Tilhører du gruppen af mennesker, der aldrig betaler deres regninger til tiden? Så er der risiko for, at du havner i RKI, og det er ikke noget, du bør stile efter. RKI er et register over dårlige betalere, og det kan have økonomiske konsekvenser for dig, hvis du bliver registreret her. I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor du bør se at komme ud af RKI, hvis du er så uheldig at være blevet registreret som dårlig betaler – og hvordan du gør i praksis.

 

Hvad er RKI?

RKI er en forkortelse for Ribers Kredit Information og går i daglig tale også under navnet Ribers. Helt konkret er RKI et register over dårlige betalere, som har til formål at advare virksomheder om at indgå kreditaftaler med kunder, som tidligere ikke har opretholdt deres gældsforpligtelser.

Betyder det så, at du risikerer at blive registreret som dårlig betaler, hvis du glemmer at betale en regning til tiden? Slet ikke. Du skal have undgået at betale dine regninger flere gange, før du ender i RKI.

 

Hvem ejer og driver RKI?

RKI ejes og drives af Experian, som er blandt de ledende leverandør af kreditinformationer i Danmark og resten af Norden. RKI anvendes af både virksomheder, myndigheder og den finansielle sektor, når de skal vurdere en potentiel kundes økonomi.

Hvis du har prøvet at tage et kviklån over nettet, har du formentlig lagt mærke til, at du skal kreditvurderes, før du godkendes til et lån. Her er det blandt andet Experians kreditinformationer, der bliver brugt til at vurdere din økonomi.

Er du registreret i RKI, bliver det derfor stort set umuligt at oprette et lån, uanset om du forsøger at gøre det gennem banken eller et kviklån. Det skyldes naturligvis, at en eventuel kreditor skal have en sikkerhed for, at du rent faktisk kan betale de penge, du låner, tilbage.

 

Hvordan ender jeg i RKI?

Som nævnt tidligere, ender du ikke bare i RKI, fordi du glemmer at betale en regning. Har du derimod modtaget flere regninger og rykkere, som du ikke har reageret på, fordi du ikke har mulighed for at betale tilbage, risikerer du, at din kreditor registrerer dig i RKI.

Det er dog et krav, at kreditoren er kunde hos Experians RKI-register, før de kan anmode om, at du bliver registreret. Det er langt de fleste virksomheder, finansielle sektorer og offentlige myndigheder i Danmark, hvorfor der ikke er nogen grund til at løbe risikoen.

Dog betyder det, at de kreditorer, som ikke er kunde hos Experians RKI registre, ikke må eller kan true dig med, at du bliver sendt i RKI, hvis du ikke betaler de penge, du skylder. Det er samtidig kun erhvervsdrivende, der har et CVR-nummer, som kan være medlem af registret.

Du kan derfor ikke ende i RKI, hvis du skylder penge til en privatperson – ligesom du heller ikke selv har mulighed for at registrere nogle hos RKI, hvis de skylder dig penge og ikke betaler dig dem tilbage.

 

Kan jeg låne penge, når jeg er registreret i RKI?

Hvis du er registreret i RKI, kan virksomheder, realkredit- og pengeinstitutter samt offentlige myndigheder se, at du er angivet som ‘dårlig betaler’. Det giver dem mulighed for at kreditvurdere dig, før de indgår en aftale med dig.

Når en virksomhed kan se, at du er registreret som ‘dårlig betaler’, vil de i langt de fleste tilfælde ikke godkende dig til et lån eller en afbetalingsløsning. Nogle virksomheder tilbyder dog alligevel, at du kan låne penge, selvom du er registreret i RKI – det er dog ikke nogen god idé.

RKI er nemlig ikke udelukkende til, for at gøre livet surt for dig. Det er også en sikring for, at du ikke bare kan forgælde dig ubetinget. Samtidig er der utroligt høje renter på de lån, du kan oprette, når du er i RKI. Det resulterer derfor i, at du kommer til at skylde langt flere penge, end hvis du oprettede et almindeligt lån.

 

Hvornår må en virksomhed indberette mig til RKI?

Der er særlige krav til, hvornår en kreditor kan indberette dig til RKI. Disse skal være overholdt, før du kan blive registreret. Reglerne afhænger samtidig af, om der er tale om en virksomhed, offentlig myndighed, et forsikringsselskab eller penge-/realkreditinstitut.

Alle personer, som er fyldt 18 år, kan blive registreret i RKI, hvis de ikke reagerer på rykkere eller på anden måde betaler for sent – eller slet ikke betaler de regninger, som de har pligt til at betale.

 

Betingelser, der skal være opfyldt for virksomheder, er følgende:

 • Der skal være tale om et skyldigt beløb på 200 kr. eller derover
 • Der skal være afsendt mindst 3 skriftlige rykkere til personen, der skylder penge. Herudover skal det være angivet i den sidste rykker, at skyldner indberettes til RKI-registret, hvis vedkommende ikke betaler
 • Både skyldner og kreditor skal være enige om, at den part, der er blevet advaret omkring RKI, skylder penge

 

Betingelser, der skal være opfyldt for offentlige virksomheder, er følgende:

 • Der skal være tale om et skyldigt beløb på 7.500 kr. eller derover
 • Der skal være afsendt mindst 3 skriftlige rykkere til personen, der skylder penge. Herudover skal det være angivet i den sidste rykker, at skyldner indberettes til RKI-registret, hvis vedkommende ikke betaler
 • Der skal gå mindst 4 uger, fra advarslen er modtaget, indtil skyldner må registreres i RKI

 

Betingelser, der skal være opfyldt for penge- og realkreditinstitutter samt forsikringsselskaber, er følgende:

 • Der skal være tale om et skyldigt beløb på 1.000 kr. eller derover
 • Der skal være afsendt mindst 3 skriftlige rykkere til personen, der skylder penge. Herudover skal det være angivet i den sidste rykker, at skyldner indberettes til RKI-registret, hvis vedkommende ikke betaler
 • Penge- og realkreditinstitutter samt forsikringsselskaber må først indberette en skyldner, når sagen er behandlet i foged- eller civilretten

 

Hvordan ved jeg, om jeg er registreret i RKI?

Hvis du er bliver registreret i RKI, vil du modtage en skrivelse med oplysninger om, at du er blevet registreret. Der er derfor ikke stor sandsynlighed for, at du er registreret i RKI, uden du er klar over det.

Er du alligevel i tvivl om, hvorvidt du er registreret i RKI, er det heldigvis nemt at få syn for sagen. Det gør du via Dininfo.dk, hvor du skal logge på med dit NemID. Efterfølgende kan du se, om du er registreret hos RKI.

Sådan gør du:

 1. Gå til Dininfo.dk
 2. Log ind med dit NemID
 3. Acceptér samtykket ved at afkrydse ‘Jeg godkender vilkår’
 4. Klik på ‘Godkend’
 5. Klik på ‘RKI’ i den øverste menubjælke
 6. Nu kan du se, om du er registreret i RKI

 

Hvilke konsekvenser har det, at jeg er registreret i RKI?

Hvis du finder ud af, at du er blevet registreret som dårlig betaler i RKI, har det en række konsekvenser for dig. Skylder du mere end 1.000 kr., og kan den kreditor, du skylder penge, dokumentere det, bliver registreringen tilgængelig for alle, der er kunder hos Experian.

Det betyder, at en virksomhed, som finder ud af, at du er registreret i RKI, ofte vil kræve, at du betaler forud eller kontant. Du har derfor ingen indflydelse på de ting, du har råd til at købe, så længe du betaler kontant.

Hvis du vil optage lån, oprette et mobilabonnement, gøre brug af et benzinkort eller købe noget på afbetaling, kan det dog have konsekvenser for dig, når du er registreret i RKI. Det er nemlig de færreste, der kan købe noget på kredit eller oprette lån, når de er registreret i RKI – og det kræver førnævnte services, at du kan.

 

Hvor lang tid er jeg registreret i RKI?

Bare rolig, du vil ikke være registreret i RKI til evig tid. Faktisk kan du maksimalt være registreret i RKI i en periode på 5 år, før din registrering bliver slettet. Det sker, uanset om du har betalt din gæld eller ej.

Det betyder imidlertid ikke, at du ikke skylder penge – du skal stadig betale den gæld, du skylder til kreditor. Selvom du bliver slettet fra RKI, er det altså ikke det samme som, at din gæld anses som være indfriet.

Din kreditor kan derfor stadig forsøge at få dig til at betale de penge, du skylder. Det kan eksempelvis ske ved, at du bliver indkaldt til fogedretten. Det er udelukkende din registrering i RKI, som slettes – og du kan ikke registreres for den igen, selvom du ikke betaler.

Uanset hvad, bør du gøre alt, hvad du kan, for at indfri din gæld. Det er vigtigt, at du betaler tilbage, hvis du ikke vil ende med, at det får større konsekvenser for dig. I sidste ende kan det ende med, at din gæld vokser sig større, at du bliver straffet med bøde eller – i værste fald – fængsel.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er uenig i, at jeg er registreret i RKI?

Hvis du ikke er enig i, at du bør være registreret i RKI, er der mulighed for, at du kan gøre indsigelse mod det. Det kan du eksempelvis gøre ved at sende en skriftlig klage til Forbrugerservice.

Fastholdes registreringen, selvom du ikke er enig, har du mulighed for at klage til Datatilsynet, som efterfølgende vil behandle sagen. Det er ikke sikkert, at du får medhold i den, selvom du er uenig, men det er værd at forsøge.

 

Hvad kan jeg gøre for at komme ud af RKI?

Hvis du er havnet i RKI, er der generelt to ting, du kan gøre, hvis du ikke længere ønsker at være registreret. Begge fremgangsmåder kræver dog, at du betaler din gæld af. Forskellen er blot, om du betaler det hele på én gang eller i rater.

 

Mulighed #1: Betal hele din gæld på én gang

Hvis du vil være sikker på, at du kommer ud af RKI så hurtigt som muligt, skal du betale hele din gæld af på én gang. Det gør sig gældende, uanset om du har gæld til én eller flere kreditorer, men det kræver naturligvis, at du rent faktisk har råd til at betale gælden af.

Skylder du penge til flere kreditorer, og er det kun én af dem, der har registreret dig i RKI, kan det være fristende at nøjes med at betale penge af til vedkommende. Det er imidlertid ikke nogen god løsning, da de andre kreditorer dermed kan ende med at registrere dig, fordi du ikke indfrier din gæld til dem.

Det betyder, at du faktisk stilles endnu dårligere, fordi der på den måde vil gå længere tid, før du kan komme ud af RKI. Du bør derfor betale din samlede gæld tilbage på én gang, hvis du vil være på den sikre side.

 

Mulighed #2: Opret en afdragsordning med dine kreditorer

Selvom førnævnte løsning er dén, der er mest effektiv, er det langt de færreste, som er registreret i RKI, der rent faktisk har mulighed for at betale deres samlede gæld af på én gang. For de fleste er det en urealistisk løsning, og der findes da heldigvis også andre muligheder.

Du kan forsøge at indgå en aftale med dine kreditorer om, at du afdrager på din gæld. Hvis det lykkes, vil du på sigt kunne komme ud af RKI. Det vil kræve noget tid, da du først bliver slettet i RKI, når du har betalt al den gæld, du skylder, til de kreditorer, som har registreret dig. Det er derfor en langsommelig, men fornuftig løsning, hvis du kan få en aftale omkring en afdragsordning i hus.

Det er din kreditor, som skal bede RKI om at slette dig. I visse tilfælde er du nødt til selv at gøre opmærksom på, at du har indfriet din gæld, og at du på baggrund heraf ønsker at blive slettet i RKI. I de fleste tilfælde foregår det dog automatisk, når du har indfriet din gæld.