Oprettelse af testamente

Et testamente er et juridisk dokument, som man kan oprette, hvis man vil være med til at bestemme, hvordan ens arv skal fordeles efter ens død. Opretter man ikke et testamente, vil ens arv fordeles efter reglerne i Arveloven. Du kan dermed sikre din arv og dine arvinger efter dine ønsker med et testamente.

 

Få professionel hjælp til oprettelse af testamente 

Vi sørger for alt det praktiske, når du skal oprette et notartestamente. Vi sikrer dig et trygt og overskueligt sagsforløb, hvor du hele tiden har overblik over din sag.

Vi sørger for: 

 • At du får en indledende og uforpligtende samtale med en rådgiver om dine ønsker til testamentet.
 • At du får et udkast af testamentet til gennemsyn.
 • At rette testamentet til efter eventuelle rettelser fra dig af.
 • At besvare eventuelle spørgsmål, der måtte dukke op efterfølgende.
 • At vejlede dig ifm. brug for underskrift og opbevaring.
 • At afslutte sagen.

Vi tilbyder en indledende samtale, hvor du kan tale med en rådgiver om dine ønsker. Vi yder i den forbindelse personlig rådgivning over telefon eller via et TEAMS-møde, hvorefter du får et udkast til gennemsyn. Vi sørger derefter for at rette testamentet til og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have. Til sidst færdiggør vi testamentet og vejleder dig til brug for underskrift og opbevaring.

IVS til ApS omdannelse

Opret testamente Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Udvidet samlevertestamente

Vi kan også være behjælpelige med at oprette et udvidet samlevertestamente, såfremt denne form for testamente er mere relevant for dig i din situation.

Et udvidet samlevertestamente er henvendt til samlevende par, som ikke er gift, men som ønsker at arve efter hinanden. Formålet med det udvidede samlevertestamente er, at du og din samlever (evt. din kæreste) stilles som var I ægtefæller. Du kan læse mere om, hvad et udvidet samlevertestamente er længere nede på siden.

Er du i tvivl, om denne form for testamente er relevant for dig, så kontakt os endelig for en uforpligtende samtale om din situation.

 

Hvorfor skal du vælge NEMADVOKAT?

Vores rådgivere har mange års erfaring med udarbejdelse af testamente, hvorfor vi kan sikre dig et trygt, nemt og hurtigt forløb med et korrekt udarbejdet testamente.

Hos NEMADVOKAT udarbejder vi testamentet for dig og vejleder dig samtidig ift.. hvordan du underskriver testamentet hos notaren ved retten. Du sikrer dermed, at dokumentet udarbejdes korrekt og er formet efter lige netop dine ønsker.

Du kan tilgå din sag døgnet rundt via vores egen digitale platform NEMBLIK. Derudover kan du se alle relevante dokumenter og se, hvor langt din rådgiver er nået med de forskellige opgaver. Du har derfor altid din advokat lige ved hånden.

Vi er med dig hele vejen og sikrer dig et trygt forløb, hvor dine interesser er i fokus. Vi sørger for alt det praktiske, så du kan koncentrere dig om andre vigtige ting i dit liv.

 

stregtegning advokat

Vi er med dig gennem
hele processen

stregtegning af bærbar tablet og mobil

Gennemsigtig sagsgang
og overblik 24/7

stregtegning rådgiver

Få en uforpligtende
indledende samtale

 

Værd at vide

Brug af advokat sikrer dokumentets gyldighed

Når du får juridisk rådgivning og oprettelse af juridiske dokumenter fra et advokatkontor, som er advokatforsikret, er du sikret dokumenternes gyldighed samt at de er udarbejdet efter dine specifikke ønsker.

Pas på ved brug af dokumentskabeloner

På nettet er der mange muligheder for at oprette billige juridiske dokumenter gennem dokumentgeneratorer, hvor du som kunde blot skal give en række oplysninger for derefter at modtage dit dokument. Ved brug af disse er der ofte ikke rådgivning eller anden menneskelig indblanding. Der er derfor en risiko for fejl, og at dokumentet ikke opfylder dine specifikke ønsker.

 

Hvorfor skrive testamente?

Et testamente giver dig mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med din arv og formue, den dag du går bort.

Det er en god idé at oprette et testamente allerede nu, så der ikke er nogen tvivl om, hvordan din arv og formue skal fordeles, den dag du går bort.

Opret testamente nu og få fordelene: 

 • Du minimerer risikoen for arvestrid.
 • Du får kontrol over fordelingen af din formue.
 • Du kan sikre dig, at længstlevende kan overtage det fælles hjem.
 • Du kan fordele arven mellem dine, min og jeres børn.
 • Du kan få indflydelse på, hvem der får forældremyndigheden.
 • Du kan donere til et godt formål.
 • Du kan angive ønsker til begravelse og gravsted.
 • Du kan give et legat til ikke-arvinger.
 • Du kan indføre særeje og båndlæggelse af dine arvingers arv.

Opretter du ikke et testamente, kan du risikere, at de efterladte ikke kan blive enige om, hvordan din arv skal fordeles, og at der derfor opstår arvestrid mellem dem.

Det er derfor en rigtig god idé at oprette et testamente allerede nu, så der ikke opstår tvivl om din arv, og du risikere, at din arv ryger til personer, den ikke var tiltænkt.

 

3 gode grunde til at oprette et testamente

1. Du minimerer risikoen for arvestrid

En af de helt store grunde til at få oprettet et testamente er, at du mindsker risikoen for arvestrid. Det hører desværre ikke til sjældenhederne, at familier går i stykker grundet konflikter over arvefordelingen. Dette kan undgås ved at få oprettet sit testamente i tide. Det er derfor vigtigt at skrive testamente, hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker med dine ejendele og penge, når du dør. Hvis du vil undgå, at din død kunne forårsage skænderier, tvivl og økonomiske problemer for dine efterladte, bør du tage stilling til fordelingen af din arv, mens du kan.

2. Du får kontrol over fordelingen af din formue

Dermed sørger du for, at dine efterladte har ro og klarhed over, hvordan du ønsker, at din formue skal fordeles. Det siges, at man ikke kender sin familie, før man har arvet. Selvom det er en sandhed med modifikationer, udspringer mange konflikter af netop skiftesager, hvor arvingerne er uenige om formuefordelingen.

3. Særbørn arver ikke automatisk efter dig

Det kan være en god idé at oprette testamente, hvis I har særbørn, som er sammenbragte børn fra tidligere forhold. Det er nemlig kun dine biologiske børn og adoptivbørn, der arver efter dig. Hvis du derfor gerne vil inkludere særbørn, skal du oprette et testamente.

Opret testamente Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

 

Generelt om testamente

Indhold i et testamente

Oprettelse af testamente

Ofte stillede spørgsmål

 

– God læselyst

 

Hvad er et testamente? 

Et testamente er et juridisk dokument, som du kan oprette og dermed bestemme, hvad der skal ske med din arv efter din død.

Med et testamente kan du bestemme, hvem der skal arve efter dig, og hvad de skal arve. Dette kan både være familiemedlemmer og/eller venner. Hvis ikke du laver et testamente, inden du dør, vil din arv fordeles efter reglerne i Arveloven.

Det kan derfor være en rigtig god idé at skrive et testamente, hvis du gerne vil fordele din arv anderledes, end hvad Arveloven bestemmer. Dog vil nogle arvinger være tvangsarvinger, hvilket betyder, at disse personer har ret til arv.

 

Fordele ved at skrive et testamente 

Der findes mange fordele ved at skrive et testamente. En af de helt store fordele er, at du stort set selv kan bestemme over din arv.

Fordele ved at oprette et testamente er blandt andet;

 • Du kan bestemme, at din kæreste/samlever skal arve efter dig (her laves et udvidet samlevertestamente).
 • Du kan bestemme, at såfremt du ingen arvinger har efter arveloven, skal din arv gå til andre steder end statskassen, som den ellers ville gå til.
 • Du kan begrænse dine livsarvingers arv til tvangsarven og i stedet f.eks. donere penge til et godt formål.
 • Du kan sikre, at din ægtefælle har råd til at blive boende i huset efter din død.

Hvis ikke du skriver et testamente, vil din arv som sagt blive fordelt efter reglerne i Arveloven. Som udgangspunkt vil det være din familie (dvs. dine børn og/eller ægtefælle), der arver efter dig, såfremt du ikke skriver et testamente.

Det er derfor en fornuftig idé at skrive et testamente, hvis du ønsker, at andre personer, som ikke er arvinger ifølge Arveloven, skal arve efter dig.

 

Hvis I ikke er gift

Såfremt du og din kæreste ikke er gift, vil I ikke automatisk arve efter hinanden. Dette gælder også selvom I har fælles børn og har boet sammen i flere år.

Ønsker I at arve efter hinanden, anbefales det, at I opretter en såkaldt udvidet samlevertestamente.

 

Hvad er et udvidet samlevertestamente? 

Et udvidet samlevertestamente er et testamente, som er henvendt par, der ikke er gift, men som ønsker at arve efter hinanden.

Som udgangspunkt kan I nøjes med at oprette et almindeligt testamente og skrive, at samleveren skal arve mest muligt efter jer. I skal dog her være opmærksom på, at I dermed ikke kan undgå arveafgiften på 15 %, der gælder for samlevende.

Opretter I et udvidet samlevertestamente, kan I både undgå arveafgiften på 15 % samt tillægsafgiften på 25 %, som normalt lægges oven i arveafgiften. Derudover kan I med et udvidet samlevertestamente modtage en større arv. Det skyldes, at tvangsarven til jeres børn kan reduceres fra 25 % til 12,5 %.

 

Typer af testamenter 

Der findes flere typer af testamenter, hvorfor det er vigtigt, at du kender forskellen på dem, så kan du kan beslutte, hvilket testamente der passer bedst til din situation.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de 4 typer af testamenter.

Notartestamente 

Et notartestamente er et testamente, som bliver underskrevet foran en notar i din lokale skifteret. Når testamentet er skrevet, skal det skrives under foran en notar i den skifteret, hvor du hører til.

Meningen med et notartestamente er, at notaren for det første sikrer sig testators identitet (den, der opretter testamentet), at vedkommende er ved sine fulde fem, når der skrives under, og at vedkommende forstår konsekvenserne heraf.

En af fordelene ved at lave et notartestamente frem for f.eks. et vidnetestamente er, at notartestamentet bliver lavet i to eksemplarer og efter underskrift registreret i Centralregistret for Testamenter.

Skifteretten opbevarer dermed det ene eksemplar, mens du får det andet med hjem. Du kan dermed være sikker på, at testamentet ikke bliver smidt væk. Dertil bliver et notartestamente automatisk sendt til skifteretten, den dag du afgår ved døden. Det anbefales derfor, at man benytter denne form for testamente, så man er sikker på, at testamentet er gyldigt.

Vidnetestamente 

Et vidnetestamente betyder, at der skal to vidner til at overvære og skrive under på, at du ved dine fulde fem har underskrevet dit testamente. Det er vigtigt, at vidnerne ikke har nogen interesse i, at du opretter testamentet.

Modsat et notartestamente, vil et vidnetestamente ikke automatisk blive sendt til skifteretten. Derfor skal du med et vidnetestamente fortælle dine arvinger, hvor testamentet opbevares, så de kan finde det frem og sende til skifteretten, den dag du afgår ved døden.

Nødtestamente 

Et nødtestamente oprettes i nødsituationer. Kommer du i en nødsituation, hvor der er behov for, at der oprettes et testamente, er det nødtestamentet, du skal oprette. Nødtestamentet kan oprettes hvor som helst – f.eks. på et stykke papir, via e-mail eller sms eller lignende.

Et nødtestamente er gyldigt i 3 måneder, efter at nødsituationen er ophørt. Såfremt du fortsat skulle være i live, efter de 3 måneder er gået, skal du gentage dine ønsker i enten et vidnetestamente eller et notartestamente.

Løsøretestamente 

Hvis du udelukkende er interesseret i, hvordan dine personlige effekter og dit almindelige indbo skal fordeles, kan du oprette et løsøretestamente.

Ved sådan et testamente skal du ikke have vidner eller en notar til at underskrive. Du skal bare skrive dine ønsker ned på et papir, som du underskriver og daterer. Også her skal du selv opbevare testamentet.

Opret testamente Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad skal der stå i et testamente? 

Et testamente er et personligt dokument, hvorfor indholdet varierer, alt efter hvem der laver testamentet. Et testamente bør laves efter dine specifikke behov og ønsker, hvorfor det er vigtigt, at du grundigt overvejer, hvilke ting du vil have med i dit testamente.

Nedenfor kan du se, hvilke punkter et testamente kan indeholde. Vær opmærksom på, at listen ikke er fyldestgørende, da der kan være punkter, som ikke står nedenfor, som er relevante for dig at skrive i dit testamente. Derfor er det en god idé at få en advokat til at hjælpe dig med udarbejdelsen og oprettelsen, så du er sikker på, at du får alle relevante punkter med.

Et testamente kan eksempelvis indeholde sektioner såsom:

1. Parterne

Her skal du skrive oplysninger om den person, der opretter testamentet – dvs. dig selv – samt hvem dine arvinger skal være. Du skal blot huske at holde dig indenfor Arvelovens regler. Du skal desuden være opmærksom på, at såfremt du ikke beskriver, hvem der skal være dine arvinger i dit testamente, vil din arverækkefølge være bestemt af Arveloven.

2. Fordeling af arven

Under dette punkt skal du skrive, hvordan din arv skal fordeles mellem de personer, du har valgt, skal arve noget fra dig. Her skal du være opmærksom på, om du har nogle tvangsarvinger (børn og ægtefæller). Hvis du har det, har dine tvangsarvinger krav på en vis procentdel af din arv.

3. Subsidiære arvinger

Hvis du har nogle sekundære arvinger, skal de også skrives i testamentet, hvis du ønsker, at de skal arve noget fra dig. Sekundære arvinger er dem, der kommer i anden række til din arv. Det kan f.eks. være anden familie, venner eller lignende.

4. Særeje for arvinger

I tilfælde af at din arv gives videre til dine børn, kan du vælge, at deres arv skal være særeje. Derved kan du sikre, at din arv ikke indgår i en evt. bodeling, hvis arvingen bliver skilt fra sin ægtefælle. Du kan bestemme, om arven skal være særeje for blot en enkelt arving eller for alle. Derudover kan du også bestemme, om særejet kan ophæves af modtageren eller ej.

Med et særeje vil arven blive hos dine børn, i tilfælde af at de bliver skilt fra deres ægtefælle, som de ellers skulle dele med. Med særeje kan du dermed sikre dig, at din arv bliver i familien.

5. Opgørelse over aktiver

I tilfælde af at der er aktiver i boet, skal aktiverne fordeles mellem dine arvinger. Hvis flere arvinger ønsker samme aktiv (f.eks. dit gamle bornholmerur), og du ikke har skrevet noget om fordelingen af aktiver i dit testamente, skal det ifølge Arveloven afgøres ved lodtrækning, hvem der skal have det.

Derfor er det vigtigt, at du skriver fordelingen af dine aktiver ind i dit testamente, hvis du selv vil bestemme, hvem der skal have hvad.

6. Børnetestamente

Et børnetestamente giver dig mulighed for at tildele forældremyndigheden til en person, såfremt du går bort, inden dine børn bliver myndige.

Med et børnetestamente kan du dermed sikre dine børn en god og tryg opvækst, uanset hvad der måtte ske med dig som forælder.

7. Ændringer og tilbagekaldelse

Under dette punkt skal du skrive, hvordan det skal foregå, hvis dit testamente skal ændres eller tilbagekaldes.

Det er oftest nemmere at oprette et nyt testamente end at ændre det. Opretter du et nyt, skal du dog huske at få annulleret det gamle testamente, så du altid kun har ét testamente, og der derved ikke opstår misforståelser.

8. Samlivsophævelse

I kan som ugift par f.eks. indskrive i hver jeres testamente, at den anden skal arve efter jer, såfremt en af jer afgår ved døden. Det er dog alligevel en god idé også at indskrive, hvad der skal ske, i tilfælde af at I går fra hinanden inden da. Skal den anden part så stadig arve efter dig? Hvis ikke du ønsker dette, skal du lave et nyt testamente.

9. Længstlevendes testationsret

Under dette punkt skal du skrive, om du ønsker, at længstlevende skal have mulighed for at oprette et nyt testamente. Hvis ja, skal du også skrive på hvilke vilkår, vedkommende kan oprette et nyt testamente.

10. Ajourføring af testamentet

Det er en god idé løbende at opdatere sit testamente. Det gælder især, hvis der opstår forhold, der gør, at du synes, det er nødvendigt at få dit testamente opdateret. Det kunne f.eks. være, at du har indgået ægteskab, du får flere børnebørn eller din formue er blevet større. I den forbindelse bør du indskrive i dit testamente, hvordan proceduren for opdateringen skal foregå.

11. Donation til et godt formål 

Du har mulighed for at gøre brug af 30 %-reglen i dit testamente. Denne regel går ud på, at du donerer 30 % af din formue til et velgørende formål. Den organisation, du donerer til, skal til gengæld betale bo- og tillægsboafgift for dine arvinger.

Med 30 %-reglen kan du altså sørge for, at dine arvinger modtager en større arv. Velgørende organisationer er nemlig fritaget for at skulle betale disse afgifter, hvilket dine arvinger ikke ville være.

12. Båndlæggelse 

Med båndlæggelse kan du bestemme, hvornår og hvordan din arv skal udbetales samt hvad den skal bruges til.

I forbindelse med tvangsarv er det udelukkende arven til dine livsarvinger (dvs. børn, børnebørn, oldebørn osv.), der kan båndlægges. I dette tilfælde kan arven kun båndlægges indtil arvingen fylder 25 år.

I forbindelse med friarven – dvs. den del af arven, der kommer udover tvangsarven – kan friarven båndlægges, uanset hvem der skal arve den. Hertil kan friarven båndlægges lige så længe, du ønsker det.

Dertil skal du være opmærksom på, at du ikke kan båndlægge din ægtefælles tvangsarv på nogen måde. Det er altså kun muligt at båndlægge dit barns tvangsarv, indtil barnet fylder 25 år.

 

Hvornår er et testamente gyldigt? 

Et testamente er gyldigt, når du har opfyldt nogle bestemte betingelser, herunder hvordan testamentet skal underskrives.

Testamentet er gyldigt, når:

 • Du enten har underskrevet testamentet foran en notar, eller
 • du har underskrevet testamentet foran to vidner.

Hvornår dit testamente er gyldigt, afhænger af, om det er et notartestamente eller et vidnetestamente, du opretter. Opretter du et notartestamente, skal dette underskrives foran en notar ved skifteretten for at være gyldigt. Opretter du et vidnetestamente, skal dokumentet underskrives foran to vidner for at være gyldigt.

Vi anbefaler altid at lave et notartestamente. Testamentet er gyldigt, og dermed juridisk gældende, så snart det er underskrevet foran notaren eller de to vitterlighedsvidner.

Opret testamente Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvordan opretter jeg et testamente? 

Du skal minimum være 18 år, hvis du gerne vil udfærdige et testamente. Under særlige omstændigheder kan man oprette testamente, når man er er 15 år. Derudover skal du være i stand til at handle fornuftigt.

Hos NEMADVOKAT udarbejder og opretter vi dit testamente for dig efter dine ønsker. Du får personlig rådgivning fra en af vores professionelle rådgivere, så du kan være sikker på, at testamentet udarbejdes efter netop dine behov og ønsker.

Du får desuden et udkast til gennemsyn, så du kan tjekke, at alle relevante punkter er med. Derefter retter vi testamentet til, så det er klar til at blive underskrevet foran en notar.

 

Hvordan foregår oprettelsen af et testamente? 

Når du (eller din advokat) har skrevet testamentet færdigt, skal det underskrives foran en notar hos skifteretten, såfremt du har oprettet et notartestamente.

Når du skal underskrive dokumentet foran notaren, skal du medbringe følgende:

 • Det originale testamente, som skal underskrives. Du må ikke have skrevet testamentet under hjemmefra, da notaren skal kunne se, at du underskriver dokumentet.
 • En kopi af testamentet.
 • Legimitation i form af; kørekort, pas eller anden form for billede legitimation.
 • 300 kr. som betales til notaren ved underskrivning.

Du skal være opmærksom på, at notarens opgave ikke er at godkende indholdet i testamentet. Vedkommendes opgave er at sikre sig, at du er ved dine fulde fem, når du skriver under.

 

Hvordan skriver man testamente? 

Når du skal skrive et testamente, skal du være opmærksom på, at du følger formkravene fra Arveloven.

Derudover bør du, inden testamentet skrives, grundigt overveje hvordan din arv skal fordeles, og hvilke punkter du vil have med. I den forbindelse kan det være fornuftigt at gøre brug af professionel hjælp, f.eks. i form af en advokat, som ved hvilke ting, man bør skrive ind i sit testamente. Advokaten kan desuden hjælpe dig med at udarbejde dokumentet.

 

Kan jeg skrive et testamente selv?

Det er ikke et krav, at du skal bruge en advokat til at skrive testamentet for dig. Det er dog en rigtig fornuftig idé, da en advokat ofte vil have megen erfaring med at skrive testamenter, hvorfor de ved, hvad man skal være opmærksom på.

Skriver du testamentet selv, risikerer du fejl og mangler, hvilket kan resultere i, at arven fordeles anderledes end ønsket. Hvis testamentet ikke er udfærdiget fuldstændigt korrekt, risikerer du, at din formue fordeles anderledes end ønsket. De fleste har derfor stor gavn af professionel rådgivning.

Opret testamente Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad koster et testamente? 

Det er meget forskelligt, hvad oprettelsen af et testamente koster. Prisen afhænger af, om du skriver og opretter testamentet selv, eller om du får hjælp til det af f.eks. en advokat. Dertil afhænger det af din specifikke situation og dine behov og ønsker.

Når du opretter et notartestamente, skal der dog fast betales 300 kr. til notaren ved underskrivning.

Mange virksomheder tilbyder online dokumentgeneratorer, som du kan oprette dit testamente igennem. Du skal dog passe på med disse, da de ofte udsteder et standarddokument. Du kan derfor risikere, at der ikke er punkter med i dit testamente, som kunne være vigtige for dig at inkludere ift. din situation.

Derudover vil mange virksomheder også reklamere med ”billigt testamente” eller ”gratis testamente”. Disse skal du være opmærksom på, da løsningen hurtigt kan blive dyr, når først dine behov og ønsker gennemgås.

Derfor anbefales det, at du gør brug af professionel hjælp fra f.eks. en advokat. En advokat vil ofte have flere års erfaring med udarbejdelse og oprettelse af testamenter. Derfor ved de, hvilke punkter der er relevante at inddrage i netop din situation.

 

Hvem kan arve efter mig? 

Hvis ikke du laver et testamente, vil Arveloven bestemme, hvem der arver efter dig. Der findes 3 arveklasser, som bestemmer, hvordan ens arv fordeles.

 

Arveklasse 1

Hvis ikke du opretter et testamente, vil de personer, der hører til den første arveklasse, arve efter dig. Disse personer er børn og ægtefæller, som skal dele din arv ligeligt mellem dem – dvs. de får hver 50 % af din arv.
Hvis dit barn dør før dig, vil barnets eventuelle børn (dvs. dine børnebørn) træde i dit barns sted.

Arveklasse 2

Hvis ikke du har nogen arvinger i første arveklasse, vil man lede videre i anden arveklasse.

I arveklasse 2 vil forældre og forældres børn (dvs. dine søskende) befinde sig. Hvis dine forældre er gået bort, vil det være dine søskende, der arver efter dig. Dette gælder både hel- og halvsøskende – hvad enten de er adopteret eller ej.

Hvis dine søskende også er gået bort, vil det være deres børn, som er dine arvinger – dvs. dine nevøer og/eller niecer. Hvis ikke dine søskende har fået børn eller deres børn er gået bort, vil arven gå videre til eventuelle personer i tredje arveklasse.

Arveklasse 3

I den arveklasse befinder dine bedsteforældre og deres børn sig (dvs. mostre, fastre, morbrødre og farbrødre). Også her skal dine bedsteforældre eller deres børn dele din arv ligeligt mellem dem.

Hvis ikke du har oprettet et testamente, og der ingen arvinger er i nogle af de 3 arveklasser, vil din arv tilfalde staten.

Tvangsarvinger 

Personerne i arveklasse 1 er dine såkaldte tvangsarvinger. Det vil sige, at de har ret til en vis procentdel af din arv. Tvangsarven ligger i 2021 på 25 %.

Det betyder:

 • At dine børn får 25 % af arven efter dig, hvis du ikke er gift. Er du gift, får de 12,5 %.
 • At din ægtefælle får 25 % af arven efter dig, hvis ikke du har børn. Har du børn, får din ægtefælle 12,5 %.

Selvom du laver et testamente, skal du være opmærksom på, at du ikke kan gøre tvangsarvinger arveløse. De har krav på en del af din arv. Reglerne om tvangsarv kan dermed ikke tilsidesættes i et testamente.

Du kan dermed ikke gøre dine tvangsarvinger arveløse, medmindre de frivilligt underskriver et arveafkald, hvor de giver afkald på deres arv. Den eneste anden mulighed, du har, er at sørge for, at du ikke ejer noget ved din død.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over arveklasserne:

arveklasser

 

Arver min kæreste efter mig? 

Har du en kæreste, og er I ikke gift, vil vedkommende ikke automatisk arve efter dig. Ønsker du at vedkommende skal det, skal det altså skrives ind i dit testamente.

Dette gælder, også selvom I eventuelt har børn sammen eller har boet sammen i flere år. Her anbefales det, at I opretter et såkaldt udvidet samlevertestamente.

 

Hvor kan jeg se mit testamente? 

Hvis du har oprettet et notartestamente, har du selv en kopi af testamentet, som du kan kigge på. Har du ikke en kopi, kan du kontakte skifteretten for at få udleveret en kopi.

Den dag du dør, vil skifteretten sørge for, at genparten af et eventuelt notartestamente vil blive oplyst.

 

Hvordan ændrer jeg mit testamente? 

Hvis du ønsker at ændre dit testamente, skal du skrive en kodicil, som betyder tillæg.

Det kan dog sjældent betale sig at gøre dette, da testamentet dermed skal læses igennem fra top til bund, så man sikrer sig, at det stemmer overens med den nuværende arvelov.

Hvis du dog kun har små rettelser til dit testamente, kan det i nogle tilfælde være nok at lave en kodicil. Ellers anbefales det, at du får oprettet et nyt testamente, så du ikke skal sidde og gennemgå alle småting i det gamle.

Uanset om du vælger at ændre dit allerede eksisterende testamente eller oprette et nyt, skal du betale 300 kr. til notaren, når dit ændrede/nye testamente skal underskrives.

 

Hvordan ophæver man et testamente? 

Har du først oprettet et testamente, kan du som sådan ikke bare ”slette” det igen. I stedet skal du lave et nyt testamente, der dikterer, at det gamle testamente er tilbagekaldt helt eller delvist. I det nye testamente kan du f.eks. skrive, at I falder tilbage på de almindelige regler om arv, som står beskrevet i Arveloven.

Hvis et testamente er uigenkaldeligt, kan det ikke tilbagekaldes. Når et testamente er gjort uigenkaldeligt, betyder det, at der i testamentet er nedskrevet bestemmelser om, at testamentet hverken kan ændres eller ophæves. At gøre et testamente uigenkaldeligt sker ofte, hvis samlevende eller ægtefæller med særbørn har lavet et testamente sammen.

Hvis testamentet er delvist uigenkaldeligt, kan man i visse tilfælde ændre i det. Dog må ændringen eller ændringerne ikke være til skade for afdødes arvinger.

Er testamentet derimod helt uigenkaldeligt, kan man hverken ændre eller tilbagekalde det. Dette gælder også i tilfælde af separation eller skilsmisse. At gøre et testamente uigenkaldeligt kan ofte være årsag til mange udfordringer og problemer, hvorfor det ikke anbefales, at man gør sit testamente uigenkaldeligt.

Et eksempel på, hvad der kan gå galt er:

Et par har oprettet et fælles testamente og gjort den ene datters arveret begrænset, ved at gøre testamentet uigenkaldeligt.

Herefter dør manden, og kvinden får måske igen et tæt forhold til sin datter, men fordi testamentet er gjort uigenkaldeligt, vil kvinden ikke kunne give datteren den samme arv, som de andre børn.

Opret testamente Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 5.000
Start sag

inkl. moms og ekskl. gebyrer.