Politiet er til for at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i det danske samfund. Politiet er en offentlig myndighed, og er en del af den udøvende magt. Der gælder derfor en lang række regler for, hvad politiet må og, hvad man som borger må over for politiet. Du kan her læse om, hvilke regler der gør sig gældende i forbindelse med fotografering og videooptagelse af politiet.

 

 

Er det tilladt at filme politiet?

Man må i realiteten godt filme og tage billeder af politiet – ligesom man gerne må filme andre mennesker i det offentlige rum? Der er i denne henseende ingen ’særregler’ for politiet. Når det så er sagt, så har politiet til formål at virke for tryghed, fred og orden for danske borgere. For at kunne løfte denne opgave er politiet tildelt en række magtbeføjelser, hvorved de kan foretage tvangsindgreb overfor borgerne. Her kan en videooptagelse behjælpe til kontrol af, at politiet ikke misbruger deres magtbeføjelser. Man bør dog have tiltro til, at politiet udfører deres arbejde korrekt og under lovens regler. Derfor er det ikke en opfordring til, at man skal filme politiet konsekvent blot for at ’kontrollere’. Alt med måde.

Da politiet netop er tildelt en række magtbeføjelser, kan de derved også bede en borger om at stoppe en filmoptagelse, hvis det vurderes, at den optagende forstyrrer politiets arbejde. Dette gælder særligt sager, hvor politiet forsøger at afdække et område, hvad end det så er et gerningssted eller lignende. Her kan politiet vælge at fremsætte et fotoforbud af hensyntagen til den pågældende sag og efterforskning.

 

Bør man så filme politiet?

Optagelser af politiet og deres arbejde kan forbedre både borgerens og politibetjentens retssikkerhed. På denne måde kan polititjenestemænd nemmere dokumentere, at de har handlet korrekt, ligesom borgere får mulighed for at dokumentere den behandling, som de mener er ukorrekt. Derfor kan man i nogle tilfælde gøre samfundet en tjeneste ved at filme politiets arbejde. Du skal som borger tage stilling til, om du mener der er grund til at gøre det eller ej.

 

Forbudt at hindre politiets arbejde

Det er forbudt at hindre politiet i at kunne udføre deres arbejde. Man kan få en bøde, såfremt man stiller sig klos op ad en betjent, så vedkommende ikke kan bevæge sig frit og derved udføre sin opgave. Dette skal man derfor have i mente, hvis man ønsker at optage politiets arbejde. Man skal sørge for at stå i en afstand, hvor man ikke risikerer at være til gene eller forhindre politibetjenten i at kunne udføre sit arbejde.

 

Film og foto ved trafikuheld

Det betragtes etisk ukorrekt at filme andres tilskadekommen i forbindelse med et trafikuheld. Ifølge straffeloven er det ulovligt og kan straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder, til den som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold. Hertil i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Med dette menes, at noget på billedet er stærkt krænkende, herunder hvis en person er nøgen, har være udsat for en ulykke eller er meget påvirket. Bestemmelsen gælder også for fotografering eller optagelse, som vedrører en afdød person.

Ud over dette er det også ulovligt at føre et køretøj og samtidig benytte håndholdt mobil. Derfor bør man tænke sig om, før man trækker mobilen frem for at filme mennesker i nød.