Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for feriepenge? Måske undrer du dig bare over, hvornår de bliver udbetalt, og hvor mange du får? I denne artikel får du svar på nogle af de spørgsmål, du garanteret har eller har haft i forbindelse med dine feriepenge.

 

Hvad er feriepenge, og har jeg ret til det?

Hvis du undrer dig over, hvad feriepenge er, er det formentlig, fordi du endnu ikke har haft et job – eller fordi du af den ene eller anden grund ikke har fået dine feriepenge udbetalt. Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til at tage ferie med løn og ferietillæg eller -godtgørelse.

Dét, der gør sig gældende, uanset om du får ferietillæg eller -godtgørelse, er, at du som lønmodtager har mulighed for at holde ferie, uden du havner i økonomiske vanskeligheder. Udover feriepengene, har alle danske lønmodtagere ret til at holde 25 dages ferie hvert år, ligegyldigt om du har optjent ret til at afholde betalt ferie eller ej,

Når du er lønmodtager, optjener du ret til at holde 2,08 dages betalt ferie for hver måned, du er ansat i et kalenderår. Har du været ansat i mindre end en måned, optjener du i stedet ferie i forhold til længden på din ansættelse.

Som udgangspunkt afhænger spørgsmålet om, hvorvidt du har ret til ferie med løn og ferietillæg eller -godtgørelse, af, om du er funktionæransat eller bliver timelønnet for dit arbejde.

 

Hvornår får jeg mine feriepenge udbetalt?

Du optjener dine feriepenge i optjeningsåret, som løber fra 1. januar til og med 31. december. Du kan få feriepengene udbetalt, året efter du har optjent dem – udbetalingen kan dog tidligst ske d. 1. maj, hvor ferieåret begynder.feriepenge_udbetaling

Ferieåret dækker over perioden fra 1. maj til 30. april året efter, hvor du skal afholde din ferie. Typisk afholder du minimum 15 dage af din ferie i sammenhæng mellem 1. maj og 30. september. Hvis du har optjent mindre end 15 feriedage, skal du afholde ferien i hovedferien.

 

Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt?

Du får ikke bare dine feriepenge udbetalt, uden du foretager dig noget – du skal derfor aktivt gøre krav på dem, hvis du vil have dem ind på din konto, så du kan bruge dem, når du holder ferie.

Det er FerieKonto, som administrerer og udbetaler feriepengene. Du modtager et feriekontobevis i løbet af marts, eller du får tilsendt et elektronisk feriekort i din e-Boks, hvor du kan se, hvor mange feriepenge du har optjent.

Hvis du vil have et samlet overblik over dine feriepenge, kan du logge ind på Borger.dk, hvor du kan se, hvor meget du har optjent. Her kan du samtidig se, hvordan du får dem udbetalt, så de ender på din konto.

Afhængigt af, hvor du er ansat, samt hvilken udbetalingsløsning, der er angivet, kan du få dine feriepenge udbetalt på to måder. Det afhænger derfor af, hvordan din arbejdsgiver har valgt, at de skal udbetales.

Dine feriepenge kan udbetales på følgende måder:

 • Feriekonto
  Hvis dine feriepenge bliver indbetalt til Feriekonto, skal du logge ind på Borger.dk og bestille dine feriepenge til udbetaling. Du logger ind med dit NemID, og du får dem tidligst udbetalt fire uger, før du afholder din første feriedag.
  Er der mindre end fire uger, indtil du afholder ferie, bliver de udbetalt senest fire bankdage efter, du har bestilt dem via Borger.dk.
 • Elektronisk feriekort
  Indbetales dine feriepenge til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister, modtager du et elektronisk feriekort, som skal udfyldes. Du modtager dit elektroniske feriekort via e-Boks, og det er vigtigt, at du besvarer det senest 10 dage før, du ønsker at få udbetalt feriepengene. Efterfølgende bliver pengene udbetalt ved den første lejlighed jf. de regler, der gør sig gældende for udbetaling af feriepenge.

 

Regler for ferie med løn og ferietillæg

Du får udbetalt din normale løn, når du holder ferie, hvis du har ret til ferie med løn. Yderligere er der krav om, at du får et ferietillæg, der består af 1 % af din løn i ét kalenderår. Du har krav på senest at få udbetalt dit ferietillæg, når din ferie begynder.

 

Regler for feriegodtgørelse

Får du ikke betalt løn under din ferie, har du ret til feriepenge. Din arbejdsgiver skal indbetale feriepenge til dig, selvom du endnu ikke er fyldt 18 år. Feriepengene kaldes også for feriegodtgørelse, og det er betegnelsen for det beløb, du optjener i løbet af kalenderåret.

Feriepengene svarer til 12,5 % af din løn. Har du valgt at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, optjener du 12 % af din løn i feriegodtgørelse.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan afholde ferie?

Selvom det ikke sker ofte, kan du blive forhindret i at afholde din ferie. Her skal du undersøge, om det skyldes en feriehindring – er det tilfældet, kan du søge om at holde din ferie på et senere tidspunkt eller at få feriepengene udbetalt.

Feriehindring er betegnelsen for, at du har en gyldig grund til ikke at kunne afholde din ferie. Det kan eksempelvis være, at du er blevet syg eller skal på barsel. Det er vigtigt, at du har en gyldig grund til ikke at kunne afholde din ferie, før du er berettiget til at modtage feriepenge alligevel.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke hæver mine feriepenge?

Du kan få udbetalt dine feriepenge fra 1. maj til 30. september, efter ferieåret er afsluttet, hvis du ikke har hævet dem endnu. Det kræver dog, at du opfylder en række betingelser, som er påkrævet i forhold til udbetaling af uhævede feriepenge.

Betingelserne er en af følgende:

 • Du har allerede afholdt din ferie.
 • Du har haft en gyldig grund – som hører under reglerne for feriehindring – til ikke at afholde din ferie.
 • Dine feriepenge stammer fra den 5. ferieuge.
 • Feriepengene er optjent under en ansættelse, som er ophørt før d. 30. april i ferieåret.

Opfylder du én af ovenstående betingelser, har du mulighed for at få udbetalt dine uhævede feriepenge. Hæver du dem ikke inden d. 30. september, efter ferieåret er afsluttet, bliver de overført til en feriefond, som din arbejdsgiver har valgt.

Hvis du vil have dem udbetalt efter d. 30. september, efter ferieåret er afsluttet, er det derfor nødvendigt, at du henvender dig til feriefonden. Du kan få dine feriepenge udbetalt i helt op til 3 år, efter ferieåret er slut, hvis du lever op til førnævnte betingelser.

 

Hvad sker der med mine feriepenge, hvis jeg forlader mit job?

Hvis du siger op eller på anden måde fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver betale dig en feriegodtgørelse på 12,5 % af din løn. Denne udbetales til din FerieKonto, ligegyldigt om du tidligere har fået løn under ferie eller ej.

Forlader du du arbejdsmarkedet på grund af pension, flytning til udlandet eller lignende, har du ret til at få alle de feriepenge, du har optjent under din ansættelse, på én gang. Hvis du går bort, bliver feriepengene udbetalt til dødsboet.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan se mine feriepenge?feriepenge_udbetaling

Hvis du ikke kan se dine feriepenge, før du går på ferie, kan der være flere årsager til det. Måske er der noget i vejen, og så er det vigtigt, at du reagerer. Først og fremmest bør du dog finde ud af, om du er berettiget til feriepengene eller ej.

Hvis du skal være berettiget til feriepenge, skal nedenstående punkter være opfyldt:

 • Du har været ansat hos din arbejdsgiver i ferieåret.
 • Du har ikke ferie med løn hos arbejdsgiveren.
 • Der er ikke indberettet feriepenge på Borger.dk.
 • Du skal snart holde ferie.

Hvis alle ovenstående betingelser er opfyldt, bør du først og fremmest kontakte din arbejdsgiver. Han eller hun vil kunne give dig et svar på, hvorfor der ikke er indbetalt feriepenge til dig – og du kan eventuelt aftale en frist for, hvornår feriepengene senest skal være indbetalt til dig.

Kan du stadig ikke se dine feriepenge, før fristen udløber, bør du kontakte din fagforening, som kan hjælpe dig videre. De skal typisk bruge kopier af de lønsedler, som du mangler feriepenge af, ligesom de skal bruge en kopi af din ansættelseskontrakt.

 

Hvad er fristen for feriepenge, hvis jeg fratræder min stilling?

Er du fratrådt fra en stilling, hvor du har haft ferie med løn, er der særlige frister, som gælder, i forhold til hvornår din arbejdsgiver senest skal indbetale dine feriepenge. Feriepenge og optjente feriedage skal indberettes på den sidste bankdag i den måned, hvor du er fratrådt.

Du kan derfor se dine feriepenge på Borger.dk senest tre hverdage efter slutningen den måned, hvor du er fratrådt din stilling. Det er din arbejdsgivers ansvar, at feriepengene bliver indbetalt til din FerieKonto.

Kan du ikke se dine feriepenge, bør du kontakte din arbejdsgiver. Hvis ikke vedkommende er samarbejdsvillig, bør du tage sagen videre til din fagforening, som vil kunne varetage processen herfra.

 

Hvad er fristen for feriepenge, hvis jeg er timelønnet?

Når du er timelønnet, bliver dine feriepenge indbetalt løbende. Her afhænger fristen af, hvornår på måneden din lønperiode slutter, og du vil typisk kunne se dine feriepenge på Borger.dk efter tre dage.

Frister for indbetaling af feriepenge, hvis du er timelønnet:

 • Slutter din lønperiode før d. 15. i måneden? Så skal dine feriepenge indberettes senest ved månedens slutning.
 • Slutter din lønperiode efter d. 15. i måneden? Så skal dine feriepenge indberettes senest d. 15. i den måned, der følger.

 

Hvor mange feriedage optjener jeg?

Når du er lønmodtager, optjener du ret til at holde ferie med betaling. Du optjener 2,08 dages ferie for hver måned, du er ansat. Hvis du er i din stilling i et helt år, optjener du derfor 25 dages ferie, som du skal afholde i løbet af ferieåret.

De 2,08 feriedage optjener du også, selvom du ikke arbejder fuld tid. Hvis du er på nedsat tid eller bare arbejder få dage om ugen, optjener du derfor også ferie.

Dog er det værd at være opmærksom på, at hvis du kun arbejder på et bestemt antal dage om ugen, skal de dage, hvor du ikke har arbejdet, indgå i opgørelsen af feriedagene, når du skal afholde din ferie.

Det betyder, at din ferie er afholdt, når du har brugt 15 arbejdsdage og 10 arbejdsfri dage, hvis du arbejder tre dage om ugen. Du kan altid kontakte din arbejdsgiver, hvis der er noget, du er i tvivl om i forbindelse med din ferie, når du ikke er fuldtidsansat.

 

Hvordan udregnes min ferie, hvis jeg bliver ansat midt i en måned?

Hvis du bliver ansat i midten af en måned – eller hvis du fratræder din stilling midt i en måned – optjener du 0,07 feriedage for hver dag, du er ansat. Her tæller fridage og weekender også med, og du kan stadig højst tjene 2,08 betalte feriedage om måneden. Det gør sig dog kun gældende for den måned, hvor du bliver ansat.feriepenge_udbetaling

Eksempel:

Hvis du bliver ansat d. 10. marts, vil der være 22 dage tilbage af måneden. Derfor optjener du 1,54 feriedage for marts, da du får 0,07 feriedage for hver dag, du er ansat.

I de efterfølgende måneder optjener du 2,08 feriedage, som du normalt ville gøre. Det skyldes, at du er ansat gennem hele måneden.

 

Hvad sker der, hvis der er dage, hvor jeg ikke optjener ferie?

Hvis du ikke optjener ret til betalt ferie, fordi du eksempelvis er på barselsorlov, hvor du ikke får løn, bliver de dage, hvor du er på barsel, trukket fra det samlede antal dage i måneden. Du optjener 0,07 dages ferie pr. dag, hvor du ikke er på barsel.

Eksempel:

Hvis du går på barsel d. 28. juli, optjener du derfor 1,96 feriedage i denne måned, hvis du ikke har ret til løn under barsel. Du får derfor ikke løn for de sidste tre dage, men i stedet 0,07 dages ferie pr. dag, du har været på arbejde.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke er fastansat?

Du optjener kun løn i de perioder, hvor du er ansat, hvis du ikke er fastansat. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du er tilkaldevikar. Her optjener du 0,07 dages ferie for hver dag, du er på arbejde.

Eksempel:

Du arbejder 10 dage i én måned og fem dage i den efterfølgende. Du optjener derfor 0,7 feriedage i den første måned og 0,35 i den efterfølgende. Du skal altså gange det antal dage, du har arbejdet i løbet af en måned, med 0,07 for at se, hvor mange feriedage du har optjent.