Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, som bliver underskrevet for en notar i den lokale skifteret. Vi anbefaler at få lavet et notartestamente i stedet for et vidnetestamente, fordi:

 1. Notaren sikrer testators identitet og evne til at handle fornuftigt, hvilket stort set gør det umuligt for arvingerne at gøre dit testamente ugyldigt, hvis arvingerne er uenige om testamentets indhold.
 2. Et notartestamente bliver registreret i Centralregistret for Testamenter, hvilket sikrer, at en kopi af dit testamente bliver sendt til skifteretten, som skal behandle dit dødsbo, uanset om det originale eksemplar er blevet væk eller ødelagt.

Kort sagt sikrer et notartestamente, at din arv fordeles efter dine egne ønsker. Rul længere ned på siden og læs mere om notartestamenter og prisen på et testamente.

testamente pris notartestamente advokat

Få oprettet dit testamente i dag
DKK 5.000
Indhent tilbud

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Udarbejdelse af testamente

Gør det nemt med NEMADVOKAT. Som din advokat tager vi os af alt det praktiske, så du er sikret et gyldigt testamente. Du får:

 • Personlig rådgivning
 • Udkast til gennemsyn
 • Rettelser efter dine ønsker
 • Udarbejdelse af færdigt testamente
 • Afslutning af sagen

 

 

Pris og gebyrer

Som en del af vores rådgivning tilbyder vi altid en uforpligtende vurdering af din konkrete situation. Det betyder blandt andet at du altid får en pris der er skræddersyet til dit behov. Vores løsninger er altid inkluderet personlig rådgivning, et udkast til gennemsyn, rettelser og tilføjelser, således testamentet passer til dine ønsker og behov, og udarbejdelse af det endelige testamente.

I forbindelse med oprettelse af notartestamente skal der påregnes et gebyr til notaren på 300 kr. Dette gebyr er nødvendigt for at oprette et notartestamente, hvilket er løsningen, der giver dig størst sikkerhed.

 

Hvorfor skrive testamente?

 • Du minimerer risikoen for arvestrid.
 • Du får kontrol over fordelingen af din formue.
 • Ugifte samlevende arver ikke automatisk efter hinanden.
 • Særbørn arver ikke automatisk efter dig.
 • Du kan få indflydelse på, hvem der får forældremyndigheden.

 

Du minimerer risikoen for arvestrid

En af de helt store grunde til at få oprettet et testamente er, at du mindsker risikoen for arvestrid. Det hører desværre ikke til sjældenhederne, at familier går i stykker grundet konflikter over arvefordelingen. Dette kan undgås ved at få oprettet sit testamente i tide. Det er derfor vigtigt at skrive testamente, hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker med dine ejendele og penge, når du dør. Hvis du vil undgå at din død kunne forårsage skænderier, tvivl og økonomiske problemer for dine efterladte, bør du tage stilling til fordelingen af din arv, mens du kan.

 

Du får kontrol over fordelingen af din formue

Dermed sørger du for, at dine efterladte har ro og klarhed over, hvordan du ønsker, at din formue skal fordeles. Det siges, at man ikke kender sin familie, før man har arvet. Selvom det er en sandhed med modifikationer, udspringer mange konflikter af netop skiftesager, hvor arvingerne er uenige om formuefordelingen.

 

Ugifte samlevende arver ikke automatisk efter hinanden

Det er især vigtigt, hvis du og din partner lever sammen, men ikke er gift. Det er nemlig sådan, at I Danmark har ugifte samlevende ingen indbyrdes legal arveret. Det betyder, at hvis du går bort, vil din ugifte partner ikke arve noget efter dig – medmindre I har oprettet et udvidet samlevertestamente.

 

Særbørn arver ikke automatisk efter dig

Det kan være en god idé, at oprette testamente, hvis I har særbørn, som er sammenbragte børn fra tidligere forhold. Det er nemlig kun dine biologiske børn og adoptivbørn, der arver efter dig. Hvis du derfor gerne vil inkludere særbørn, skal du oprette et testamente.

 

Du kan få indflydelse på, hvem der får forældremyndigheden

Hvis I har mindreårige børn, er det relevant at overveje et testamente. Dermed kan du og din partner få indflydelse på, hvem forældremyndigheden går til, i tilfælde af at I går bort. Et sådant ønske vil Statsforvaltningen som altovervejende hovedregel respektere.

 

Testamente

Vi anbefaler altid at få oprettet et notartestamente. Notaren sikrer nemlig testators identitet (opretteren af testamente), og at testator kan handle fornuftsmæssigt.

Da notaren sikrer, at testator kan handle fornuftsmæssigt, dvs. er i stand til at oprette testamente, gøres det svært for arvinger at anfægte indholdet og evt. få tilsidesat ønsker.

Derudover underskrives notartestamenter altid i to eksemplarer foran en notar i Skifteretten. Samtidig registreres dokumentet i Centralregistreret for Testamenter.

Skifteretten opbevarer det ene eksemplar, og testator får det andet. Dermed er testator sikker på at testamentet ikke glemmes i en gammel skuffe eller bliver smidt væk.

 

Testamente pris

Hvad koster et testamente hos en advokat? Prisen på et testamente varierer fra advokat til advokat, da det er svært at give en fast pris på testamenter. De udfærdiges nemlig ud fra hver enkeltes behov og ønsker.

Dette gør det også svært at sammenligne forskellige løsninger til testamente online. Du bør derfor være opmærksom på, at hvis du ser en reklame for ”billigt testamente” eller ”gratis testamente”, kan løsningen hurtigt blive dyr når først dine behov og ønsker gennemgås.

Vores advokater med speciale i familie- og arveret har mange års erfaring med udfærdigelse af testamente. Derfor har vi sammensat en løsning til dig, som dækker de flestes behov og ønsker.

 

Hvad står der i et testamente?

Et testamente kan eksempelvis indeholde sektioner såsom:

 1. Parterne: Person(erne), der opretter testamentet og evt. dem det inkluderer.
 2. Fordeling af arven: Hvordan skal arven fordeles?
 3. Subsidiære arvinger: Hvem er de sekundære arvinger?
 4. Særeje for arvinger: Er arven særeje eller ej?
 5. Opgørelse over aktiver: Hvordan skal eventuelle aktiver fordeles?
 6. Ændringer og tilbagekaldelse: Hvordan ændres eller tilbagekaldes testamentet?
 7. Samlivsophævelse: Hvad sker der, hvis I går fra hinanden?
 8. Længstlevendes testationsret: Kan længstlevende oprette et nyt testamente?
 9. Ajourføring af testamentet: Hvordan opdateres testamentet?
 10. Underskrift for notaren: Hvordan underskrives testamentet?

OBS: Pensioner og forsikringer kan ikke indgå i et testamente.

 

Hvordan skriver man testamente?

Du kan med fordel starte med at overveje, hvordan du gerne vil have, at din formue skal fordeles. Derefter skal du overveje, om du vil lave det selv eller få en advokat til det.

Kan man skrive testamente selv? Lav dit eget testamente ved at sætte dig grundigt ind i arveloven. Du bør dog være opmærksom på de risici, der følger med, hvis du gør det selv.

Hvis testamentet ikke er udfærdiget fuldstændigt korrekt, risikerer du, at din formue fordeles anderledes end ønsket. De fleste har derfor stor gavn af professionel rådgivning.

 

Hvornår er et testamente gyldigt?

Du skal som minimum være 18 år eller gift, hvis du gerne vil udfærdige et testamente. Under særlige omstændigheder kan man oprette testamente, når man er er 15 år.

Udfærdigelse af testamente kan ske som et vidnetestamente, der underskrives af mindst to vitterlighedsvidner og testator, eller et notartestamente, der underskrives for notaren.

Vi anbefaler altid at lave et notartestamente. Testamentet er gyldigt, og dermed juridisk gældende, så snart det er underskrevet for notaren eller af de to vitterlighedsvidner.

 

testamente pris notartestamente advokat

Få oprettet dit testamente i dag
DKK 5.000
Indhent tilbud

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Testamente med særeje

Ved udfærdigelse af testamente kan du tilføje en bestemmelse om særeje. Derved kan du sikre, at din arv ikke indgår i en evt. bodeling, hvis arvingen bliver skilt fra sin ægtefælle.

Du kan bestemme, om arven skal være særeje for blot en enkelt arving eller for alle. Derudover kan du også bestemme, om særejet kan ophæves af modtageren eller ej.

Du kan vælge mellem kombinationssæreje, fuldstændigt særeje og fuldstændigt særeje med succession. Hvis du har spørgsmål hertil, så ring til os nu på tlf. 70 20 41 61.

 

Anbefaling: Opret testamente i dag

”Gør noget godt for dine efterladte ved at oprette et testamente.
Vi ser alt for ofte, at afdødes arv ender hos andre end dem, den er tiltænkt.
Derfor er det vigtigt, at du tager stilling, før det er for sent
– ikke kun for din egen skyld, men også for dine efterladte.”

Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente? Dette juridiske dokument giver dig mulighed for at tildele forældremyndigheden til en person, såfremt du går bort, inden dine børn bliver myndige.

Et børnetestamente gør det muligt for dig at sikre dine børn en god og tryg opvækst, uanset hvad der end måtte ske med dig som forælder.

Statsforvaltningen afgør suverænt, hvem der skal tildeles forældremyndighed over dine børn, men med et børnetestamente får du en afgørende indflydelse på afgørelsen.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Vi har for øje at gøre det så nemt og gennemskueligt for dig som overhovedet muligt. Netop fordi vi, som de fleste andre, heller ikke bryder os om overraskelser, der ligger uden for aftalegrundlaget.

Netop derfor tilbyder vi altid en gratis og uforpligtende snak om dine behov og ønsker. Først når vi er sikre på, at vi kan møde dine behov og ønsker, fremkommer vi med et tilbud.

Vi sikrer, at dit testamente er juridisk gældende, så dine arvinger er sikret deres del af arven. I tillæg til honoraret må påregnes et gebyr til notaren på 300 kr.

Giv os et kald på tlf. 70 20 41 61, så vi kan få afklaret eventuelle spørgsmål, og fremkomme med et konkret tilbud til dig – ellers udfyld formularen HER, og bestil testamente online. Husk – det koster ikke noget at spørge!

 

Få op til 5.000 kr. i tilskud

Vidste du at du kan få op til 5.000 kr. i tilskud, hvis du testamentere en del af din arv, til en eller flere organisationer. 30 procent-løsningen er en speciel ordning, der opstår ved fordelingen af arven mellem de oprindelige arvinger og hertil et velgørende formål.

Ordningen består af et testamente, hvor en eller flere velgørende organisationer arver 30% af formuen, på betingelse af, at organisationerne til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for arvingerne.

For at tegne et eksempel; indsætter du din niece til at arve 70 %, og én eller flere organisationer til at arve 30 % mod at betale bo- og tillægsboafgifter, af din formue på 1 mio. kr. Din niece får derfor udbetalt 700.000 kr., hvor organisationerne arver 300.000 kr. og skal betale afgift for din niece. Afgiften udgør 220.528 kr. og organisationerne får derfor udbetalt 79.472 kr.

 

Testamente

 

En forudsætning for at kunne få tilskud til omkostningerne er, at testamentet udfærdiges af en bestallingshavende advokat. Vi hos NEMADVOKAT har stor erfaring inden for rådgivning af testamenter og sørger for, at du minimerer risikoen for arvestrid og får kontrol over fordelingen af din formue.

Du kan ved hjælp fra 30 procent-løsningen, donere noget af din arv til en velgørende organisation – og i flere tilfælde kan dine arvinger arve lige så meget, som de ellers ville have gjort, hvis ikke der blev doneret til en velgørenhed.

Når man skriver testamente, får man muligheden for at få indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, hvilket giver mulighed for at videreføre de økonomiske og moralske værdier, der har betydet noget i livet. Det kunne også være, at du gik med tanken om at donere noget af din arv til et godt formål – studier viser, at 4 ud af 5 danskere, vil være OK med at 10% af den arv, de skulle have haft, går til en velgørende organisation.

 

Testamente

Såfremt man ikke ønsker at gøre brug af 30 procent-løsningen, kunne et eksempel være som i ovenstående billede, hvor niecen indsættes til at arve hele formue på 1. mio. kr. Af dette beløb skal niecen her betale 329.278 kr. i afgift, og niecen står tilbage med udbetalt arv på 670.722 kr.

Det er en anbefaling, at få hjælp og rådgivning fra en advokat, så du sikrer dine ønsker er juridisk holdbare i testamentet. NEMADVOKAT står klar til at vejlede inden for arveretsforhold og testamenter.

6 typiske spørgsmål

Kan jeg se mit testamente?

Hvis du har oprettet et notartestamente, har du selv en kopi af testamentet, som du kan kigge på. Den dag du dør, vil Skifteretten sørge for, at genparten af et eventuelt notartestamente vil blive oplyst.

Hvornår er et testamente gyldigt?

Et testamente er gyldigt, når det er skrevet under af de relevante parter. Det kan for eksempel være for notaren eller af to vitterlighedsvidner.

Hvordan laver jeg et testamente?

Det gør du ved at følge formkravene fra arveloven, og nedskrive dine ønsker til fordelingen. Såfremt det er et notartestamente, som vi altid anbefaler, skal det underskrives for notaren.

Hvor finder jeg mit testamente?

Har du udfærdiget et notartestamente, har du fået udleveret en kopi af testamente. Når du går bort, sørger Skifteretten for, at genparten af et evt. notartestamente oplyses herom.

Hvad koster det at få oprettet testamente?

Hvad koster et testamente? Hos NEMADVOKAT udarbejder vi altid en uforpligtende vurdering, så prisen afspejler dit konkrete behov. Hertil skal påregnes et gebyr til notaren på 300 kr.

Kan man skrive testamente selv?

Ja, det kan man godt. Men man risikerer fejl og mangler, hvilket kan resultere i at arven fordeles anderledes end ønsket.

Hvis du har flere spørgsmål, er du mere end velkommen til at tage kontakt til os. Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig. Ring på tlf. 70 20 41 61 nu – husk, det koster ikke noget at spørge! Vi har stor erfaring med testamenteskrivning og rådgivning hertil, hvorfor du er i trygge hænder hos os. Gør det nemt med NEMADVOKAT – vi opretter dig testamente for dig, så du er sikker på, at din arv fordeles, som du ønsker.

Få oprettet dit testamente i dag
DKK 5.000
Indhent tilbud

inkl. moms og ekskl. gebyrer.