En parkeringsskive er en essentiel del af et køretøjs udsmykning. Dette gælder særligt for dig, der ønsker at kunne parkere i områder, hvor denne er påkrævet. Det er svært at undgå parkeringszoner, hvor det kræver en tidsdokumentation for køretøjets standsning. Du kan derfor læse mere om, hvilke regler der gælder for p-skiven her.

 

Skal du parkere din bil i en parkeringszone, så vil du højst sandsynligt skulle anvende en parkeringsskive. Det er vigtigt, at man har en funktionsdygtig p-skive i sit køretøj for at undgå bøder i forbindelse med ens parkering. Herunder kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for brugen af p-skiven og dennes funktion.

 

Hvordan stilles p-skiven korrekt?

Anvendes og stilles din parkeringsskive ikke korrekt, kan dette føre til, at der bliver udstedt en bøde til dig. Det gælder dog, at man kan parkere uden p-skive i enten begyndelsen eller slutningen af den gældende tidsbegrænsede parkeringsfrist. Et eksempel på dette kan være, at du kan parkere frem til klokken 9.00, hvis den tidsbegrænsede parkeringsperiode startede klokken 7.00, med en tilhørende tidsbegrænsning på to timer. Nogle parkeringszoner går i weekenden til klokken 17. Derfor kan du som bilist parkere din bil klokken 15 uden at skulle stille din parkeringsskive – såfremt en tidsbegrænsning på 2 timer gør sig gældende. Husk dog altid at tjekke op på, hvilke regler for parkering og tidsbegrænsning der gør sig gældende for netop dit ønskede parkeringssted.

 

Ved en manuel p-skive

Har man en manuel p-skive, skal man i områder med tidsbegrænset parkering sætte viseren på p-skiven til det nærmeste kvarter. Det betyder derfor, at såfremt du ankommer til parkeringen 15.10, skal parkeringsskivens viser placeres på 15.15. Såfremt du parkerer uden for den tidsbegrænsede periode og ønsker at blive holdende ind i næste tidsbegrænsning, er der her frit valg, om du stiller p-skiven til nærmeste kvarter i forhold til ankomsttidspunktet. Man kan antage, at der er to timers parkering fra 8-16, og du ankommer kl. 21.50, og ønsker at parkere indtil kl. 9 næste morgen. Her skal du ved ankomst enten stille p-skiven til kl. 22 eller kl. 8. Bilen kan herved lovligt blive holdende til kl. 10 næste morgen.

 

Ved en automatisk p-skive

En automatisk parkeringsskive skal automatisk indstilles til udløbet af det kvarter for, hvor bilens motor standes, og bilen er parkeret.

 

Placering af selve parkeringsskiven

Ifølge loven skal en parkeringsskive anbringes umiddelbart inden for forruden, hvorimod en fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt nederst til højre i forruden. Til dette skal parkeringsskiven tydeligt kunne aflæses udefra. Derfor skal en elektronisk p-skive også kunne aflæses i direkte sollys. Yderligere er det forbudt at ændre på parkeringsskivens indstilling under parkering på tidspunkter, hvor det er påbudt at anvende denne. Du må derfor ikke blot rykke tidsindikatoren på p-skiven frem ved udløbet af den fortløbende parkeringsperiode uden at flytte bilen også.

 

Krav til den elektroniske p-skive

Ifølge færdselsloven skal de elektroniske parkeringsskiver være i overensstemmelse med loven. Derfor skal følgende regler være overholdt:

  • Mulighed for at indstille den manuelt.
  • Den skal vise urfunktionens tid indefra bilen.
  • Forbuddet mod at ændre parkeringsskivens indstilling under parkering på tidspunkter, hvor der et påbudt at anvende den, gør sig også gældende for automatiske parkeringsskiver.
  • Det skal tydeligt fremgå, når p-skiven ikke er fastlåst på et parkeringstidspunkt. Dette skal ske ved et tydeligt blivende signal eller et slukket display.
  • Den skal kunne aflæses i stærkt sollys.
  • Digitalt display skal have en talhøjde på mindst 20 mm.
  • I digitalt display anvendes 24-timers tidsangivelse.
  • Der skal anføres »P:« foran tidsangivelses, således at den f.eks. viser »P:16:30«.
  • Den skal være »FS«-mærket og godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen – dette skal fremgå tydeligt via en mærkning på skivens nederste, venstre hjørne.

 

Hvem skal betale såfremt ens elektroniske parkeringsskive ikke virker?

Som bilist og ejer af en elektronisk parkeringsskive vil det altid være bilistens eget ansvar, at den elektroniske parkeringsskive fungerer korrekt. Det betyder derfor, at bilisten selv skal huske at være opmærksom på, om der fortsat er strøm på parkeringsskiven. Derudover skal man tjekke, at denne også skifter mellem sommer- og vintertid. Såfremt der er tale om, at en defekt parkeringsskive har ledt til en parkeringsafgift, kan man forsøge at klage til producenten. At den er defekt betyder, at parkeringsskiven lider af en fejl, som ikke skyldes et glemt batteriskifte, men en fejl i selve produktets mekanisme.

Sker der det, at man opdager at ens parkeringsskive et løbet tør for strøm eller er i stykker, vil man skulle anvende en manuel parkeringsskive, såfremt man har sådan en liggende i bilen. Hertil skal man fjerne eller dække den anden til, så man ikke har to synlige parkeringsskiver i bilen.

 

Kan man skrive en seddel som p-skive?

Såfremt parkeringen er foregået på et kommunalt område, er det antaget, at en seddel med selve ankomsttidspunktet samt registreringsnummer på bilen kan være tilstrækkeligt at have liggende synligt i forruden. Dette anses sådan, idet kommunale parkeringsvagter skal følge et forsigtighedsprincip samt god konduite. Disse principper gør derfor, at de skal være tilbageholdende med pålægning af parkeringsafgifter på køretøjer, som har anvendt en seddel i forruden. Vigtigt at bemærke er, at dette udelukkende er muligt, såfremt der ikke i forvejen er en parkeringsskive i bilen, eller såfremt denne er i stykker.

 

Antal af parkeringsskiver i bilen

Ifølge loven må man kun have én parkeringsskive i bilen. Derfor kan du som bilist risikere at få en parkeringsafgift, hvis du eksempelvis køber en automatisk p-skive og ikke fjerner den gamle. Dette gælder, uanset om den gamle er elektronisk eller manuel. Det er derfor vigtigt for dig som bilist at huske på reglen om, at man kun må have én p-skive i ens bil, såfremt du ønsker at undgå en mulig parkeringsafgift.

 

Parkering på søndage og helligdage

Rigtig mange steder er der gratis parkering på søndage og helligdage. Dette betyder derfor, at du som bilist ikke behøver at registrere dig og din bil som parkeret i en parkeringszone, hvor der er gratis parkering inden for disse tidsperioder. Derfor er det heller ikke et krav, at man sætter p-skiven, idet der ikke er nogen tidsbegrænsning for parkeringen. Skal du og din familie eksempelvis i Zoologisk have en søndag formiddag, kan du parkere gratis på parkeringspladser i Frederiksberg kommune – medmindre andet er skiltet.

Det er ikke alle parkeringszoner, hvor dette gør sig gældende, hvorfor man altid skal tjekke op på netop gældende regler for ens aktuelle parkering.