Ved du, hvor meget du må give i gave, før modtageren skal betale skat af gavens værdi? Hvis ikke, så bør du læse med herunder. I denne artikel bliver du klogere på, hvor meget du må give dine børn, børnebørn, ægtefælle, forældre og ansatte i gave, uden der skal betales skat af dem.

Reglerne omkring skattefri gaver er ofte anledning til misforståelser. Det kan medføre et skattesmæk for personen, du giver en gave, hvis du ikke har sat dig grundigt ind i den gældende lovgivning på området.

Hvor meget du må give i skattefri gave afhænger blandt andet af, hvilket forhold du har til den person, der modtager gaven. Hvis du forærer flere gaver af en større værdi i løbet af et år, kan du risikere, at den samlede værdi af gaverne udgør et skattesmæk hos modtageren.

 

 

I denne artikel kan du læse mere om, hvad du skal sikre dig, hvis du vil overholde reglerne omkring beløbsgrænsen for en skattefri gave. Der er forskellige maksimumværdier, der gør sig gældende for, hvornår modtageren skal betales gaveafgift.

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne, før du forærer en gave af høj værdi. Gaven kan ende med at indeholde et utilsigtet skattesmæk, hvis du ikke har styr på reglerne. Dermed ender den med at blive en ubehagelig overraskelse på trods af den gode intention.

 

Hvordan defineres en skattefri gave?

En skattefri gave er en gave, du kan forære, uden der skal betales skat af værdien. Grænserne for gavens maksimale værdi afhænger af, hvem du forærer gaven til. Hvis gavens værdi overstiger maksimumgrænsen, skal der betales skat af det overskredne beløb.

En skattefri gave kan gives til forskellige familiære relationer. Hvis der er tale om en gave, som ikke består af et kontant beløb, er det den værdi, gaven vurderes til, der er gældende. Den vurderede værdi svarer til gavens aktuelle markedsværdi.

Gaven behøver derfor ikke at være udgjort af kontanter, men kan også bestå af genstande som en bil, båd eller ejendom. Du kan derfor ikke blot forære en hvilken som helst gave væk, medmindre du vil risikere, at modtageren skal betale skat af værdien.

I de følgende afsnit kan du læse mere om, hvor meget du må forære i skattefri gave til dine forskellige relationer. Samtidig får du indblik i vilkår og særlige regler, der gør sig gældende, når værdien af den skattefri gave skal beregnes.

 

Hvem kan du give skattefri gaver?

Du kan som udgangspunkt forære skattefri gaver til personer, du har en nær familiær relation til. Herunder fremgår en liste over familiære relationer, som du kan give skattefri gaver. Værdierne af gaverne varierer, afhængigt af hvem du forærer dem til.

 • Ægtefælle
 • Børn, børnebørn, stedbørn og adoptivbørn
 • Forældre og bedsteforældre
 • Stedforældre
 • Samlever, som du har haft fælles bopæl med i de seneste to år, før gaven er modtaget – eller som du tidligere har delt bopæl med i minimum to år, såfremt den fælles bopæl er ophørt grundet institutionsanbringelse.
 • Ægtefælle til barn eller stedbarn, der er afgået ved døden.
 • Plejebørn, som har boet hos dig i en sammenhængende periode på mere end fem år, før plejebarnet fyldte 15 år.

Gaver til alle personer, der ikke indgår herover, er skattepligtige, medmindre der er tale om en skattefri lejlighedsgave eller lignende. Giver du en gave til dine søskende, er disse eksempelvis skattepligtige. Det skyldes, at du ikke er i lige arvelinje med dine søskende.

 

Hvor meget må jeg give i skattefri gave?

I 2023 må du give skattefrie gaver, der har en værdi på op til 71.500 DKK (2023 sats). Det gælder, hvis du forærer gaven til dine forældre, bedsteforældre, stedforældre, børn, børnebørn eller stedbørn. Som udgangspunkt gælder maksimumgrænsen for alle dine tætte familierelationer.

Forærer du en gave, hvis værdi overstiger den tilladte maksimumgrænse for skattefri gaver, skal der betales 15 % skat af det beløb, der overstiger grænsen. Grænserne ændrer sig fra år til år, og i 2021 var grænsen på 68.700 kr.

Du bør derfor sikre dig, at du har undersøgt, hvilken maksimumgrænse der gør sig gældende for det år, du ønsker at forære gaven i. Der er ingen garanti for, at de informationer, der fremgår af denne artikel, gør sig gældende for det tidspunkt, du forærer gaven.

Ønsker du at forære en gave til en person, som ikke er en del af det, der betegnes som værende en nær familiær relation, varierer maksimumgrænsen på baggrund af, hvem du forærer gaven til. Der er således forskellige grænser for, hvor dyr en gave du må forære dine børn og svigerbørn.

Maksimumgrænserne for skattefri gaver på baggrund af relation:

 • Ægtefælle: Der skal ikke betales skat eller afgifter af gaver mellem ægtefæller, uanset gavens værdi.
 • Ugifte samboende: 71.500 kr.
 • Børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre: 71.500 DKK (2023 sats).
 • Svigerbørn, stedbørns ægtefælle: 25.000 kr.
 • Gaver til medarbejdere: 1.200 kr., medmindre der er tale om jubilæer, hvor maksimumgrænsen er 8.000 kr.
 • Øvrige: Gaver til andre skal angives på selvangivelsen som anden indkomst, hvorfor der skal betales skat af disse.

 

Særligt om skattefri gaver til børn og børnebørn

Dine børn kan modtage en gave på op til 71.500 DKK (2023 sats). skattefrit hvert år ifølge den aktuelle maksimumgrænse. Det gælder for begge forældre, hvorfor hvert barn kan modtage en gave på 71.500 DKK (2023 sats). fra begge forældre om året.

Det betyder i praksis, at I kan forære op til 143.000 kr. pr. år til jeres børn sammenlagt, hvis der tages udgangspunkt i 2023-satsen for skattefri gaver. I takt med at maksimumgrænsen ændrer sig, vil det være andre satser, der gælder.

Du kan forære samme beløb i gave til børnebørn, forældre, bedsteforældre, stedbørn og stedforældre. Vær opmærksom på, at det altid er en god idé at oprette et gavebrev, når du forærer en gave af høj værdi. En arveretsadvokat kan afgøre om det er nødvendigt i en given situation, de fleste tilbyder en uforpligtende samtale herom.

Gavebrevet sikrer, at der rent faktisk er tale om en gave, da det fungerer som dokumentation, hvis SKAT stiller spørgsmålstegn ved gaven. På den måde risikerer hverken giver eller modtager at skulle betale gaveafgift, selvom værdien af gaven befinder sig under den aktuelle maksimumgrænse for skattefri gaver.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil forære en større gave?

Hvis du vil forære dit barn et beløb, der overstiger den årlige grænse for skattefri gaver, er der mulighed for at gøre brug af Familielånet.
Her opretter du et lån, som hvert år reduceres med maksimumgrænsen, indtil der ikke er noget lån tilbage.

Gør du brug af denne fremgangsmåde, skal du være opmærksom på, at du ikke har mulighed for at forære skattefri gaver til den person, lånet er udstedt til. Det vil i så fald vil resultere i, at maksimumgrænsen overstiges.

Familielånet giver dig dog mulighed for at give gaven på én gang. Dette er praktisk, hvis det eksempelvis skal bruges på udbetalingen til et hus eller lignende. På den måde kan der gives en større sum penge på én gang.

Eksempel på skattefri gave på 300.000 kr. via rentefrit familielån:

 • Første år: Du forærer dit barn 71.500 DKK. i gave, som indsættes på barnets konto. Samtidig opretter du et familielån på 228.500 kr., som indsættes på barnets konto.
 • Efterfølgende år: Lånet reduceres med det maksimalt tilladte skattefri beløb for indeværende år, indtil lånet er betalt på den måde.

I dette eksempel vil barnets familielån være afviklet på 5 år, uden barnet selv har betalt af på det. På den måde er det muligt at give en skattefri gave, hvis værdi overstiger den maksimalt tilladte grænse.

 

Husk gældsbrevet ved familielån

Når du opretter et familielån, er det vigtigt, at der oprettes et gældsbrev. Hvis ikke der foreligger et gyldigt gældsbrev, vil der i princippet være tale om en gave, som der skal betales skat af.

Gældsbrevet skal indeholde oplysninger såsom:

 • Det skal fremgå af gældsbrevet, at der er tale om et skattefrit lån.
 • Det skal fremgå af gældsbrevet, at der er tale om et anfordringslån, som kan opsiges med en kort varsel på 14 dage.
 • Både långiver og -tager skal underskrive gældsbrevet.

Når gældsbrevet er blevet oprettet, er det vigtigt, at det ikke fremgår, at lånet løbende indfries på baggrund af skattefri gaver fra långiver. Hvis det fremgår, bliver det betragtet som en gave og ikke et familielån.

 

Skattefri gaver mellem søskende

Søskende og slægtninge, der ikke hører til blandt de relationer, du kan forære skattefri gaver, skal betale indkomstskat af gaver, der har en større værdi. Det betyder, at dine søskende risikerer at skulle betale op mod 50 % af gavens værdi.

Som tommelfingerregel gælder dette for alle gaver, der overstiger en værdi på 5.000 kr., men der er ingen faste regler omkring dette. SKAT foretager en individuel vurdering på baggrund af de enkelte sager.

Af samme årsag kan det være vanskeligt at forære dine søskende en gave af større værdi, såfremt du ikke ønsker, at der skal betales skat heraf. Du kan i stedet gøre brug af Familielånet, der dog ikke har lige så mange fordele i dette tilfælde.

 

Skal der betales skat af fødselsdagsgaver?

Når du forærer en fødselsdagsgave til en privatperson, som ikke hører under dine nære familiære relationer, skal du være opmærksom på, at gaven ikke må overstige den grænse, der anses som værende rimelig.

Det kan dog være vanskeligt at vurdere, hvorvidt gaven befinder sig indenfor rimelighedens grænser, da dette beror på et skøn. Som udgangspunkt bør du dog ikke give gaver, hvis værdi overstiger 5.000 kr., hvis du vil holde dig indenfor grænsen.

Du må derfor ikke forære dine søskende, venner eller kollegaer en gave, hvis værdi overstiger det, SKAT anser som værende rimeligt. Det samme gør sig gældende med julegaver, konfirmationsgaver og lignende.

I stedet kan det være praktisk at give et rente- og afdragsfrit lån. Dette lån kaldes for et familielån, selvom du ikke forærer det til dine familiemedlemmer. Lånet er et såkaldt anfordringslån, hvilket betyder, at långiver til enhver tid kan kræve, at lånet bliver indfriet indenfor en kort tidsramme.

 

Hvor meget må jeg forære mine ansatte?

Når du skal forære dine ansatte gaver, afhænger den tilladte værdi af skattefri gaver af, hvilken anledning gaven foræres i forbindelse med. Der er således forskel på, om der er tale om en julegave, jubilæumsgave eller fødselsdagsgave.

Som udgangspunkt på du forære dine ansatte en julegave på op til 1.200 kr. Dette er det samlede beløb for ét år. Hvis der er tale om en jubilæumsgave, er der andre satser, der gør sig gældende. Her er det i visse tilfælde tilladt at forære skattefri gaver på helt op mod 8.000 kr.

Så meget må du forære dine ansatte i skattefri gaver:

 • Julegaver: Julegaver tæller med i det årlige gavebeløb, og det er tilladt at forære en medarbejder en julegave til en værdi af maksimalt 1.200 kr. pr. år.
 • Gavekort og kontanter: Medarbejderen skal betale indkomstskat af gaver, der består af kontanter eller gavekort.
 • Lejlighedsgaver: Der er ingen særlige regler for, hvor meget du må forære i skattefri gave i anledning af fødselsdag, bryllup og lignende begivenheder. Gavernes størrelse skal dog være indenfor rimelighedens grænser.
 • Fratrædelsesgodtgørelse: Du må forære skattefri gaver til en værdi på op til 8.000 kr. i fratrædelsesgodtgørelse.
 • Jubilæumsgaver: Når en medarbejder afholder 25, 30, 35, 50, 45 og 50-års jubilæum, må du forære en skattefri gave på op til 8.000 kr.

Vær opmærksom på, at værdien af jubilæumsgaver skal være ens for alle ansatte, før det er tilladt at forære en skattefri gave til en værdi af op til 8.000 kr. Det er samtidig virksomhedens ansvar at indberette de gaver, der er givet til medarbejderne, såfremt de overstiger de tilladte grænser.