Konkurrencer er et værktøj, som mange virksomheder benytter sig af som led i deres markedsføring. Det er der sågar heller ikke noget forkert i, da man gerne må bruge konkurrencer som middel til at markedsføre sin virksomhed. Dog er der ikke helt frit spil for, hvordan du må lave konkurrencer som led i din markedsføring. For Facebook konkurrencer gælder nogle særlige regler, idet der er tale om et socialt medie. Derfor kan du her læse om, hvad og hvilke regler der gælder for dig som virksomhed, når du laver konkurrencer på Facebook.

 

Hvad siger markedsføringsloven om konkurrencer?

Det er essentielt, at man som virksomhed sørger for at overholde reglerne i markedsføringsloven, når man anvender konkurrencer som markedsføringsredskab. Der anvendes i høj grad Facebook konkurrencer, hvoraf der i mange konkurrencer opstilles nogle krav fra virksomhedens side, som skal give modtageren adgang til deltagelse i konkurrencen. Derfor har man som virksomhed pligt til at oplyse modtageren om, hvad der gør sig gældende for konkurrencens betingelser.

Man skal gøre det tydeligt og oplyse om, at den deltagende skal give samtykke til at modtage markedsføring for at deltage i konkurrencen. Hertil skal forbrugeren oplyses om kravet om samtykke allerede inden, forbrugeren indtaster sine oplysninger. Der skal også tydeligt oplyses om, hvad der kan vindes.

 

Aktivt samtykke

Derudover er det vigtigt, at forbrugeren aktivt selv vælger at give samtykke, hvorfor man ikke må have forhåndsafkrydsede felter. Til den efterfølgende markedsføring skal det tydeligt fremgå, hvilke grupper af varer eller ydelser forbrugeren vil modtage markedsføring om, samt hvem der vil kontakte forbrugeren og på hvilket medium. Dette er især ved konkurrencer, hvor en betingelse kunne være, at man skal give samtykke til indmelding af nyhedsbrev for deltagelse.

Markedsføringsloven er til for at sikre forbrugerne. Det er denne som bestemmer, hvad du må og ikke må. En overtrædelse af loven kan medføre bødestraf og i værste tilfælde fængsel. Den dækker over alle former for markedsføring. Ligesom man ikke må foretage skjult reklame som led i ens markedsføring, så skal man også overholde betingelser for afholdelse af konkurrencer.

 

Oplys om vilkår og betingelser

Der er en række vilkår og betingelser, som tydeligt skal fremgå af konkurrenceopslaget. Disse skal være tydelige og gennemskuelige for forbrugeren at læse og forstå, og skal som minimum bestå af følgende:

  • Præmiens værdi
  • Gevinstchancen, herunder hvor mange præmier, der udloddes og kan vindes i konkurrencen.
  • Hvordan og hvornår vinderen bliver fundet.
  • Hvor og hvornår vinderen bliver offentliggjort.
  • Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster
  • Aldersmæssige eller geografiske begrænsninger – såfremt der er nogen.

Såfremt konkurrencen har til formål at markedsføre virksomheden over for børn og unge, skal vilkår og betingelserne beskrives således, at denne målgruppe forstår dem. Det er derfor vigtigt, at man i dette tilfælde formulerer sig tydeligt over for målgruppen.

 

Krav om at tagge i Facebook konkurrencer er ulovligt

Ifølge markedsføringsloven er det brud på spamforbuddet, at kravet for deltagelse i en konkurrence er at skulle ‘tagge’ en anden person. At tagge en person i et opslag kan sidestilles med at sende et link til en bruger. Derfor vil en konkurrence, hvor brugeren som betingelse for deltagelse skal ’tagge’ en anden bruger, være omfattet af spamforbuddet. Det leder tilbage til reglerne om henvendelser via elektronisk post.

Der er mange forskellige kommunikationsformer på de sociale medier, hvoraf en del af dem vil være omfattet definitionen for elektronisk post. Når en henvendelse på de sociale medier derfor vedrører en erhvervsmæssig aktivitet og indeholder markedsføring, – såsom en konkurrence – må virksomheden udelukkende henvende sig til modtageren, hvis der er givet samtykke.

Et ‘tag’ er en direkte henvisning til virksomhedens konkurrence, som betragtes som værende sendt på vegne af virksomheden selv. Det hører derfor ind under elektronisk post med erhvervsmæssig aktivitet og markedsføring sendt til en bruger, uden der er givet samtykke.

 

Opfordre til at ‘like’ et konkurrenceopslag

Det vil som udgangspunkt ikke være ulovligt eller være i strid med spamreglerne at kræve, at man ‘liker’ enten konkurrenceopslaget eller virksomhedens Facebookside. Det vil ikke stride mod spamreglerne, idet der ikke automatisk udsendes notifikationer om, at sider eller opslag likes. Derfor vil deltagernes venner ikke modtage direkte henvendelser.

 

Husk Facebooks egne regler

Det er ikke nok at forholde sig til markedsføringsloven og forbrugerombudsmanden. Man skal også tage højde for, hvad Facebooks egne regler siger omkring konkurrencer på deres platform. En af reglerne er, at man skal gøre det klart, at Facebook på ingen måder er tilknyttet til eller kan associeres med konkurrencen. Hertil at konkurrencen hverken er sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook.

En del af reglerne er sammenlignelige med markedsføringsloven. Disse er blandt andet, at man ikke må bede folk om at dele et opslag eller en side til egen væg eller på venners tidslinje. Man må ikke bede folk om at tagge sig selv eller deres venner. Disse minder meget om spamreglerne, som skal overholdes i henhold til markedsføringsloven.

Derudover må man ikke udlodde en ekstra præmie ved et bestemt antal mennesker, der ’synes godt om’ siden og konkurrencen eller ved et bestemt antal deltagere i konkurrencen. Dette giver incitament til deling, hvilket vil være i strid mod spamreglerne. Man må heller ikke love, at deltagernes vinderchancer fordobles ved at dele konkurrencen.

Det er enormt vigtigt, at man som virksomhed sørger for at overholde gældende regler og love, også når det gælder markedsføring. Overholder man ikke gældende regler og love for markedsføring, vil forbrugerombudsmanden gå ind i sagen. Her vil man som regel få udstedt en bøde. Derudover kan man risikere at få dårlig omtale, hvis man bryder reglerne. Dårligt omtale kan være enormt harmfuldt for ens virksomhed.