Det er arbejdsgiveren, der skal holde styr på, hvor meget ens medarbejdere arbejder. Derfor er det også arbejdsgiveren, der skal sikre at virksomheden overholder gældende regler for arbejdstid. Du kan læse her, hvilke regler, der netop gør sig gældende for arbejdstid.

 

Ingen lovgivning for weekendarbejde

Der er ingen lovgivning, som regulerer arbejde i weekenden. Lovgivningen i Danmark regulerer kun få områder af danskernes arbejdstid. Primært behandler lovgivningen, hvor mange timer du maksimalt må arbejde om ugen, hvilke pauser du har ret til, og hvor meget fritid du skal have mellem dine vagter. Derfor skal man som udgangspunkt indgå en aftale arbejdsgiver og medarbejder imellem om, at hele eller dele af arbejdstiden placeres i weekenden. Inden for nogle fag, er det almindeligt, at en medarbejder arbejder fast i weekenden.

Selvom der ikke er en lov, der regulerer weekendarbejde, er der alligevel i mange overenskomster regler om dette. Derfor skal man undersøge via sin overenskomst, hvilke præcise regler, der gælder for weekendarbejde.

 

I mange tilfælde er det dog sådan, at arbejde, der udføres i weekenden, bliver belønnet med et ekstra tillæg. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er et lovmæssigt krav at modtage ekstra tillæg for weekendarbejde. Man må derfor blot se det som en ekstra gode, hvis ens job og overenskomst tilbyder dette.

 

48-timers reglen

48-timers reglen er en af de gældende regler i arbejdsmiljøloven, der er omkring arbejdstid. Den har ikke som sådan noget at gøre med weekendarbejde, men skal beskytte ansatte mod at arbejde for meget. Denne regel fastslår at, ens arbejdstid højst må være på 48 timer i gennemsnit pr. uge – set over en fire måneders periode. Således kan ens arbejdstid godt være længere i nogle uger, hvis der altså kompenseres med en kortere arbejdstid i andre uger. Denne regel stammer fra EU’s arbejdsdirektiv.

 

Fridøgn

Reglen om fridøgn, er en anden af de regler som loven regulerer. Denne regel indebærer din ret til et fridøgn. Indebærer dit job, at du kan møde på arbejde alle ugens syv dage, har du derfor ret til minimum et fridøgn om ugen. Det er altså 24 timer, som skal placeres i forlængelse af en hvileperiode (11-timers reglen). Fridøgnet skal så vidt det er muligt placeres om søndagen, med undtagelse for landbruget, hvor fridøgnet kan placeres på alle ugens dage. Og i særlige tilfælde, herunder pasning af mennesker, dyr eller planter, er det muligt at udskyde fridøgnet. Dog må der aldrig gå mere end 12 døgn mellem to fridøgn.

 

11-timers reglen

Denne regel siger, at du skal have minimum 11 timers sammenhængende hvile inden for et døgn. I praksis betyder dette, at fra du tager hjem fra arbejde, skal der minimum gå 11 timer førend du møder ind igen.

11-timers reglen kan fraviges, og nedsættes til 8 timer i nogle tilfælde. Disse tilfælde er ved henholdsvis holdskifte i virksomheder, som arbejder i holddrift, når det ikke er muligt at holde den daglige hvileperiode mellem afslutningen og påbegyndelsen af holdendes arbejde. Hvileperioden kan også nedsættes til 8 timer ved landbrugsarbejde indtil 30 dage i kalenderåret. Dette skyldes, at landbrugsarbejde i høj grad er sæsonbestemt, hvorfor der kan være perioder, hvor man er nødsaget til at have en kortere hvileperiode. Hvileperioden kan også nedsættes til 8 timer, ved virksomheders årlige regnskabs- og statusopgørelse, eller ved udsalgsperioder. Men dette må højst ske 14 gange i et kalenderår. Yderligere, og lidt i sammenhæng med sidstnævnte, så må hvileperioden nedsættes ved arbejde i lagre og butikker de sidste 14 dage før juleaften. Dette skyldes, at der typisk er et særligt pres på lagre og butikker i forbindelse med juletiden.

 

Krav på ekstra tillæg?

Der er ikke nogen lov, der sikre dig ekstra betaling, når du arbejder på særlige tidspunkter. Disse kunne være aften/natte arbejde, weekendarbejde eller på helligdage. Det vil udelukkende være et krav, såfremt det er aftalt og skrevet i din ansættelseskontrakt. Det kan også fremgå af en personalehåndbog eller en overenskomst, som din ansættelse er omfattet af. Derfor er det den konkrete aftale, det vil fremgå af, hvilke tillæg du kan kræve udover din normale løn i forbindelse med weekendarbejde.