Vi samarbejder med

esignatur

Dine kundefordele

  • Alt hos NEMADVOKAT kan underskrives digitalt
  • Hurtigere og mere effektiv sagsbehandling
  • 100 % digital behandling af din sag

Hvem er esignatur

Med esignatur kan virksomheder og privatpersoner underskrive dokumenter digitalt med NemID – når som helst, hvor som helst. Det kan være ansættelseskontrakter og tillægsaftaler, købskontrakter, stiftelsesdokumenter, forsikringsaftaler, fuldmagter, blanketter osv.
Dokumenter, man normalt bruger tid, papir og porto på at sende frem og tilbage mellem underskriftsparterne.