Du ved garanteret, at der er forskellige regler for, hvad din kommende arbejdsgiver må spørge ind til under en jobsamtale – men ved du, hvilke spørgsmål der er bandlyst? I denne artikel kan du læse mere om, hvilke regler der gælder til jobsamtaler, og hvordan du skal forholde dig, hvis de ikke bliver overholdt.

Det er en god idé at læse op på, hvad din kommende arbejdsgiver må spørge dig om, før du tager til jobsamtale. Der er klare regler for, hvilke spørgsmål der må blive stillet. Du er derfor i din gode ret til at nægte at svare på dem, der bliver en tand for personlige.

Hvis du bliver inviteret til jobsamtale, mens du arbejder for en anden virksomhed, er der ligeledes klare retningslinjer for, om du må tage til jobsamtale i arbejdstiden. Dertil også om du har pligt til at fortælle din nuværende arbejdsgiver, at du skal til jobsamtale.

 

 

I nedenstående afsnit kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver spurgt ind til religion, familieudvidelse, sundhed, politiske holdninger eller andre spørgsmål, som i bund og grund ikke er relevante i forhold til en eventuel ansættelse.

 

Skal jeg fortælle min arbejdsgiver, at jeg skal til samtale?

Hvis du planlægger at tage til en jobsamtale, mens du er ansat hos din nuværende arbejdsgiver, må du ikke bare melde dig syg eller lyve om, at du skal til tandlægen. Det kan nemlig have konsekvenser for din ansættelse.

Sidder du i en stilling, som du ikke har opsagt, har du formentlig ikke lyst til at fortælle din arbejdsgiver, at du skal til jobsamtale hos en anden virksomhed. Det vil formentlig gøre, at du står i forreste række, næste gang sparekniven skal svinges.

Det kan give anledning til en hvid løgn om, at du skal til tandlægen eller er blevet syg. Her bør du dog være varsom. Hvis din nuværende arbejdsgiver opdager det, kan du risikere, at du bliver bortvist, fordi din udeblivelse ikke betegnes som lovlig.

Hvis du alligevel ikke har lyst til at fortælle det til din arbejdsgiver, kan du i stedet sørge for, at din jobsamtale ligger udenfor arbejdstiden. Det vil de fleste virksomheder have forståelse for, hvis du fortæller dem, at du sidder i en stilling, som du ikke har opsagt.

 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har sagt op?

Hvis du allerede har opsagt din nuværende stilling, der er tale om en midlertidig stilling, eller du er blevet fyret, skal du ifølge funktionærloven have mulighed for at søge andet arbejde, mens du stadig er ansat hos din nuværende arbejdsgiver.

Du skal derfor fortælle din arbejdsgiver, at du gerne vil have fri, fordi du skal til jobsamtale hos en anden virksomhed. Fortæl det, så snart du ved, hvornår du har brug for at holde fri for at tage til jobsamtale. På den måde har din nuværende arbejdsgiver mulighed for at planlægge ud fra det. Din nuværende arbejdsgiver kan eksempelvis finde en afløser, der kan varetage dine opgaver, imens du er til samtale.

Din arbejdsgiver må ikke nægte, at du tager til en jobsamtale i arbejdstiden. Dog kun medmindre der opstår en presserende situation, som kræver din tilstedeværelse. Hvis der blot er tale om almindelig travlhed, kan din arbejdsgiver ikke nægte dig at deltage i en jobsamtale.

Vær opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, hvor du skal til samtale. Vedkommende heller ikke har ret til at vide, om du fik jobbet eller ej. Det er du derfor i din gode ret til at holde hemmeligt, hvis du ønsker det.

 

Skal du fortælle sandheden til en jobsamtale?

Der er ingen regler om, hvorvidt du skal fortælle sandheden eller ej, når du er til jobsamtale. Det er dog en god idé at gøre det alligevel. Hvis du lyver eller pynter på sandheden, kan det få konsekvenser på et senere tidspunkt, selvom der ikke er noget, der juridisk forhindrer det. Dog kun hvis du ligefrem bryder loven.

Du bør dog være opmærksom på, at det kan medføre konflikter, der kan lede til din afskedigelse, hvis du bevidst fører din kommende arbejdsgiver bag lyset. Det er derfor en god idé altid at tale sandt, når du er til jobsamtale.

 

Er det tilladt at spørge ind til graviditet og familieudvidelse?

Din kommende arbejdsgiver må ikke spørge ind til, om du er gravid eller planlægger at få børn i fremtiden. Disse spørgsmål er for det første ikke relevante for din stilling. For det andet er det ikke lovligt at fravælge dig på baggrund af, om du har eller planlægger at få børn.

Hvordan skal du så forholde dig, hvis du alligevel bliver spurgt ind til graviditet og barsel? Selvom de fleste arbejdsgivere er bekendt med reglerne omkring graviditet og familieudvidelse, kan du alligevel risikere, at spørgsmålene dukker op.

Det bedste, du kan gøre i dette tilfælde, er gøre opmærksom på, at du ikke ønsker at svare på det. Du kan eventuelt argumentere med, at det ikke er i trit med ligestillingspolitikken, hvis du skal svare på spørgsmål af denne karakter.

 

Må min kommende arbejdsgiver spørge ind til min alder?

Som udgangspunkt er din alder ikke relevant i forhold til det arbejde, du skal udføre. Af samme årsag må din kommende arbejdsgiver ikke spørge ind til din alder, når du er til jobsamtale. De må heller ikke fravælge dig på baggrund af din alder.

Hvis du mener, at du er blevet fravalgt på baggrund af din alder, er det op til arbejdsgiveren at bevise, at det ikke er tilfældet. Det er dog kun i sjældne tilfælde, at det kommer så vidt. I mange tilfælde er det nemlig nemt for en arbejdsgiver at modbevise.

Bliver du spurgt ind til din alder til en jobsamtale, bør du undlade at svare på spørgsmålet, hvis du ikke har lyst til at svare på det. Spørg i stedet ind til, om det har relevans for stillingen. På den måde afviser du spørgsmålet uden at skabe dårlig stemning.

 

Må en kommende arbejdsgiver spørge ind til mit helbred?

Din kommende arbejdsgiver må ikke spørge ind til dit helbred, hvis det ikke har relevans for stillingen. Dette gælder både kronisk sygdom, sygefravær i tidligere stillinger eller lignende spørgsmål, som relaterer sig til din sundhed og dit helbred.

Arbejdsgiver må dog gerne spørge ind til dit helbredsforhold og sygdomme, hvis det er relevant for den specifikke stilling, du søger. Det kan eksempelvis være, hvis du søger en stilling som håndværker, som kræver, at du ikke har fysiske skavanker, der kan medføre, at du ikke kan varetage stillingen.

 

Skal jeg oplyse, hvad jeg har tjent i tidligere stillinger?

Der er intet krav om, at du skal oplyse, hvad du har fået i løn i tidligere stillinger. Det er alene dit eget valg, om du vil fortælle din arbejdsgiver, hvad du har fået i løn på din forrige arbejdsplads.

Bliver du spurgt ind til løn i tidligere stillinger, og har du ikke lyst til at svare på det, kan du i stedet fortælle, hvad du forventer, at du vil få i løn i den stilling, du søger. Det kan dog i visse tilfælde være en fordel at fortælle, hvad du tidligere har fået i løn, da det kan bruges som argument i din lønforhandling.

 

Skal jeg fortælle, om jeg er medlem af en fagforening?

I Danmark har vi foreningsfrihed, hvilket betyder, at du selv må vælge, hvilken fagforening du vil være medlem af. Derfor må arbejdsgiveren ikke kræve, at du er medlem af en bestemt fagforening. De må heller ikke kræve, at du ikke er medlem af en.

Det er op til dig selv at vælge, om du vil være medlem af en fagforening eller ej. Du vælger også selv, hvilken fagforening du vil være medlem af, og om du overhovedet vil være medlem af en.

Din arbejdsgiver må ikke spørge ind til, hvilken fagforening du er medlem af, medmindre det er relevant for den stilling, du søger. Søger du job i en virksomhed, som fremmer en bestemt kulturel, ideologisk, politisk eller religiøs holdning, kan det i visse tilfælde have relevans.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver spurgt om ‘ulovlige’ spørgsmål?

Selvom der ifølge den danske lovgivning er visse spørgsmål, du ikke må blive stillet til en jobsamtale, er der ingen garanti for, at de ikke bliver stillet alligevel. Her er det en god idé at forberede dig på, hvordan du vil svare, i tilfælde af at disse spørgsmål dukker op.

Føler du, at spørgsmålene er intimiderende, krænkende eller på anden vis upassende, kan du besvare dem med et modspørgsmål. I sidste ende er det op til dig, om du vil svare på de spørgsmål, du bliver spurgt om.

Forslag til modspørgsmål:

  • Hvilken betydning har det for den pågældende stilling?
  • Hvorfor er I interesseret i at vide det?
  • Jeg føler, at spørgsmålet er for personligt, kan I udpensle grundlaget?

Når du stiller modspørgsmål, gør du intervieweren opmærksom på, at spørgsmålet kan opfattes grænseoverskridende. Du kan også gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at stille disse spørgsmål. Du kan også fortælle, at du ikke vil svare på spørgsmålet, men du bør altid forsøge at bevare roen.

Selvom det kan være fristende, bør du undgå at blive aggressiv eller på anden måde gå til modangreb, når du bliver stillet spørgsmål, som du finder irrelevante, intimiderende eller ligefrem krænkende. Husk på, at du altid har mulighed for at afslutte jobsamtalen før tid, hvis du ikke føler, at du bliver behandlet med respekt.