Reglerne for mundbind kan være svære at navigere i, for hvor og hvornår er det egentligt påkrævet, at du bærer et? Og hvem er i grunden undtaget for at bære mundbind? I denne artikel kan du læse mere om reglerne for mundbind, så du er sikker på, at du følger anvisningerne korrekt.

Mundbind er et supplement til forebyggelsen af corona-smitte, der dog udelukkende har en effekt, hvis det anvendes korrekt og i overensstemmelse med de øvrige tiltag, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Men hvordan er det nu lige reglerne er? Det kan være svært at finde hoved og hale i, men bare rolig – herunder følger en opsummering af de mest gængse regler. Når du har læst denne artikel, er du ikke i tvivl om, hvor og hvornår du skal bære mundbind.

 

 

Hvornår skal jeg bære mundbind?

I Danmark skal du som udgangspunkt bære mundbind, når du færdes på steder, hvor der er mange mennesker – dog kun i visse tilfælde, hvis du befinder dig udenfor. Her bør du i stedet holde god afstand, så du undgår nærkontakt med forbipasserende.

Du skal blandt andet anvende mundbind i følgende situationer:

 • Kollektiv trafik: Du skal bære mundbind, når du anvender kollektiv trafik, samt når du befinder dig på et stationsområde eller ved et stoppested. Den kollektive trafik inkluderer bus, tog, taxa og færge
 • Serveringssteder: Du skal bære mundbind på serveringssteder, hvor du kan købe mad, drikkevarer eller tobak, som indtages på stedet
 • Detailhandel: Du skal bære mundbind i butikker, supermarkeder, stormagasiner og -centre, varehuser, arkader og lignende steder, hvor der er detailhandel
 • Sygehuse og klinikker: Du skal bære mundbind på private og offentlige sygehuse og klinikker, sundhedstilbud, plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser samt på visse botilbud og anbringelsessteder
 • Institutioner: Du skal bære mundbind på institutioner, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, aften- og voksenuddannelser, køreskoler og lignende
 • Øvrige steder: Du skal bære mundbind i lokaler, hvor der udøves kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter samt i jobcentre og i borgerservice. Herudover skal du bære mundbind, når du samles i større grupper, som eksempelvis ved en demonstration

Ovenstående er blot et udsnit af de steder, hvor det er påkrævet, at du bærer mundbind eller visir. Som tommelfingerregel bør du bære mundbind i situationer, hvor du er sammen med mennesker, som du ikke jævnligt ses med.

Du kan se den komplette oversigt over stederne på Coronasmitte.dk.

 

Skal mine børn bære mundbind?

Som udgangspunkt skal børn ikke bære mundbind, hvis de er under 12 år. Vær opmærksom på, at det ikke decideret frarådes, at børn bærer mundbind, hvorfor det i sidste ende er op jer selv at træffe beslutningen.

Hvis I vælger, at barnet skal bære mundbind, er det vigtigt, at mundbindet ikke sidder for tæt, så barnet selv har mulighed for at tage det af og på. Generelt gælder de samme anbefalinger som hos voksne, når barnet bærer mundbind.

Uanset, hvad I finder frem til, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du hjælper dit barn med at holde en god håndhygiejne, så der er minimal risiko for smitte. Det kan du gøre ved at hjælpe barnet med at vaske og spritte hænder med jævne mellemrum.

Vær opmærksom på, at det frarådes, at mindre børn bærer mundbind, da det kan udgøre en risiko for barnet. Du bør samtidig ikke tage dit barn med, når du færdes på de steder, hvor det er påkrævet, at du har mundbind på, hvis du kan undgå det.

 

Hvem er undtaget for at bære mundbind?

Hvis du oplever, at mundbindet påvirker din funktionsevne, eller hvis det medfører et betydeligt ubehag, kan du undlade at bære det. Det anbefales udelukkende, at mundbind bæres af personer, som kan bære det korrekt og som selv har mulighed for at tage det af og på.

Sundhedsstyrelsen har defineret en række anbefalinger for, hvornår en person er fritaget for ansvaret om at bære mundbind. Husk på, at der altid kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind – også selvom grunden ikke er synlig.

 

Undtagelserne for mundbind gælder for følgende personer:

 • Børn under 12 år
 • Personer, som ikke kan bære mundbindet korrekt grundet fysiske eller mentale forhold – eksempelvis ved fysisk handicap, lammelser, nedsat synsevne eller lignende
 • Personer, som oplever et betydeligt ubehag ved at være mundbind – eksempelvis fordi det giver eksem, forværrer allergi, medfører vejrtrækningsproblemer eller lignende

 

Midlertidige undtagelser gælder i følgende situationer:

 • Når du indtager mad og drikke
 • Når politiet beder dig om det
 • Når du fører en samtale med en person, som skal mundaflæse
 • Når du skal berolige personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

 

Skal jeg dokumentere det, hvis jeg er fritaget for at bære mundbind?

Du skal ikke have en lægeerklæring klar, så du kan dokumentere, at du er undtaget reglerne omkring brug af mundbind. Der er ingen, som kan kræve, at du dokumenterer, at du ikke skal bruge mundbind – hverken i den kollektive transport, i butikker, på restauranter eller andre steder, hvor det ellers er påkrævet, at du bruger mundbind.

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at personer, der ikke bærer mundbind, bliver nægtet adgang eller bortvises. Det er dog op til de enkelte steder at vurdere, om du skal have adgang eller ej.

Det er derfor en god idé at sørge for, at du har argumenterne i orden, hvis du vil være sikker på, at der ikke opstår konflikter. Der bliver lagt vægt på, om din forklaring virker troværdig, når du skal argumentere for, hvorfor du ikke bruger mundbind.

Som udgangspunkt skal tvivlen komme personen, som ikke bærer mundbind, til gode. Hvis din forklaring virker utroværdig, og du nægter at forlade et sted, hvor du skal have mundbind på, kan du dog alligevel risikere, at politiet bliver tilkaldt.

 

Hvordan anvender jeg mundbind korrekt?

Det er vigtigt, at du anvender mundbindet korrekt, hvis du vil bidrage til at forebygge smitten. Bruger du mundbindet forkert, risikerer du at sprede bakterier og virus til dig selv og andre mennesker.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal du anvende mundbind på følgende måde:

 • Vask hænder eller brug håndsprit, før du tager mundbindet på
 • Find forsiden af mundbindet, så du vender det korrekt
 • Hold i øreelastikkerne, når du tager mundbindet på – og sørg for, at det dækker både næse og mund
 • Rør ikke ved mundbindet, når du har det på
 • Skift mundbindet ud eller vask det efter brug
 • Vask hænder eller brug håndsprit, når du har taget mundbindet af

Generelt bør du sørge for at udskifte dit mundbind, hver gang du har brugt det, hvis du har et engangsmundbind. Har du et stofmundbind, bør du vaske det ved 60 grader minimum én gang om dagen, hvis du vil være på den sikre side.