Er du klar over, hvilke regler der gælder, når du spænder traileren fast på bilen og tager en smuttur til grænsen? Eller når du skal på lossepladsen med en trailer fyldt med gammelt ragelse? Hvis du ikke overholder reglerne for kørsel med trailer, kan det have konsekvenser for dig. I værste fald kan du ende med en betinget frakendelse af kørekortet. I denne artikel kan du læse mere om, hvor hurtigt du må køre, og hvor meget du må læsse på traileren.

Når du kører med trailer, er det vigtigt, at du først og fremmest sikrer dig, at dit kørekort er gyldigt til kørsel med den trailer, du spænder bag bilen. Efterfølgende skal du sikre dig, at bilen overhovedet må trække traileren og det gods, der er i den.

Der er mange regler for kørsel med trailer, og det kan være svært at navigere i dem. Hvis du vil sikre dig, at du ikke bryder loven, er det en god idé at læse op på reglerne for kørsel med trailer. I værste tilfælde kan det ende med, at du får frakendt retten til at køre bil, hvis du ikke overholder den gældende lovgivning.

 

 

I nedenstående afsnit kan du læse mere om reglerne for kørsel med trailer. Eksempelvis hvordan du sikrer dig, at traileren er forsvarligt læsset, hvor hurtigt du må køre, samt hvilke trailere du må spænde bag på bilen ifølge dit kørekort.

 

Hvilke krav er der til bilen ift. kørsel med trailer?

Det er vigtigt, at du undersøger, hvor meget traileren må veje inklusiv gods, før du spænder den bag på bilen. Du kan finde oplysninger om trailerens maksimale vægt i bilens registreringsattest.

Traileren har også en registreringsattest, og her kan der være angivet en anden vægt. Det er afgørende, at du følger de oplysninger, der er angivet i bilens registreringsattest, da de beskriver den maksimale belastning, bilen må udsættes for.

Det skyldes, at bilen og dens anhængertræk skal kunne klare trailerens faktiske vægt med gods, før det er forsvarligt at køre med trailer. Det kan sagtens være, at traileren kan tåle en højere vægt, men hvis ikke bilen kan trække den, er det ligegyldigt.

Udover ovenstående, skal du samtidig være opmærksom på, hvorvidt vægtgrænsen afhænger af, om traileren er udstyret med bremser eller ej. Oplysninger omkring vægtgrænsen for trailere med og uden bremser finder du også i bilens registreringsattest.

 

Hvilken trailertype må du køre med med almindeligt kørekort?

Selvom du har almindeligt kørekort, er der forskel på, hvilken type trailer du må koble bag på bilen. Hvis du er forvirret, er der ikke noget at sige til det. Dette varierer nemlig, afhængigt af hvornår du har erhvervet dit kørekort.

Hvis du har erhvervet dit B-kørekort efter maj 2009, gælder følgende regler:

Hvis du har et almindeligt B-kørekort, som er erhvervet efter maj 2009, er det tilladt, at du kører med trailere, som har en samlet vægt inklusiv gods på 750 kg eller herunder, såfremt bilen kan trække det.

Herudover må du køre med trailer, såfremt summen af den tilladte totalvægt for bilen og trailerens tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kilo.

Hvis du har erhvervet dit B-kørekort før maj 2009, gælder følgende regler:

Har du erhvervet dit B-kørekort før maj 2009, er der særlige regler, som gør sig gældende. Hvis summen af den tilladte totalvægt, som er angivet i bilen og trailerens registreringsattest, overstiger 3.500 kg, og trailerens tilladte totalvægt samtidig overstiger 750 kg, skal du undersøge, hvad der er angivet under registreringsattesten på bilen under punktet ‘Påhængskøretøj med bremser’.

Udover ovenstående er det væsentligt, at du altid er opmærksom på, at bil og trailer er godkendt til synsfri sammenkobling. Du skal altid medbringe registreringsattesterne for både bil og trailer, når du kører med traileren.

 

Hvornår er det aktuelt at tage trailerkørekort (B/E)?

Hvis den samlede totalvægt overstiger 3.500 kilo, skal du have et trailerkørekort, som hører under kategori B/E, før det er tilladt at køre med traileren. Dette gælder, medmindre du hører under undtagelsen for personer, der har erhvervet deres kørekort før maj 2009.

Planlægger du at køre med tungt læs som en hestetrailer eller en stor campingvogn, er det ofte nødvendigt, at du tager trailerkørekort.

For at erhverve trailerkørekort er der følgende krav:

 • Du skal gennemføre fire teorilektioner
 • Du skal gennemføre seks praktiske køretimer med traileren
 • Du skal bestå en praktisk prøve

Trailerkørekortet giver dig tilladelse til at køre med bil og trailer, hvor bilens tilladte totalvægt er under 3.500 kg, og hvor den samlede totalvægt for traileren samtidig ikke overstiger 3.500 kg. Anhængerens tilladte totalvægt må desuden ikke overstige bilens tilladte koblingsvægt.

 

Hvor hurtigt må jeg køre med trailer?

Som udgangspunkt er det de almindelige hastighedsgrænser, der gør sig gældende, når du kører med trailer. Dog er der en række undtagelser, som gælder, når du kører med trailere eller andre påhæng som eksempelvis en campingvogn.

Undtagelser ift. hastighedsgrænser for kørsel med trailere er følgende:

 • Hastighedsgrænse for almindelige trailere og campingvogne: Du må aldrig køre mere end 80 km/t på motorveje og uden for byzonerne, selvom det normalvis er tilladt at køre hurtigere. Inden for byzonerne må du maksimalt køre med 50 km/t, medmindre en anden hastighedsgrænse er angivet.
 • Hastighedsgrænse for Tempo 100-godkendte trailere: For Tempo 100-godkendte trailere og campingvogne er der andre hastighedsgrænser, der gælder. Du må maksimalt køre med 100 km/t på motorvej og 80 km/t på motortrafikvej og uden for byzonen. Hvis du skal køre til Tyskland, skal du også have en Tempo 100-godkendelse, som gælder indenfor Tysklands grænser.

Hvis du overtræder hastighedsgrænserne, kan du få et klip i eller frakendt dit kørekort. Du får et klip i kørekortet, hvis du kører mere end 30 % hurtigere, end det er tilladt med trailer efter din bil.

Kører du mere end 40 % hurtigt, får du en betinget frakendelse af kørekortet, såfremt hastighedsgrænsen er over 30 km/t. Er den under 30 km/t, skal du køre 60 % hurtigere, end det er tilladt.

 

Hvilke regler gælder for kørsel med gods, der er længere end traileren?

Hvis du skal transportere gods på din trailer, som rækker udover traileren, afhænger reglerne af, om du kører privat eller i forbindelse med dit arbejde.

 

Regler i forbindelse med arbejde

Transporterer du i forbindelse med dit arbejde gods, som rækker mere end én meter ud fra bagenden af traileren, skal du afmærke det. Det gør du ved at hænge en genstand, som er cylinderformet på godset.

Genstanden, du hænger på godset, skal:

 • Være hvid og have minimum to røde striber, der er reflekterende
 • Være mindst 30 cm høj
 • Være mindst 10 cm i diameter

Hvis du kører, mens gadelygterne er tændt, skal du derudover også sørge for at afmærke godset med en rød lygte, som lyser bagud. Den skal opfylde de samme krav for synlighed, som det er tilfældet med baglygterne på bilen.

 

Regler som privatperson

Hvis du som privatperson transporterer gods, der er længere end traileren, kan du i stedet nøjes med at afmærke godset med en lys klud eller andet, der vækker opmærksomhed. Det gælder dog udelukkende, når der er dagslys, og gadelygterne ikke er tændt.

Det er væsentligt, at du placerer afmærkningen på den bagerste ende af godset, så det er så synligt, som muligt. Du bør placere det så lavt som muligt, men ikke under 35 cm. Afmærkningen må ikke være til fare for de øvrige trafikanter.

 

Hvilke regler gælder for kørsel med gods, der er bredere end traileren?

Reglerne for kørsel med gods, der er bredere end traileren, varierer også, afhængigt af om du transporterer det i forbindelse med dit arbejde eller som privatperson.

 

Regler i forbindelse med arbejde

Transporterer du gods i forbindelse med dit arbejde, skal du afmærke det, hvis det stikker mere end 15 cm ud fra det punkt, hvor traileren er bredest. Det gælder også, selvom traileren er smallere end din bil. Du afmærker godset, der rager udover trailerens side, med en cylinderformet genstand.

Genstanden, du hænger på godset, skal:

 • Være hvid og have minimum to røde striber, der er reflekterende
 • Være mindst 30 cm høj
 • Være mindst 10 cm i diameter

Hvis du transporterer godset, når gadelygterne er tændt, skal du derudover afmærke godset med minimum én lygte, som lyser hvidt fremad, og én lygte som lyser rødt bagud. Der er intet krav om, at det skal være separate lygter, hvorfor de kan være sammenbygget.

Det er samtidig et krav, at lygterne opfylder kravene til lysstyrken for positionslys og baglygter. Herudover skal lygterne være synlige i minimum 15 grader op og ned, samt 80 grader udad.

 

Regler som privatperson

Hvis du transporterer gods, der rækker udover trailerens sider, som privatperson, kan du i stedet nøjes med at afmærke godset med en lys klud eller andet, der vækker opmærksomhed. Dette gør sig dog udelukkende gældende, hvis det er dagslys, og gadelygterne ikke er tændt.

Sørg for, at afmærkningen placeres der, hvor godset rækker længst ud fra trailerens side. Placér det så lavt som muligt, men dog ikke lavere end 35 cm fra vejen.