Oprettelse af fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som du kan oprette allerede i dag, hvor du beskriver, hvem du vil have til at varetage dine personlige og økonomiske forhold i fremtiden, i tilfælde af at du bliver syg og dermed ikke kan tage vare på dig selv. Du kan med en fremtidsfuldmagt altså sikre dig, at du ikke kommer under værgemål, hvis du i fremtiden bliver syg, men selv bestemme, hvem, du ønsker, skal varetage disse forhold for dig, når du ikke selv kan. 

 

Få professionel hjælp til oprettelse og tinglysning af fremtidsfuldmagt

Vi klarer alt det praktiske for dig, herunder oprettelse og tinglysning af din fremtidsfuldmagt. Vi sikrer dig et overskueligt og nemt forløb, hvor du hele tiden har overblik over, hvad der skal ske i sagsforløbet.

Vi sørger for:

 • At du får en indledende samtale med en rådgiver om dine ønsker.
 • At du får et udkast af fremtidsfuldmagten til gennemsyn.
 • At rette fremtidsfuldmagten til efter dine ønsker.
 • At svare på eventuelle spørgsmål efter du har gennemgået fuldmagten.
 • At færdiggøre fremtidsfuldmagten.
 • At vejlede dig ift. underskrift ved Tinglysningsretten.
 • Tinglysning af fremtidsfuldmagten.
 • Vejlede dig ift. underskrift hos notaren ved retten efter endt tinglysning.
 • Afslutning af sagen.

Vi tilbyder en uforpligtende indledende samtale, hvor vi i fællesskab gennemgår dine ønsker. Vi yder personlig rådgivning over telefon eller via et TEAMS-møde. Du får et udkast af fremtidsfuldmagten til gennemsyn, hvorefter vi sørger for at rette det til og færdiggøre det.

Vi vejleder dig ift. underskrift hos Tinglysningsretten, når fuldmagten skal tinglyses (hvilket vi også sørger for), samt hvordan fremtidsfuldmagten underskrives foran en notar ved retten. Du sikrer en væsentlig kortere sagsbehandlingstid, hvorved fuldmagten hurtigere kan træde i kraft, når tiden er inde.

OBS! Vær opmærksom på, at der betales 300 kr. særskilt til notaren ved retten.

mangler ved fast ejendom advokat

Opret fremtidsfuldmagt Nemt, hurtig og sikkert
DKK 2.495
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvorfor du skal vælge NEMADVOKAT

Vi hos NEMADVOKAT har mange års erfaring med oprettelser af fremtidsfuldmagter, og vi ved derfor, hvilke ting du skal være ekstra opmærksom på.

Vi både opretter og tinglyser fremtidsfuldmagten for dig og vejleder dig samtidig ift., hvordan du underskriver fuldmagten ved Tinglysningsretten og foran en notar. Du sikrer dig dermed, at dokumentet udformes korrekt, er i overensstemmelse med loven og er formet efter netop dine unikke ønsker.

Via vores digitale platform NEMBLIK kan du tilgå din sag døgnet rundt. Du kan blandt andet se relevante dokumenter i sagen samt se, hvor langt din rådgiver er med forskellige opgaver. Du har dermed din advokat med dig i lommen og kan derfor nemt komme i kontakt med vedkommende, hvis der opstår spørgsmål.

Vi er med dig fra start til slut og sørger for alt det praktiske, så du kan koncentrere dig om andre vigtige ting i dit liv. Vi sikrer dig et overskueligt og nemt forløb, hvor dine interesser er i fokus.

 

Fremtidsfuldmagt

Vi er med dig gennem
hele processen

Fremtidsfuldmagt

Gennemsigtig sagsgang
og overblik 24/7

Fremtidsfuldmagt

Få en uforpligtende
indledende samtale

 

Værd at vide

 

Brug af advokat sikrer dokumentets gyldighed

Når du får juridisk rådgivning og oprettelse af juridiske dokumenter fra et advokatkontor, som er advokatforsikret, er du sikret dokumenternes gyldighed samt at de er udarbejdet efter dine specifikke ønsker.

 

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for selv at vælge, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske forhold i fremtiden, såfremt du ikke selv er i stand til dette i tilfælde af, at du kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syg.

Selvom du ikke er syg nu, kan det alligevel være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt allerede nu.

Opret fremtidsfuldmagt allerede nu og få fordelene: 

 • Du udarbejder og underskriver fremtidsfuldmagten, inden det er for sent, og mens du stadig er ved dine fulde fem.
 • Fuldmagten træder først i kraft, når der er foretaget en lægefaglig vurdering, som er bekræftet af Familieretshuset.
 • Du sikrer, hvem der skal kunne træffe beslutninger om dine personlige og økonomiske forhold, såfremt du ikke længere selv har mulighed herfor.
 • Fremtidsfuldmagten sikrer dig, at du ikke bliver umyndiggjort og dermed bliver underlagt offentligt værgemål, hvor en offentlig udpeget værge skal varetage dine forhold.
 • Fuldmagten giver dine nærmeste mulighed for at sørge for dine personlige og økonomiske forhold i stedet for myndighederne.
 • Du får en formel og lovbestemt fuldmagt, som tinglyses i Personbogen.

Er du først blevet syg eller mentalt svækket, kan du ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvorfor det hermed er myndighederne, der kommer til at varetage dine personlige og økonomiske forhold.

Derfor kan det være fornuftigt, at du allerede nu får oprettet fuldmagten, så du er sikker på, at du får selvbestemmelse over, hvem der skal varetage dine interesser.

Opret fremtidsfuldmagt Nemt, hurtig og sikkert
DKK 2.495
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

Generelt om fremtidsfuldmagter

Hvad skal der stå i en fremtidsfuldmagt?

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt? 

Når fremtidsfuldmagten er oprettet 

 

– God læselyst

 

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan træde i kraft i fremtiden, ved f.eks. sygdom. Den bruges, hvis du en dag i fremtiden ikke selv er i stand til at varetage dine egne personlige og økonomiske forhold.

Det kan f.eks. være, at du er kommet ud for en alvorlig ulykke, eller at du har fået demens eller en anden alvorlig sygdom.

En fremtidsfuldmagt er derfor ikke en fuldmagt, der træder i kraft, så snart du har underskrevet den. Hvis du stadig selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, vil fuldmagten først træde i kraft den dag, du eventuelt ikke er.

 

Hvorfor er det en god idé at lave en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt har mange fordele og en af de største fordele er, at du med en fremtidsfuldmagt selv kan bestemme, hvem der skal varetage dine interesser for dig, den dag du eventuelt ikke selv er i stand til det.

Herunder finder du en oversigt over, hvilke fordele der er ved en fremtidsfuldmagt:

 

Du bestemmer, hvem der skal varetage dine interesser ved sygdom eller ulykke

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem, du ønsker, skal varetage dine interesser for dig i fremtiden, såfremt du ikke selv kan. Du kan dermed bestemme om det f.eks. skal være din ægtefælle eller dine voksne børn, som skal varetage dine interesser i fremtiden.

Selvom du ikke er syg nu, er det en fordel at oprette en fremtidsfuldmagt, mens du stadig er rask og ved dine fulde fem, så du selv kan bestemme, hvem der skal hjælpe dig i fremtiden. Du undgår samtidig at komme under værgemål.

 

Undgå umyndiggørelse/værgemål

En fremtidsfuldmagt sikrer, at du ikke får tildelt en offentlig værge eller kommer under værgemål, såfremt du skulle blive syg i fremtiden. Med fuldmagten undgår du dermed “umyndiggørelse”.

Uden en fremtidsfuldmagt vil du blive tildelt en offentlig værge, som varetager dine personlige og økonomiske forhold.

Det kan have økonomiske konsekvenser for dig, hvis du kommer under værgemål. Det skyldes, at din formue anbringes og forvaltes jf. Værgemålsloven, hvorfor din ægtefælle/samlever oftest intet kan stille op med dine værdier.

 

Du sikrer dine interesser

Hvis du ikke laver fremtidsfuldmagt og sidenhen kommer ud for en ulykke, der gør, at du ikke selv kan varetage dine egne interesser, vil du få tildelt en værge fra det offentlige.

Hvis du får lavet en fremtidsfuldmagt, kan du altså vælge de mennesker, du mener, du kan stole på, og som vil være de bedste til at varetage dine interesser.

 

Kan min ægtefælle ikke automatisk varetage min interesser? 

Selvom du er gift, betyder det ikke, at det automatisk er din ægtefælle, som skal varetage dine interesser, såfremt du ikke længere selv er i stand til dette.

Din ægtefælle vil kunne træffe afgørende beslutninger i nogle tilfælde, men der findes andre tilfælde, hvor det er det offentlige, der træffer beslutningerne.

Af den grund er det en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt allerede nu, så du kan vælge, hvem der skal varetage dine interesser i fremtiden, hvis ikke du selv kan.

 

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt? 

En fremtidsfuldmagt er ikke længere gældende, såfremt du som fuldmagtsgiver afgår ved døden.

Det samme gælder, hvis du som fuldmagtsgiver kommer under værgemål – dog ikke, hvis værgemålet relaterer sig til forhold, der ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten.

 

Derudover vil fremtidsfuldmagten også ophører, hvis vedkommende, som er fremtidsfuldmægtig:

 • kommer under værgemål,
 • selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, som bliver sat i kraft, eller
 • ikke længere ønsker at være din fremtidsfuldmægtig

Hvis du har udpeget en eller flere andre som subsidiære fuldmægtige, og som kan varetage opgaven efter din primære fremtidsfuldmægtig, vil fuldmagten ikke ophøre.

Såfremt der opstår tvivl om din fremtidsfuldmægtiges evner til at være din repræsentant, kan Familieretshuset vælge at indlede en sag om værgemål, hvis de vurderer, at det af hensyn til dig er nødvendigt.

Opret fremtidsfuldmagt Nemt, hurtig og sikkert
DKK 2.495
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad skal der stå i en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skulle gerne afspejle dine personlige ønsker, hvorfor det er svært at sige præcis, hvad der skal stå i fuldmagten.

Du kan dog f.eks. stille dig selv følgende spørgsmål, når du skal vælge, hvad du vil have indskrevet i din fremtidsfuldmagt:

 • Hvem skal indsættes som fuldmægtig, og skal der eventuelt indsættes flere?
 • Såfremt der er flere fuldmægtige, hvem skal så have hvilke opgaver?
 • Hvilke muligheder og forpligtelser skal fremtidsfuldmægtigen have?

Der findes nogle standardpunkter, som vedrører oplysninger om dig og din(e) fremtidsfuldmægtig(e), der skal udfyldes. Udover disse standardoplysninger kan du selv bestemme, hvilke punkter du vil have med i din fremtidsfuldmagt, som både kan omfatte økonomiske og personlige forhold.

Nedenfor giver vi nogle bud på, hvilke punkter der kunne være relevante at tage stilling til/skrive ind i fuldmagten.

 

Hvad er økonomiske forhold? 

Økonomiske forhold i en fremtidsfuldmagt kan blandt andet omfatte adgangen til at kunne foretage bolighandler eller kunne ansøge om offentlige ydelser på dine vegne.

Herunder følger en liste over andre punkter, som du kan vælge at indskrive i fuldmagten, og som du ønsker, din fremtidsfuldmægtig skal kunne gøre:

 • Lave aftaler med bank, telefonservice og lign.
 • Foretage bolighandler – herunder bestyre og sælge fast ejendom
 • Gennemføre bankforretning
 • Indgå retshandler og kontrakter (f.eks. lejekontrakt)
 • Indfri dine lån med dine penge

Det er meget normalt, at du ved oprettelse af fremtidsfuldmagt vælger, at fremtidsfuldmægtigen skal kunne varetage og handle økonomisk på dine vegne, da det ofte er hele pointen med en fremtidsfuldmagt.

 

Hvad er personlige forhold? 

Personlige forhold i en fremtidsfuldmagt kan f.eks. være at lade den fremtidsfuldmægtige kunne:

 • Repræsentere dig som arving eller kreditor
 • Ansøge om offentlige ydelser på dine vegne
 • Repræsentere dig ift. myndigheder jf. forvaltningslovens § 8.
 • Søge om aktindsigt i din patientjournal

Der kan være andre punkter, som er relevante for dig at inddrage i din fremtidsfuldmagt. Derfor kan det være fornuftigt at få hjælp til oprettelsen, så du er sikker på, at der ikke er væsentlige punkter, som bliver overset.

 

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig? 

Som udgangspunkt kan alle blive indsat som fremtidsfuldmægtig. Dog må vedkommende ikke være under 18 år, selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft eller være under værgemål på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten oprettes.

Såfremt du vælger at have mere end én fuldmægtig, kan du beslutte om de skal være:

 • Sideordnede: de kan hver især handle på dine vegne; om de skal varetage hver deres område; eller om de skal handle i forening.
 • Subsidiære: sekundære fuldmægtige, som træder til, såfremt den primære fuldmægtig ikke længere kan varetage dine forhold.

 

Hvilke overvejelser skal jeg gøre mig, når jeg skal udpege en fremtidsfuldmægtig? 

Det er vigtigt, at du grundigt overvejer, hvem der skal stå som din fremtidsfuldmægtig. Derudover bør du inddrage personen i dine overvejelser, så vedkommende er med på, hvilket ansvar de eventuelt i fremtiden skulle have.

Dermed sikrer du dig, at personen har både vilje og evne til at varetage opgaven som din fremtidsfuldmægtig.

Du bør overveje følgende, når du skal vælge, hvem der skal være din fremtidsfuldmægtig:

 • Overvej grundigt, om du har tillid til, at personen kan varetage opgaven. I den sammenhæng bør du tænke over, om du tror vedkommende stadigvæk kan varetage opgaven, såfremt fuldmagten først skulle blive aktuel om mange år.
 • Ofte vil fremtidsfuldmagten først blive sat i kraft om mange år, hvorfor du bør overveje at vælge en fuldmægtig, som er yngre end dig selv.
 • Om der skal være mere end én fuldmægtig, og om en af dem skal være den primære, mens de andre er enten sideordnede eller subsidiære (i rækkefølge).
Opret fremtidsfuldmagt Nemt, hurtig og sikkert
DKK 2.495
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt? 

Der er overordnet 3 trin, du skal igennem, førend din fremtidsfuldmagt er gyldig.

 

Trin 1: Udarbejdelse

Første trin i processen er at få udarbejdet fremtidsfuldmagten. Heri skal der skrives, hvilke vilkår, du vil have, skal gælde for fuldmagten. Det er desuden vigtigt, at du husker at inddrage alle relevante punkter i fuldmagten.

Er du i tvivl om, hvilke punkter du skal inddrage, kan du eventuelt søge hjælp hos en advokat, som samtidig kan tinglyse fuldmagten for dig.

 

Trin 2: Tinglysning

Når din fremtidsfuldmagt er udarbejdet og indeholder alle de punkter, som er relevante for dig, skal dokumentet tinglyses. En advokat kan tinglyse fuldmagten for dig, så du kan fokusere på andre vigtige ting.

 

Trin 3: Underskrivning ved notar

Når fuldmagten er blevet tinglyst, er sidste trin, at du underskriver fremtidsfuldmagten foran en notar. Her skal du møde fysisk op foran notaren, som kontrollerer, at du er den, du siger, du er samt sikrer sig, at det er dit eget ønske at oprette fremtidsfuldmagten, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at underskrive fuldmagten.

 

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt? 

De eneste krav, der gælder, til at kunne oprette en fremtidsfuldmagt er, at du skal være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssigt.

”At handle fornuftsmæssigt” betyder i denne sammenhæng, at du er i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt.

 

Hvad koster en fremtidsfuldmagt? 

En fremtidsfuldmagt kan variere i pris, alt efter hvilken form for hjælp du ønsker til fuldmagten.

Ønsker du f.eks. kun at få udarbejdet fuldmagten via en online dokumentgenerator, vil du oftest skulle betale mindre, end hvis du får juridisk rådgivning fra en advokat også.

Dog skal du huske, at fremtidsfuldmagten gerne skulle tage udgangspunkt i netop dig og dine personlige ønsker. Derfor kan det oftest være en god idé at få hjælp af en advokat, så du er sikker på, at du får alle relevante punkter med i fuldmagten.

Uanset hvilken form for hjælp du vælger til at oprette din fremtidsfuldmagt, skal du betale 300 kr. til notaren, da vedkommende skal bekræfte din underskrift af fuldmagten i retten.

 

Hvorfor skal man passe på med at bruge dokumentgeneratorer? 

Ulempen ved at benytte sig af online dokumentgeneratorer er, at du ikke får professionel rådgivning med, men kun en standard skabelon, hvor dine oplysninger blot sættes ind.

Disse standarddokumenter kan være tilstrækkelige i nogle tilfælde, men i langt de fleste tilfælde vil de dog ikke dække dig fuldt ud, da dokumenterne ikke udarbejdes efter dine unikke behov og ønsker.

Det betyder, at du kan ende med at få en fuldmagt, som ikke inkluderer væsentlige punkter, som er relevante for dig. I sidste ende kan det betyde, at du ikke kan få opfyldt dine ønsker til, hvem der skal varetage dine interesser, og hvordan de skal varetages, da fuldmagten ikke er lavet specifikt efter dine behov.

 

En advokat kan udarbejde en fuldmagt efter dine behov

En advokat kan, modsat en online dokumentgenerator, udarbejde en fremtidsfuldmagt som er formet efter dine specifikke behov og ønsker.

Nedenfor har vi givet et eksempel på, hvad der kan gå galt, hvis du benytter dig af en standard skabelon til at udarbejde din fremtidsfuldmagt.

Hvis du f.eks. har særbørn og bruger en online dokumentgenerator til at udarbejde din fremtidsfuldmagt, kan du hurtigt komme til at lave rod i det, da dokumentgeneratoren giver dig et standarddokument. Du kan dermed risikere, at børnene ikke arver efter dig, som du ønsker det, fordi standarddokumentet ikke er udarbejdet efter dine behov.

Oftest vil du i et standarddokument kun kunne vælge, at din selvvalgte værge skal varetage alle din personlige og økonomiske forhold. Men hvad så hvis du nu ikke ønsker, at din værge skal kunne sælge din ejendom uden særlige forbehold eller skal kunne give andre gaver for dine penge? Så skal dette skrives specifikt i fuldmagten.

Når en online dokumentgenerator udarbejder et standarddokument til dig, tager det oftest ikke særlige forbehold i betragtning.

En advokat vil på den anden side kunne sørge for, at alle væsentlige forbehold og særlige ønsker indskrives i fuldmagten. Med en advokat på sidelinjen vil din fremtidsfuldmagt dermed blive skræddersyet efter dine behov og ønsker.

Du kan derfor være sikker på, at der ikke er vigtige og relevante punkter, som bliver overset og dermed ikke kommer med i fuldmagten.

Opret fremtidsfuldmagt Nemt, hurtig og sikkert
DKK 2.495
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvilke beføjelser og pligter har man som fremtidsfuldmægtig? 

Den, du vælger som din fremtidsfuldmægtig, skal som udgangspunkt handle, som du selv ville have gjort. Vedkommende har pligt til at anvende fuldmagten i din interesse og følge de anvisninger, som du har beskrevet i fuldmagten.

Fremtidsfuldmægtigen skal desuden så vidt muligt inddrage dig og eventuelt også din ægtefælle eller samlever i vigtige forhold som f.eks. salg af fast ejendom.

Derudover kan fremtidsfuldmægtigen ikke indgå aftaler med sig selv på dine vegne eller bruge fuldmagten til at sælge din bil til sig selv på dine vegne. Som fremtidsfuldmægtig kan man heller ikke bruge fuldmagten i tilfælde af modstridende interesser mellem fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiveren.

 

Penge og dokumentation

Fremtidsfuldmægtigen skal opbevare dokumentation for de dispositioner, som vedkommende foretager på fuldmagtsgiverens vegne.

Derudover skal vedkommende holde sine egne penge adskilt fra fuldmagtsgiveren – dette gælder dog ikke, hvis fremtidsfuldmægtigen er ægtefælle eller samlever med fuldmagtsgiveren.

 

Hvordan sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagten kan først bruges, når Familieretshuset har sagt fuldmagten i kraft.

Først når fuldmagtsgiveren er i en tilstand, hvor vedkommende ikke kan varetage sine personlige og økonomiske forhold – f.eks. når vedkommende svækkes mentalt eller rammes af alvorlig sygdom – kan fremtidsfuldmægtigen anmode Familieretshuset om, at fuldmagten sættes i kraft.

For at dette kan lade sig gøre, skal fremtidsfuldmægtigen:

 • kunne fremlægge en lægeerklæring om fuldmagtsgiverens tilstand,
 • erklære, at personen har talt med fuldmagtsgiveren og dennes ægtefælle eller samlever om indgivelsen af anmodningen, og
 • have underrettet fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende (f.eks. fuldmagtsgiverens børn) om indgivelsen.

Når alle tre ting er gjort, vil Familieretshuset tage stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft.

Opret fremtidsfuldmagt Nemt, hurtig og sikkert
DKK 2.495
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.