Når et nyt år er lige rundt om hjørnet giver det flere fyrværkerientutiaster blod på tanden. Vi kender alle én der går lidt ekstra op i nytårskrudtet. Måske det er dig selv? Uanset hvilket forhold du har til den sprængfyldte nytårstradition, er der et par regler, du bør være opmærksom på i tilfælde af, at du bliver fristet til at deltage i festen på årets sidste dag. Denne artikel guider dig som forbruger sikkert rundt i alle reglerne omkring brug og indkøb af fyrværkeri.

 

Affyring og køb af fyrværkeri

Reglen for affyring af fyrværkeri er gældende for alle kommuner i Danmark og løber i perioden den 27. december til og med den 1. januar. Brugen af fyrværkeri uden for den angivne periode er ulovlig. Det kan blive en vældig dyr fornøjelse at affyre fyrværkeri uden for den tilladte periode. Jf. Anklagemyndigheden, kan man som privatperson risikere en bøde på omkring 2.000 kr. ved brug af almindeligt nytårsfyrværkeri uden for den tilladte periode. Er der tale om færre mængder fyrværkeri, vil en bøde normalt ligge på 500-1.000 kr.

Det er muligt at købe legalt fyrværkeri i butikkerne fra den 15. december til den 31. december.

 

Lovligt og ulovligt fyrværkeri

ulovligt fyrværkeri

Der er en betydelig ting, der adskiller det legale og ulovlige fyrværkeri fra hinanden. Det er som hovedregel kun fyrværkeri, der er CE-mærket, som kan sælges lovligt i Danmark. CE-mærket står for, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt inden salg.

Er fyrværkeriet derimod ikke CE-mærket, er det ulovligt og kan være yderst farligt at bruge. Det er forbrugernes eget ansvar at sikre sig, at de produkter som de køber, er godkendt og legale. Opdager du ulovligt salg af fyrværkeri – det kan eksempelvis være, hvis du ser professionelt fyrværkeri blive solgt til private – skal du altid kontakte politiet på tlf. 114. Opdager du derimod salg af fyrværkeri, som mangler CE-mærket, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

 

De 5 fyrværkeriråd

Det er af borger.dk’s optik, vigtigt at følge “De 5 Fyrværkeriråd”, hvis man agter at bruge eller være i nærheden af fyrværkeri. Rådene kan du se nedenfor.

 

1. Brug altid beskyttelsesbriller

Uanset om du er krudtmester og håndterer fyrværkeriet, eller om du blot er tilskuer, er det altid vigtigt at anvende beskyttelsesbriller. Det er desværre set i flere tilfælde, at krudt enten er sprunget i uønskede retninger og på ubelejlige tidspunkter.

 

2. Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

Det legale fyrværkeri, markeret med CE-mærket, er blevet testet og godkendt af en professionel producent. På den måde kan du være sikker på, at chancerne for, at dit krudt eksploderer i favnen på dig eller skader forbipasserende, er langt mindre sammenlignet med hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri.

fyrværkeri

3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Det er vigtigt, at når du håndterer fyrværkeri, aldrig holder tændt fyrværkeri i hånden. Selv det testede og godkendte krudt kan desværre have fejl og mangler, og kan arte sig uventet.

 

4. Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Sikkerhedsafstand til fyrværkeri er en nødvendighed for ikke at skade dig selv eller eventuelle tilskuere. Ved at holde sikker afstand til tændt fyrværkeri, minimeres chancen for skader markant.

 

5. Gå aldrig tilbage til en fuser

Det opleves desværre, at selv godkendt og testet fyrværkeri har fejl og mangler. Noget krudt kan have en længere “svartid”, mens andre kan eksplodere, så snart de bliver tændt. Altid hold god afstand og bær sikkerhedsbriller.

 

Opbevaring af fyrværkeri

Det fremgår af borger.dk, at det kun er tilladt at opbevare op til fem kg krudt og fyrværkeri. Også kaldet NEM – kort for “Netto eksplosiv stofmængde”.

 

Ønsker du at opbevare fyrværkeri, er det vigtigt at gøre sig opmærksom på:

  • Opbevar fyrværkeriet utilgængeligt for børn
  • Læg fyrværkeriet mørkt og tørt
  • Hold fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder som f.eks. varmeapparater

opbevaring af fyrværkeri

Regler for afstand til bygninger, dyr og andet

Når man vil fyre fyrværkeri af, skal man være opmærksom på de gældende regler i forhold til afstand til bygninger, dyr og andet. Det er ikke tilladt at bruge:

  • Fyrværkeri der er nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. Såfremt bygningen står i vindens retning er afstanden 200 meter
  • Fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, et område med fritgående dyr eller en hundekennel
  • Fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med lyng, nåletræer eller andre former for brændbar vegetation. Såfremt disse står i vindens retning er afstanden 200 meter
  • Raketter der er nærmere end 200 meter fra arealer med lyng, nåletræer eller andre former for brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter
  • Raketter der er nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. Såfremt bygningen står i vindens retning er afstanden 400 meter
  • Raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. Er åbningen i vindes retning er afstanden 20 meter

 

Salg af fyrværkeri til unge

Det er i Danmark ulovligt at sælge fyrværkeri til unge under 18 år. Det er dog tilladt for unge mellem 15-18 år at købe helårsfyrværkeri – bedre kendt som knaldhætter, knaldperler, bordbomber, stjernekastere mv.

Det er altid vigtigt at forklare børn og unge, hvordan de omgås med fyrværkeri sikkert. Det er i den forbindelse vigtigt at agere som en god rollemodel og sørge for, at der under alle omstændigheder er en person over 18 år til at observere brugen af fyrværkeriet.