Skal du ud at rejse uden for Norden? Så skal du have dit pas med. Der gælder flere regler ift. dit pas herunder, hvordan dit pasfoto skal se ud, hvordan du fornyer dit pas samt hvad du skal gøre, hvis du skal forny eller have helt nyt pas. I denne artikel kan du læse mere om alle de gældende pasregler.

 

Står du og skal ud at rejse, og er det uden for Norden eller Danmark, skal du altid have dit pas med dig. Det er vigtigt, at du har styr på, hvilke regler der gælder for dit pas, så du ikke ender med at blive afvist i paskontrollen på vej på ferie. Samtidig skal du sikre dig, at det fotografi, der er i dit pas, opfylder bestemte krav. Herunder kan du læse mere om, hvilke regler der gælder både for dit pasfoto og for passet generelt.

 

Regler for pasfoto

Ifølge det danske rigspoliti skal billedet på ens pas være vellignende, være taget lige forfra og være egnet til indskanning. Disse regler gælder også for børn. Selve formatet skal være 35mm x 45mm. Hovedet skal være mellem 30-36mm fra hagespids til hårtop. Derudover er der følgende regler for billedet:

Motiv: Der gælder flere regler for motivet på dit pasfoto. Disse regler er følgende:

 • Der må kun være én person på billedet, og billedet skal være taget lige forfra.
 • Billedet skal enten være i farve eller sort/hvid.
 • Baggrunden skal være uden motiver i og i ensartet lys farve f.eks. lys grå eller lys blå.
 • Man må ikke have lukkede øjne.
 • Der må ikke være hår, der dækker øjnene helt eller delvist.
 • Blikket skal være rettet mod kameraet, øjnene skal være helt synlige, og munden skal være lukket.
 • Billedet skal vise ansigtet og det øverste af skuldrene.

Billedkvalitet: Der gælder også flere regler til, hvordan billedkvaliteten skal være på dit pasfoto. Disse regler er følgende:

 • Belysningen skal være jævn, og der må ikke laves skygger i ansigtet eller på baggrunden.
 • Billeder af personer med hvidt/lyst hår og personer med lyst tørklæde skal have en baggrund i skarp kontrast.
 • Billedet skal være i god kvalitet uden huller, stempler eller andre skader.
 • Billedet skal være et fotografi eller printet på fotopapir af god kvalitet og med meget høj opløsning.

Briller:

 • Øjnene skal være helt fri af stellet. Der må desuden ikke være toner eller reflekser i glassene.

Hovedbeklædning:

 • Hovedbeklædning er kun tilladt i forbindelse med religiøse grunde. Her skal pande, hageparti og kindben dog være synlige.

På politiets hjemmeside kan du finde en oversigt over ovenstående regler med tilhørende illustrationer.

 

Hvad koster et pas?

Prisen for udstedelse af et nyt pas afhænger af, om du kan fremvise dit forældede pas ved fornyelsen. Følgende priser på pas (2022) er inklusive gebyr for optagelse af fingeraftryk:

 • Børn 00-11 år: 150 kr.
 • Børn 12-17 år: 178 kr.
 • Personer 18 år – folkepensionsalderen: 890 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 378 kr.

Yderligere er der et gebyr for et nyt foto, som kommer oveni.

Hvad koster det at forny sit pas?

Priserne ovenfor gælder også for fornyelse af pas. Der er altså ingen forskel på pris, uanset om du skal bestille et helt nyt pas, og du ikke har haft pas før, eller om du blot skal forny det pas, du har nu, som måske er ved at udløbe.

Er man i den situation, hvor man ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelses af nyt pas i gyldighedsperioden, vil prisen (2022) for udstedelse dog fordobles. Det er derfor vigtigt, at du medbringer dit eksisterende pas, hvis det skal fornyes.

 

Hvordan bestiller man nyt pas?

Når du skal have et nyt pas, skal du henvende dig i borgerservice. Dette gælder, uanset om passet er til en voksen eller et barn.

Nogle kommuner kræver, at du bestiller tid til nyt pas, inden du møder op i borgerservice. Du skal derfor tjekke op på dette med din kommune. Du bestiller tid via selvbetjeningsløsningen på din kommunes hjemmeside.

Når du skal have lavet nyt pas, skal du medbringe følgende på borgerservice:

 • Dit sidste udstedte pas, såfremt det skal fornyes.
 • Original dåbs-, fødsels- eller navneattest, sundhedskort eller anden form for legitimation
 • Billedlegitimation, hvis ikke du har et pas i forvejen.
 • Fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn.
 • Sundhedskort (sygesikringsbevis) hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen.
 • Et vellignende foto, som lever op til pasfoto-kravene (se øverst i artiklen).

Hvis du skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du medbringe dokumentation for din danske indfødsret f.eks. i form af statsborgerretsbevis eller lignende.

 

Hvor lang tid tager det at få nyt pas?

Når du har været ovenstående punkter igennem – dvs. du har været på borgerservice og fået bestilt dit pas, vil der gå ca. 11-15 hverdage, fra du har været i borgerservice, til du får dit nye pas.

 

Flybilletter ved fornyelse af pas

Har du købt flybilletter og i den forbindelse oplyst pasnummer, skal du være opmærksom på, at flybilletterne kan være ugyldige, hvis du får nyt pas og dermed nyt pasnummer inden din rejse. Du bør i dette tilfælde kontakte dit flyselskab, som måske kan ændre pasnummeret for dig.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan nå at få mit pas? 

Har du bestilt et pas, og skal du ud at rejse snart, kan du risikere, at du ikke når at få dit pas inden din rejse. Er dette tilfældet, har du følgende muligheder:

 • Midlertidigt pas
 • Forlængelse af eksisterende pas
 • Hastelevering

 

Midlertidigt pas

Du kan få et midlertidigt pas, hvis:

 • du har mistet dit pas.
 • du har glemt dit pas derhjemme og ikke kan nå at hente det, før du skal rejse.
 • dit pas er udløbet for mere end 3 måneder siden.
 • du ikke har et pas.

For at få et midlertidigt pas, skal du henvende dig til borgerservice. Vær opmærksom på, at du skal betale dobbelt for det midlertidige pas, hvis du ikke kan nå at hente det glemte pas derhjemme, eller dit pas er blevet væk. Selv hvis du finder dit mistede pas bagefter, vil du ikke kunne få refunderet beløbet. Du skal også være opmærksom på, at nogle lande som f.eks. USA ikke godtager midlertidige pas. Tjek derfor op på reglerne i det land, du vil rejse til, inden du rejser.

 

Forlængelse af pas

Hvis dit pas er udløbet inden for de sidste 3 måneder, eller det udløber kort tid, før du rejser, kan du få forlænget dit eksisterende pas med et stempel. Dette kan dog kun gøres én gang.

Også her skal du møde op i borgerservice og have dit pas med. Du skal være opmærksom på, at nogle lande ikke godtager forlængede pas, hvorfor du skal undersøge dit rejsemåls regler herom inden din rejse.

 

Hastelevering

Såfremt du ikke kan vente de 11-15 hverdage på at få dit pas – f.eks. hvis din rejse nærmer sig – har du mulighed for at få en hastebehandling. Hastebehandlingen tager ca. 5 hverdage.

 

Pas til baby og børn

I Danmark er det lov, at alle børn skal have deres eget pas, hvis de skal rejse uden for Norden.

Hvis barnet er under 18 år og skal have et nyt pas, skal den, der har forældremyndigheden over barnet, give samtykke, før passet kan udstedes. Hvis begge forældre har del i forældremyndigheden, skal begge give samtykke. Man giver samtykke ved at underskrive ansøgningen om passet. Når man skal have lavet passet, skal barnet også møde op personligt ved den borgerservice, der ligger i jeres kommune, og som I har sendt pasansøgningen til.

Mht. pasfoto gælder de samme regler som til voksenpas. Se reglerne om pasfoto øverst i artiklen.

 

Unavngivne børn

Såfremt dit barn endnu ikke er navngivet, og I skal ud at rejse, skal du være opmærksom på, at nogle lande ikke kan garantere, at dit barn kan rejse ind i landet uden problemer. Dette gælder f.eks. England og USA. Er du i tvivl om, hvilke lande der kan volde dig problemer med dette, skal du kontakte den Danske ambassade eller konsulat i det pågældende land, I ønsker at rejse til.

 

Danske børn født i udlandet

Hvis du er dansker og har fået et barn, mens du har opholdt dig i udlandet, skal dit barn stadigvæk have et dansk pas for at kunne rejse. I dette tilfælde skal du ansøge om pas på den danske ambassade eller konsulat i det land, hvor du opholder dig.

 

Dit barn skal rejse alene uden dig

Såfremt dit barn skal rejse alene og er under 18 år, bør du undersøge, om det land, som dit barn skal rejse til, har stramme regler herom. Nogle lande kan nemlig nægte indrejse til dit barn. Du bør derfor kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til.

 

Hvorfor skal man have et pas?

I forbindelse med ind- og udrejse på tværs af landegrænser kræver det en statslig legitimation i form af et pas. Som dansk statsborger skal du kunne fremvise dit pas som legitimation ved rejse uden for de danske grænser.

Hvis du rejser i Norden

Som dansk statsborger behøver du som udgangspunkt ikke at medbringe dit pas, hvis du rejser i Norden (Sverige, Norge, Island og Finland). Dog er det stadig et krav, at du skal kunne fremvise gyldig billedlegitimation f.eks. et kørekort.

Nogle gange kan et land have skærpet deres grænsekontrol for indrejsende, hvorfor du her skal kunne dokumentere, at du er nordisk statsborger. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om et nordisk land har skærpet grænsekontrol forud for din rejse til landet.

Hvis du rejser til andre lande

Hvis du skal rejse til et land uden for Norden, skal du som dansk statsborger altid medbringe dit pas. Dette gælder også for lande, der indgår i Schengen-samarbejdet.

Nogle lande har et krav om, at dit pas skal være gyldigt 6 måneder forud for din rejse til landet. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvilke pasregler der gælder for lande uden for Norden.

 

Hvor længe er passet gyldigt?

Ligesom priserne varierer efter alder, er gyldigheden af passet også aldersbestemt. Passet vil derfor have følgende gyldighed:

 • Pas for børn fra 0-2 år har en gyldighed på 2 år.
 • Pas for børn/unge fra 2-18 år har en gyldighed på 5 år.
 • Pas for voksne har en gyldighed på 10 år.

Gyldigheden er aldersbestemt af den væsentlige grund, at man rent biologisk ændres udseendemæssigt mere i børne/unge fasen.

 

Hvad gør man, hvis man mister sit pas?

Sker der det, at du mister dit pas i Danmark, skal dette meldes mistet til kommunen. Kommunen vil herefter opdatere passet som mistet, hvorfor det ikke længere vil være gyldigt. Har du mistet passet i forbindelse med en strafbar handling – eksempelvis tyveri, skal du melde passet mistet hos politiet. Efterfølgende vil du have mulighed for at kunne ansøge om et nyt pas hos kommunen. Dette skal du selv betale.

Mister du sit pas i udlandet, skal dette politianmeldes på den lokale politistation, og du skal bede om en politirapport eller kvittering. Politirapporten eller kvitteringen skal du herefter medbringe til den danske ambassade i det pågældende land sammen med to pasbilleder, som lever op til billedreglerne. Ambassaden vil kunne udstede et midlertidigt pas (nødpas) til dig, som vil være gældende til din ankomst tilbage til Danmark.

I forbindelse med udstedelse af nødpasset vil du skulle betale et gebyr eller en timebetaling.

 

Pasregler til danskere bosiddende i udlandet

Er man som dansker bosat i udlandet og skal have fornyet sit pas, vil det være billigt at bestille passet ved besøg i Danmark. Som dansk statsborger kan man få udstedt et pas ved personlig henvendelse til borgerservice i enhver kommune. Det er ikke noget krav, at du har en særlig tilknytning til kommunen eller bor i denne. Dog skal man være opmærksom på, at udstedelse af et nyt pas kræver fysisk fremmøde to gange. Én gang for at bestille og én gang for at afhente det nye pas. Derfor skal varigheden for ens besøg i Danmark være tilpasset til at kunne få udstedt passet.

Har du ikke mulighed for at komme til Danmark i forbindelse med fornyelse af dit pas, kan du søge om pas på de danske ambassader og konsulater. Genne Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde landelisten for, hvor ambassaden og/eller konsulaterne ligger i det enkelte land. Her kan du ligeledes finde relevante oplysninger om, hvordan du ansøger, hvad du skal betale og hvilke dokumenter f.eks. foto mv., du skal have med i forbindelse med udstedelse af det nye pas.

 

Pasregler for udenlandske statsborgere

På flere områder er der nogle andre regler, som gør sig gældende for udlændinge, som bor i Danmark. Er man udlænding fra Schengen-området, og ønsker man at rejse til et Schengen-land, gælder samme regler som for danske statsborgere. Dog kan udlændinge fra EU ikke komme ind i et nordisk land uden besiddelse af pas. Udlændinge fra andre land skal vise pas både i forbindelse med indrejse i nordiske lande, Schengen-lande samt andre lande.

Er man flygtninge i Danmark, kan man søge om at få udstedt enten et rejsedokument (konventionspas) eller et fremmedpas. Dette kan gøres på borger.dk.