Ægtepagt om særeje

En ægtepagt om særeje er en aftale mellem ægtefæller om, at der ikke skal gælde formuefællesskab i ægteskabet. Ægtefællerne kan på den måde sikre sig rettighederne til hele elle dele af sin formue i tilfælde af skilsmisse.

Det kan være relevant at oprette en ægtepagt om særeje, hvis en eller begge ægtefæller har noget helt bestemt, som de gerne vil beholde i tilfælde af skilsmisse. Dertil kan det være relevant, hvis den ene har en betydelig gæld.

Kort sagt sikrer aftalen begge ægtefæller økonomisk. Samtidig får begge ægtefæller mulighed for helt selv at bestemme, hvordan deres formue skal fordeles, hvis de en dag skulle gå fra hinanden, hvilket giver stor tryghed og sikkerhed.

ægtepagt
Få hjælp til din ægtepagt i dag
Fra DKK 5.000
Bestil tilbud

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Oprettelse af ægtepagt

Du får oprettet din ægtepagt af vores erfarne rådgivere. Vi sikrer aftalens gyldighed og udarbejder den optimalt efter din situation og ønsker. Du får: 

Pris: Fra 5.000 kr. inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift

 

Ægtepagt pris 

Hvad koster en ægtepagt? En ægtepagt koster fra 5.000 kr. inkl. moms. Dertil opkræves en tinglysningsafgift på 1.750 kr. af Tinglysningsretten.

Kontakt os på tlf. 70 20 41 61, så vi kan give dig et uforpligtende tilbud, der passer til dine ønsker og behov.

Hvis du skal have oprettet en ægtepagt med en udlænding, som ikke har et dansk CPR-nummer, så koster det 10.000 kr.

 

OBS: Pas på med at bruge skabeloner på nettet
Der findes virksomheder, der reklamerer med at tilbyde dig gratis skabeloner til ægtepagter, så du selv kan oprette en ægtepagt online. Eksemplerne kan være gode til inspiration, men udvis påpasselighed med at udfylde dem og tro, at de er gyldige og sikrer din formue, hvis skilsmissen skulle indtræde.

 

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt regulerer den formueordning, der skal være gældende i et ægteskab. Uden en ægtepagt er der fælleseje i ægteskabet – også kaldet formuefællesskab.

Fælleseje omfatter alt, hvad ægtefællerne ejer ved ægteskabets indgåelse og senere hen erhverver sig. De råder hver især over sin egen formue og hæfter også for sin egen gæld.

Ganske kort fortalt gør aftalen det klart, hvem der ejer hvad i ægteskabet. Det har den betydning, at hver ægtefælle bliver registreret ejer af hver sin formue og værdier.

Det er sjældent særligt indgribende at få lavet, og det kan betragtes som et redskab til at undgå kontroverser og i værste tilfælde skifteretssager.

 

TIP: Opret ægtepagt og testamente samtidig
Det er en god idé at oprette ægtepagt og testamente samtidig. På den måde kan der tages forbehold for alle vilkår i begge juridiske dokumenter.

 

Hvad er særeje?

Særeje er en formueordning i et ægteskab, der giver begge ægtefæller mulighed for at sikre sig retten til en bestemt ting eller en bestemt del af sin formue i tilfælde af skilsmisse.

Særeje oprettes ved at indgå en ægtepagt, hvori det fremgår, at ægtefælle X har særeje på for eksempel en fast ejendom, bil, båd, arvestykker eller på en bestemt opsparing.

Du får rådgivning om, hvilken type særeje, der egner sig bedst til dine behov. Det kan for eksempel være fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller kombinationssæreje.

 

Hvad kan gøres til særeje?

Man kan gøre mange ting til særeje, som for eksempel en bolig, bil, virksomhed/ApS eller gæld. Der er dog nogle ting, som man ikke kan gøre til særeje. Derfor anbefales det at få rådgivning, så man er sikker på, at aftalen er gyldig.

Eksempler på særeje:
  • Alt, hvad ægtefællerne hver især ejer og erhverver sig i fremtiden.
  • Alt, hvad ægtefællerne hver især ejede, inden de indtrådte i ægteskabet.
  • Bestemte ejendele og beløb, f.eks. en bil eller indskud til et hus.
  • Gæld, f.eks. studiegæld eller en gæld til en specifik kreditor.

 

Hvorfor lave en ægtepagt?

En ægtepagt kan være relevant i flere tilfælde, f.eks. hvis:

  • Der er stor forskel i ægtefællernes formuer.
  • Den ene ægtefælle er virksomhedsejer.
  • Den ene ægtefælle arver et større pengebeløb.
  • Ægtefællerne vil dele pensionsopsparinger.

 

Der er stor forskel i ægtefællernes formuer

Hvis der er stor forskel i ægtefællernes formue, og den mest velhavende ægtefælle gerne vil sikre sig økonomisk, så kan det gøres ved at oprette en ægtepagt om særeje.

Hvis en ægtefælle har optaget en stor gæld, kan den anden ægtefælle sikre sig økonomisk ved oprette særeje på gælden. På den måde undgår ægtefællerne at blive påvirket af tidligere gæld.

 

Den ene ægtefælle ejer en virksomhed

Hvis den ene ægtefælle ejer en virksomhed, kan den blive oprettet som særeje og dermed være beskyttet i tilfælde af skilsmisse.

På den måde undgår virksomhedsejeren at ende i en situation, hvor det kan være nødvendigt at sælge virksomheden til en lav pris for, at kunne gennemføre bodelingen ved skilsmisse.

 

Den ene ægtefælle arver mange penge

Hvis den ene ægtefælle står til at arve en masse penge nu eller i fremtiden, kan arven blive oprettet som særeje.

På den måde er ægtefællen sikret, at arven ikke bliver delt med den anden ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

 

Ægtefællerne vil dele pensionsopsparinger

Hvis en af ægtefællerne vil dele en pensionsopsparing med den anden i tilfælde af skilsmisse, så skal der oprettes en ægtepagt om deling af pensioner.

 

Ægtepagt om deling af pensioner

Siden 2007 har det været nødvendigt med en ægtepagt, hvis pensionsopsparinger skal deles mellem ægtefæller ved skilsmisse.

Det betyder, at ægtefæller ikke deler pensioner ved skilsmisse, da ratepensioner og kapitalpensioner ikke er fælleseje. Derfor tilhører en pensionsopsparing kun den person, i hvis navn opsparingen er foretaget.

Hvis ægtefællerne ønsker at deres pensionsopsparing skal deles mellem dem ved skilsmisse, skal der, som udgangspunkt, oprettes en ægtepagt om pensionsdeling.

Dette kan især være relevant, hvis begge ægtefæller indbetaler til pension i den enes navn, eller hvis de ikke ønsker, at den ene skal være ringere stillet end den anden ved skilsmisse.

ægtepagt
Få hjælp til din ægtepagt i dag
Fra DKK 5.000
Bestil tilbud

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt er gyldig, når den er tinglyst i tinglysningssystemet. Tinglysning udløser en tinglysningsafgift på 1.750 kr., hvilket er et administrationsgebyr til staten.

Tinglysningsafgiften er obligatorisk og bliver altid opkrævet ved enhver form for tinglysning. Tinglysning tager typisk 2 uger, før sagen er færdigbehandlet hos Tinglysningsretten.

 

Ægtepagt eksempel

Eksempel 1: Særeje på alt det, som ægtefællerne ejede, inden de blev gift

Anne og Morten er gift med hinanden, og de indgik en ægtepagt. Den omfatter alt, hvad de hver især ejede, inden de blev gift. Morten var virksomhedsejer, inden han blev gift med Anne. Efter de blev gift, arvede Morten et sommerhus efter sine forældre. Det betyder, at Mortens virksomhed er særeje, men det sommerhus, han arvede, er ikke særeje.

 

Eksempel 2: Særeje på et bestemt beløb

Katrine og Anders er gift, og har købt et hus sammen. Anders betalte indskuddet på 500.000 kr., som var nogle penge han arvede efter sin mormor. Katrine og Anders vælger derfor at få oprettet en ægtepagt. Peter får særeje for 500.000 kr., så han kan trække 500.000 kr. ud som særeje, inden deres fælles formue skal deles mellem dem i tilfælde af skilsmisse.

 

Eksempel 3: Gæld

Carina og Simon er ægtefæller. Simon optog gæld for 100.000 kr. før de blev gift. Carina og Simon vælger at lave en ægtepagt, så Simons gæld på 100.000 kr. bliver gjort til særeje. Dermed er Simons gæld på 100.000 kr. ikke fælleseje, og skal derfor ikke indgå i deres fælles formue.

 

Ophævelse af ægtepagt

En ægtepagt ophæves ved at oprette en ny ægtepagt om formuefællesskab i stedet for særeje.

Dette gælder både for en ægtepagt med fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

En ophævelse af ægtepagt kræver, at begge ægtefæller er enige om det, uanset om aftalen kun giver rettigheder eller forpligtelser til én af ægtefællerne.

Dertil er det et krav for ophævelse, at den nye aftale skal tinglyses, så den er gyldig.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Vores rådgivere opretter din ægtepagt om særeje. Du får rådgivning om de forskellige typer særeje, så du får et indblik i, hvad der er bedst egnet til din situation.

Du sikrer dig at din ægtepagt er udformet juridisk korrekt og er tinglyst rigtigt, således den er gyldig og derfor sikrer dig og din formue i tilfælde af skilsmisse.

Vi tager højde for at du for eksempel vil tilgodese dine børn, tilgodese længstlevende ægtefælle, beskytte din virksomhed eller andet. Der er mange forskellige formål med at oprette ægtepagten.

Opret din ægtepagt online ved at udfylde vores bestillingsformularen eller kontakt os på tlf. 70 20 41 61 og hør mere. Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at ringe ind og spørge – det er gratis og uforpligtende.

11 typiske spørgsmål

 

Hvordan deles pensionsopsparinger?

En pensionsopsparing deles ved at oprette en ægtepagt. Det skyldes, at en pension ikke er fælleseje, selvom der er formuefællesskab i ægteskabet. Derfor skal man oprette en pensionsægtepagt, hvis ægtefællerne ønsker deling af pension ved skilsmisse.

 

Bortfalder en ægtepagt ved skilsmisse?

Når alle betingelserne i en ægtepagt er opfyldt, har aftalen ikke længere nogen effekt. Hvis en af ægtefællerne skal giftes med en ny person, og gerne vil have en ægtepagt, skal ægtefællen få lavet en ny. Aftalen gælder udelukkende for de to ægtefæller, der har skrevet under på den.

 

Hvor tinglyses ægtepagt?

En ægtepagt skal tinglyses før den er gyldig. Tinglysning sker via Tinglysningsretten. Vi sørger selvfølgelig for at hjælpe dig med tinglysning.

 

Hvordan laver man en ægtepagt?

En ægtepagt laves ved at udarbejde en skriftlig aftale, hvor vilkårene for aftalen fremgår klart og tydeligt. Denne aftale skal underskrives af begge ægtefæller og tinglyses for at blive gyldig. De fleste får lavet deres ægtepagter hos en advokat, så de kan få rådgivning om særeje og sikre, at aftalen er gyldig.

 

Hvornår er en ægtepagt gyldig?

En ægtepagt er gyldig, når den er underskrevet af begge ægtefæller, tinglyst i tinglysningssystemet og overholder bestemmelserne i lovgivningen. Der kræves ikke vitterlighedsvidner på en ægtepagt.

 

Hvad koster en ægtepagt?

En ægtepagt koster 5.000 kr. som udgangspunkt. For ægtefæller uden dansk CPR-nr. koster en ægtepagt 10.000 kr. Prisen på en ægtepagt afhænger af omfanget og ægtefællernes ønsker. Kontakt os på tlf. 70 20 41 61 og få et konkret tilbud.

 

Hvordan slettes en ægtepagt?

En ægtepagt kan ikke slettes, men man kan omgå den ved at oprette en ny aftale om formuefællesskab. Dette kan gøres med alle typer særeje. Det kræver enighed blandt ægtefællerne, og den nye aftale skal tinglyses og registreres i personbogen.

 

Hvad indeholder en ægtepagt?

En ægtepagt indeholder typisk en form for særeje f.eks. delvist særeje, fuldstændigt særeje, kombinationssæreje, skilsmissesæreje. Aftalen indeholder kort sagt en beskrivelse af, hvem der ejer hvad, som særeje ved ægteskab.

 

Er ægtepagter offentlige?

En ægtepagt er ikke offentligt tilgængelig og kan derfor ikke ses af alle og enhver.

 

Skal en ægtepagt underskrives?

En ægtepagt skal underskrives af begge ægtefæller for at opfylde dens gyldighed. En ægtepagt er ugyldig, hvis den ikke er underskrevet af begge parter.

 

Hvornår skal en ægtepagt laves?

En ægtepagt skal laves, når det passer ægtefællerne. Den kan både blive udarbejdet inden og efter indgåelsen af ægteskabet. Det anbefales dog at indgå aftalen inden, da det kan være nemmere for parterne at aftale særeje i en sådan situation.

 

Kan man ændre ægtepagt?

Man kan godt lave en ændring i en ægtepagt.

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Ring til 70 20 41 61 – så hjælper vi dig. Husk, det koster ikke noget at spørge.