagt

Indhold i en ægtepagt

Oprettelse af ægtepagt

Ofte stillede spørgsmål

 

– God læselyst

 

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er et juridisk skriftligt dokument, som et par kan oprette sammen, der beskriver formuefordelingen ved separation, skilsmisse og død.

Ægtepagten er desuden en aftale mellem ægtefæller om, at der ikke skal gælde formuefællesskab i ægteskabet.

Når man bliver gift, gælder der automatisk formuefællesskab mellem ægtefællerne. Når der er formuefællesskab i et ægteskab, betyder det, at ægtefællerne skal dele deres respektive nettoformuer ligeligt mellem sig i tilfælde af skilsmisse.

Ægtepagten kan laves både før og efter indgåelsen af ægteskabet. Dog anbefales det, at ægtepagten oprettes inden indgåelsen af ægteskabet.

 

Ægtepagt særeje 

En ægtepagt er ofte et særeje, som beskriver, hvordan formuen skal fordeles ved separation, skilsmisse eller død.

Det kan være relevant at oprette en ægtepagt om særeje, hvis en eller begge ægtefæller har noget helt bestemt, som de gerne vil beholde i tilfælde af skilsmisse. Dertil kan det være relevant, hvis den ene har en betydelig gæld.

 

Hvad er særeje? 

Særeje er en formueordning i et ægteskab, der giver begge ægtefæller mulighed for at sikre sig retten til en bestemt ting eller en bestemt del af sin formue i tilfælde af skilsmisse.

Særeje oprettes ved at indgå en ægtepagt, hvori det fremgår, at ægtefælle X har særeje på for eksempel en fast ejendom, bil, båd, arvestykker eller på en bestemt opsparing.

Der findes flere typer af særeje:

 • Kombinationssæreje
 • Fuldstændig særeje
 • Skilsmissesæreje

 

Kombinationssæreje 

En ægtepagt om kombinationssæreje gør følgende ved henholdsvis skilsmisse og ved dødsfald:

 • Dødsfald: Den afdødes formue bliver til formuefællesskab, mens den længstlevendes formue bliver til fuldstændigt særeje.
 • Skilsmisse: Hvis du og din ægtefælle bliver skilt, skal I ikke dele det, I har indskrevet i ægtepagten.

Hvis I opretter en ægtepagt med kombinationssæreje, vil I tilgodese hinanden frem for andre arvinger i tilfælde af dødsfald. Overordnet set, vil jeres ejendele ved denne form for ægtepagt være særeje ved skilsmisse, men ikke ved dødsfald.

Ofte vil man vælge at oprette en ægtepagt om kombinationssæreje, hvis:

 • Den ene ægtefælle har en væsentlig større formue end den anden, og ægtefællerne ønsker at dele deres formue, hvis de bliver skilt.
 • Ægtefællerne ønsker at sikre hinanden, såfremt den ene går bort.

 

Fuldstændig særeje 

En ægtepagt med fuldstændigt særeje er relevant for dig, som ønsker at adskille du og din ægtefælles økonomi 100 %.

En ægtepagt med fuldstændigt særeje gør følgende ved henholdsvis skilsmisse og dødsfald:

 • Dødsfald: Ved dødsfald vil intet af jeres formue blive til formuefællesskab. Det forbliver altså fuldstændigt særeje.
 • Skilsmisse: Både dig og din ægtefælle beholder selv, alt det I har indskrevet i ægtepagten, hvis I bliver skilt.

Modsat en ægtepagt om kombinationssæreje vil en ægtepagt om fuldstændigt særeje betyde, at I tilgodeser jeres øvrige arvinger frem for hinanden. Begge jeres ejendele er dermed særeje ved skilsmisse.

Ofte vil man oprette en ægtepagt om fuldstændigt særeje, hvis:

 • Enten den ene eller begge ægtefæller har børn fra tidligere forhold (særbørn), som de ønsker at tilgodese frem for hinanden.
 • Den ene ægtefælle har stor gæld. Hvis ægtefællen med gæld går bort, vil den længstlevende ægtefælle ikke arve skattegælden.

 

Skilsmissesæreje 

En ægtepagt med skilsmissesæreje gør følgende ved henholdsvis skilsmisse og dødsfald:

 • Skilsmisse: Begge ægtefæller tager hver deres særeje med ud af ægteskabet. De skal derfor ikke dele deres ejendele med den anden.
 • Dødsfald: Ved eventuelt dødsfald vil der stadig være formuefællesskab – dvs. at alt bliver til fælleseje. Det betyder, at længstlevende ægtefælle skal dele sin egen formue med afdødes børn og betale for eventuel gæld, som er stiftet i afdødes særeje.

En ægtepagt med skilsmissesæreje kan være risikabelt at oprette, i tilfælde af at den ene ægtefælle går bort.
Derfor anbefales det ikke at oprette en ægtepagt med skilsmissesæreje.

Det kan her være fornuftigt at kontakte en advokat, som kan vejlede dig ift. hvilken type særeje, der passer til din situation.

 

Hvad kan gøres til særeje? 

Man kan gøre mange ting til særeje, som for eksempel en bolig, bil, virksomhed/ApS eller gæld. Der er dog nogle ting, som man ikke kan gøre til særeje. Derfor anbefales det at få rådgivning, så man er sikker på, at aftalen er gyldig.

Eksempler på særeje:

 • Alt, hvad ægtefællerne hver især ejer og erhverver sig i fremtiden.
 • Alt, hvad ægtefællerne hver især ejede, inden de indtrådte i ægteskabet.
 • Bestemte ejendele og beløb, f.eks. en bil eller indskud til et hus.
 • Gæld, f.eks. studiegæld eller en gæld til en specifik kreditor.

Det er også muligt at gøre arv til særeje. Det kan du f.eks. gøre, hvis du ønsker, at din arv udelukkende skal gå til dine børn eller arvinger – også selvom du har oprettet en ægtepagt med formuefællesskab. Dog skal dette gøres via et testamente og ikke en ægtepagt.

 

Hvorfor skal man oprette en ægtepagt?

Det er sjældent særligt indgribende at få lavet en ægtepagt, og det kan betragtes som et redskab til at undgå kontroverser og i værste tilfælde skifteretssager.

Det er desuden en god idé at oprette ægtepagt og testamente samtidig. På den måde kan der tages forbehold for alle vilkår i begge juridiske dokumenter.

Opret ægtepagt Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad indeholder en ægtepagt? 

En ægtepagt indeholder typisk en form for særeje f.eks. delvist særeje, fuldstændigt særeje, kombinationssæreje eller skilsmissesæreje. Aftalen indeholder kort sagt en beskrivelse af, hvem der ejer hvad, som særeje ved ægteskab.

Nedenfor får du en oversigt over, hvilke punkter der som regel er med i en ægtepagt:

 • Parterne: Her skal parternes (ægtefællerne) navn, adresse og cpr-nummer oplyses.
 • Særeje: Her skal det beskrives, hvilken form for særeje der er tale om samt hvilke vilkår, der gælder herom.
 • Afvikling af særeje: I kan her bestemme om særejet skal afvikles på en bestemt dato eller over tid.
 • Dødsfald: Her skal man beskrive, hvad der skal ske, hvis den ene ægtefælle dør.
 • Samtidigt dødsfald: Beskriv her, hvad der skal ske, hvis begge ægtefæller går bort samtidigt.
 • Fortegnelse over aktiver: Her kan I lave en oversigt over jeres aktiver.

Punkterne ovenfor er blot nogle af de punkter, som en ægtepagt skal indeholde. Derfor skal du være opmærksom på, at der kan være andre punkter, som kunne være relevante at inddrage i dit tilfælde.

Af den grund er det en god idé at få hjælp af advokat, som kan udarbejde ægtepagten ud fra dine specifikke ønsker og behov. En online dokumentgenerator kan være risikabelt at bruge, netop fordi disse ofte ikke tager din specifikke situation i betragtning, men blot udsteder et standarddokument.

 

Ægtepagt og pension 

Når man bliver gift, vil man automatisk indgå i et formuefællesskab med sin ægtefælle. Det betyder, at ægtefæller ikke deler pensioner ved skilsmisse, da ratepensioner og kapitalpensioner ikke er fælleseje.

Derfor tilhører en pensionsopsparing kun den person, i hvis navn opsparingen er foretaget.

Dette gælder dog kun, hvis jeres pensioner anses som værende ”rimelige” – dvs. at størrelsen på jeres pension svarer til andre personers pension, der har samme job og løn, som jer. Hvis ikke jeres pension hører under betegnelsen ”rimelige”, kan I få delt jeres pension mellem jer. Det er Skifteretten, der vurderer, om din pension er ”rimelig”.

Hvis ægtefællerne ønsker, at deres pensionsopsparing skal deles mellem dem ved skilsmisse, skal der som udgangspunkt oprettes en ægtepagt om pensionsdeling.

Dette kan især være relevant, hvis der er stor forskel på jeres pensionsformuer, hvis en af jer midlertidigt forlader arbejdsmarkedet eller går ned i tid i en periode, hvis begge ægtefæller indbetaler til pension i den enes navn, eller hvis de ikke ønsker, at den ene skal være ringere stillet end den anden ved skilsmisse og dermed blot vil dele pensionen med hinanden.

 

Hvordan deles pensionsopsparinger? 

Hvis I ønsker at dele jeres pension i tilfælde af skilsmisse, skal I altså oprette en ægtepagt om pensionsdeling. Dog skal I først undersøge, hvilke pensionsordninger I har, da det ikke er alle pensionsordninger, der kan deles.

De pensionsordninger, der kan deles, er følgende:

 • Kapitalpension: Denne pensionsordning kommer til udbetaling på én gang. Alderspension hører også under denne kategori.
 • Ratepension: Denne pensionsordning udbetales i rater over en periode på mindst 10 år. Herefter vil udbetalingerne af raterne ophøre.

Den pensionsordning, der ikke kan deles, er:

 • Rentepension: Denne pensionsordning er en personlig pension, der sikrer udbetaling så længe du lever. Tjenestemandspensioner og livrentepensioner hører under denne kategori.

 

3 måder at dele pensioner på 

Der findes overordnet 3 måder, hvorpå man kan dele pensioner. Det er én af disse 3 måder, som I skal indskrive i jeres ægtepagt.

Første metode: Alle kapital- og ratepensioner deles ligeligt

Her vil alle pensioner blive til fælleseje ved skilsmisse. Hvis I udelukkende begge to har kapital- og/eller ratepensioner, vil denne løsning være en fordel for jer.

Et eksempel på denne form for deling er:
Allan har en kapitalpension på 200.000 kr., mens hans ægtefælle Line har en ratepension på 600.000 kr. Den samlede sum er dermed 800.000 kr. Hvis Allan og Line opretter en ægtepagt, der deler alle kapital- og ratepensioner, skal de dermed hver især have 400.000 kr. med ud af ægteskabet, i tilfælde af at de bliver skilt.

Anden metode: Overskudsdeling af alle pensionsordninger

Her lægges alle pensionsordninger sammen – dette gælder også livrentepensionen. Livrentepensionen kan som sagt ikke deles, men vil i dette tilfælde tælle med i den samlede værdi af ægtefællernes pensionsordninger, som skal deles. Dermed vil alle pensionsordningerne deles ligeligt mellem jer.

Denne deling kan være en fordel for jer, hvis den ene af jer eller I begge har livrentepensioner udover kapital- og ratepensioner, og at I ønsker, denne skal indgå i pensionsdeling ved skilsmisse eller separation.

Dog skal I være opmærksomme på, at såfremt den enes livrentepension er større end den andens kapital- eller ratepension, vil I ikke få lige meget ud af det.

Eksempel på denne form for deling er:
Mette har en livrentepension på 400.000 kr., mens hendes mand Bjarne har en kapitalpension på 600.000 kr. De opretter en ægtepagt om pension med overskudsdeling, hvorfor den samlede værdi på deres pensionsordninger ligger på 1.000.000 kr. Denne vil skulle deles i tilfælde af skilsmisse.

Da livrentepensioner ikke kan deles, skal Mettes livrentepension på 400.000 kr. holdes udenfor delingen. Her vil man trække de tilsvarende 400.000 kr. fra Bjarnes kapitalpension. Mette vil herefter skulle modtage 100.000 kr. af Bjarne, som lægges oven i hendes livrentepension. De ender dermed begge to med 500.000 kr. hver, såfremt de bliver skilt.

Tredje metode: Bestemte pensionsordninger

Som ægtepar kan I vælge, at det kun skal være specifikke kapital- eller ratepensioner, som skal deles ved separation/skilsmisse.

Denne form for deling kan være en fordel for jer, der har oprettet en pensionsordning med henblik på fællesskabet.

Et eksempel for denne form for deling er:
Birgit har oprettet en kapitalpension på 300.000 kr., som hun gerne vil dele med sin mand Peter, når de bliver gamle. De opretter derfor en ægtepagt, der deler kapitalpensionen i tilfælde af separation/skilsmisse. De får dermed 150.000 kr. hver, hvis de bliver skilt. Derudover beholder de samtidig deres øvrige pensioner.

Opret ægtepagt Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvordan laver man en ægtepagt? 

En ægtepagt laves ved at udarbejde en skriftlig aftale, hvor vilkårene for aftalen fremgår klart og tydeligt.

Denne aftale skal underskrives af begge ægtefæller og tinglyses for at blive gyldig. De fleste får lavet deres ægtepagter hos en advokat, så de kan få rådgivning om særeje og sikre, at aftalen er gyldig.

Du kan lave din ægtepagt selv, men det anbefales ikke. Man kan nemlig hurtigt glemme eller overse punkter, som burde inddrages i ægtepagten i din specifikke situation, hvis ikke man har erfaring med udarbejdelse af ægtepagter.

Dertil kan online dokumentgeneratorer også være en mulighed, men disse anbefales heller ikke. Det skyldes, at mange af disse generatorer udsteder et standarddokument til dig. Du kan dermed risikere, at dokumentet ikke indeholder væsentlige punkter, som burde være med ift. din situation.

Derfor er det altid en god idé at få hjælp af en advokat, som har erfaring med at udarbejde og tinglyse ægtepagter, hvorfor de ved, hvad man skal være opmærksom på.

 

Oprettelse af ægtepagt med NEMADVOKAT 

Hos NEMADVOKAT sørger vi for at ordne alle de praktiske ting i forbindelse med oprettelsen af en ægtepagt.

Vores rådgivere har mange års erfaring med udarbejdelse samt tinglysning af ægtepagter, hvorfor de ved, hvad man skal være særlig opmærksom på.

De kan derfor også nemt og effektivt udarbejde en ægtepagt, som er skræddersyet til dig. Du sikrer dig dermed, at alle relevante punkter indgår i din ægtepagt.

 

Hvordan tinglyser man en ægtepagt? 

En ægtepagt skal tinglyses før den er gyldig. Tinglysningen sker via Tinglysningsretten på Tinglysning.dk. Både du og din ægtefælle skal underskrive dokumentet med jeres NemID.

Når en ægtepagt skal tinglyses, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Denne er obligatorisk og ligger i 2021 på 1.850 kr.

Afgiften går til staten for det arbejde, der er forbundet med at tjekke ægtepagten igennem. Når ægtepagten er tinglyst, vil der som regel gå et par uger, før sagen er færdigbehandlet hos Tinglysningsretten.

 

Hvor kan jeg se min ægtepagt? 

Hvis I ønsker det, kan I finde jeres tinglyste ægtepagt på Tinglysning.dk, efter dokumentet er blevet tinglyst.

Opret ægtepagt Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvordan ophæves en ægtepagt? 

En ægtepagt kan ikke slettes, men man kan omgå den ved at oprette en ny aftale om formuefællesskab. En ægtepagt ophæves altså ved at oprette en ny ægtepagt om formuefællesskab i stedet for særeje. Dette gælder både for en ægtepagt med fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

En ophævelse af ægtepagt kræver, at begge ægtefæller er enige om det, uanset om aftalen kun giver rettigheder eller forpligtelser til én af ægtefællerne. Dertil er det et krav for ophævelse, at den nye aftale skal tinglyses, så den er gyldig.

 

Bortfalder en ægtepagt ved skilsmisse? 

Ja, det gør den. Det skyldes, at I ved skilsmisse ikke længere er gift, hvorfor I ikke kan have en ægtepagt. En ægtepagt er en juridisk bindende aftale mellem ægtefæller.

Hvis en af ægtefællerne skal giftes med en ny person, og gerne vil have en ægtepagt, skal ægtefællen få lavet en ny. Aftalen gælder udelukkende for de to ægtefæller, der har skrevet under på den.

 

Hvordan gøres en ægtepagt gyldig? 

En ægtepagt er gyldig, når den er underskrevet af begge ægtefæller, tinglyst i tinglysningssystemet og overholder bestemmelserne i lovgivningen. Der kræves ikke vitterlighedsvidner på en ægtepagt.

Hvis ægtepagten underkendes ifm. gennemgangen af den i Tinglysningsretten, skal du ændre i den og lægge den op igen i Tinglysningsretten.

 

Hvornår skal en ægtepagt laves? 

En ægtepagt skal laves, når det passer ægtefællerne. Dog er det en god idé, at I indgår en ægtepagt inden indgåelse af ægteskab. Det skyldes, at så snart I er blevet gift, har I formuefællesskab.

Ønsker I f.eks. at lave en ægtepagt om særeje, anbefales det, at I opretter ægtepagten, inden I bliver gift. På den måde sikrer I jer, at I har taget stilling til formuefordelingen, og at I er enige om det.

 

Hvad koster en ægtepagt? 

Det er meget forskelligt, hvad oprettelsen af en ægtepagt koster. Det afhænger blandt andet af, om du selv opretter ægtepagten, eller om du ønsker hjælp af f.eks. en advokat til dette.

Online dokumentgeneratorer kan ofte tilbyde en billigere pris, end f.eks. et advokatfirma. Dog skal du passe på med at benytte dig at disse online dokumentgeneratorer, da de typisk ikke vil have rådgivning med og dermed kun udsteder et standarddokument. Du kan derfor risikere, at der er flere væsentlige punkter, som ikke er inkluderet i din ægtepagt.

Du kan altså risikere at ende med en ægtepagt, der ikke er udformet efter dine specifikke behov og ønsker. Det kan i sidste ende gå ud over din økonomi, såfremt du bliver skilt, og det ikke er beskrevet klart nok, hvordan du og din ægtefælle skal fordele formuen.

Gør du brug af en advokat, kan du få rådgivning og vejledning med udover udarbejdelsen af dokumentet.

En advokat kan bl.a. rådgive dig om, hvilke punkter du bør have med i din ægtepagt. Samtidig kan advokaten ordne alle de praktiske ting, som f.eks. at udarbejde dokumentet samt tinglyse det for dig.

Hos NEMADVOKAT koster oprettelse af ægtepagt 5.000 kr. inkl. moms. Derudover skal der betales en tinglysningsafgift på 1.850 kr. til Tinglysningsretten.

 

Ægtepagt eksempel 

Nedenfor giver vi dig 3 eksempler på, hvordan en ægtepagt kan fungere afhængig af, hvilken form for særeje, der er tale om.

 

Eksempel 1: Særeje på alt det, som ægtefællerne ejede, inden de blev gift

Anne og Morten er gift med hinanden, og de indgik i den forbindelse en ægtepagt. Den omfatter alt, hvad de hver især ejede, inden de blev gift. Morten var virksomhedsejer, inden han blev gift med Anne.

Efter de blev gift, arvede Morten et sommerhus efter sine forældre. Det betyder, at Mortens virksomhed er særeje, men det sommerhus, han arvede, er ikke særeje.

 

Eksempel 2: Særeje på et bestemt beløb

Katrine og Anders er gift og har købt et hus sammen. Anders betalte indskuddet på 500.000 kr., som var nogle penge han arvede efter sin mormor. Katrine og Anders vælger derfor at få oprettet en ægtepagt.

Anders får særeje for 500.000 kr., så han kan trække 500.000 kr. ud som særeje, inden deres fælles formue skal deles mellem dem i tilfælde af skilsmisse.

 

Eksempel 3: Gæld

Carina og Simon er ægtefæller. Simon optog gæld for 100.000 kr. før de blev gift. Carina og Simon vælger at lave en ægtepagt, så Simons gæld på 100.000 kr. bliver gjort til særeje.

Dermed er Simons gæld på 100.000 kr. ikke fælleseje, og skal derfor ikke indgå i deres fælles formue.

Opret ægtepagt Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.