Barselsreglerne kan være vanskelige at gennemskue – særligt, når du står midt i den kæmpe omvæltning, som dét at blive forælder nu engang er. Der er dog ingen grund til at fortvivle, for vi har sat os grundigt ind i reglerne for dig. I denne artikel kan du læse mere omkring dine rettigheder i forbindelse med barsel, uanset om du er beskæftiget, ledig eller under uddannelse.

Reglerne for barsel varierer, afhængigt af din individuelle situation. Det kan derfor være svært at gennemskue, hvor meget barsel du har ret til. Dertil også om du er berettiget til at modtage løn eller barselsdagpenge, imens du er på barsel.

Ved du, hvor mange ugers barsel du og din partner har ret til, og hvordan disse bliver fordelt mellem jer? Hvis ikke, så er der god grund til at læse med herunder, hvor du får opsummeret de til tider kringlede barselsregler, så de er til at forstå.

 

 

I nedenstående afsnit kan du læse mere om, hvor lang tid du har ret til at holde barsel, hvornår du er berettiget til løn under barsel, hvordan du fordeler den berettigede barsel mellem dig selv og din partner samt en lang række andre praktiske oplysninger.

 

Hvad er reglerne for barselsorlov?

Ifølge barselsloven har alle mødre ret til at holde fri i perioden før og efter en fødsel. Som kommende mor har du ret til at holde fri senest 4 uger før din termin, samt i 14 uger efter du har født. Fædre har mulighed for at holde fri to uger efter fødslen.

Denne form for orlov kaldes for barselsorloven, som ikke skal forveksles med forældreorloven, hvor der er andre regler, som gør sig gældende. Som kommende mor skal du senest tre måneder før terminen oplyse din arbejdsgiver om, hvornår du forventer at føde.

 

Hvad er reglerne for forældreorlov?

Når barselsorloven ophører, har begge forældre ret til at afholde 32 ugers forældreorlov. Mødre har først mulighed for at påbegynde de 32 ugers forældreorlov, når de 14 ugers barselsorlov efter fødslen er overstået.

Begge forældre kan forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger, hvis de ønsker det. Hvis den ene forælder ikke er i arbejde eller på anden måde tilknyttet arbejdsmarkedet, er der udelukkende mulighed for at forlænge forældreorloven med 8 uger.

Der er ikke mulighed for at forlænge det med hverken mere eller mindre end 8 eller 14 uger. Det betyder, at det maksimalt er tilladt at afholde op til 46 ugers forældreorlov. Hvis du sørger for at informere din arbejdsgiver om, at du vil forlænge din forældreorlov senest 8 uger efter fødslen, skal det ikke godkendes.

Bemærk desuden, at der er forskellige vilkår for fædre og mødre i forhold til forældreorlov. Fædre har ret til at holde 2 ugers fædreorlov op til 14 uger, efter fødslen har fundet sted. Det skal aftales indbyrdes med arbejdsgiveren, hvordan og hvornår de 2 ugers forældreorlov skal afholdes.

Hvis du er ledig, skal du afholde 2 ugers fædreorlov, lige efter fødslen har fundet sted. Det er ikke muligt for moderen at overtage fædreorloven.

 

Kan jeg udskyde forældreorloven?

Ifølge barselsloven har den ene forælder ret til at udskyde sin forældreorlov med mellem 8 og 13 uger, hvis vedkommende ønsker at afholde den på et senere tidspunkt. Den udskudte forældreorlov skal dog afholdes, inden barnet fylder 9 år.

Hvis du som forælder vælger at udskyde din forældreorlov til et senere tidspunkt, er det et krav, at du afholder den i en sammenhængende periode. Det er ikke noget krav, hvis du afholder den efter fødslen.

Der er også mulighed for at lave en aftalebaseret udskydelse af forældreorloven. Det kræver, at du indgår en aftale med din arbejdsplads omkring udskydelse af forældreorloven, så den afholdes på et senere tidspunkt. Du kan udskyde helt op til 32 uger af din forældreorlov.

 

Har jeg ret til løn under mit barselsorlov?

Hvis du som mor er omfattet af funktionærloven, har du ret til halvdelen af din almindelige løn, imens du afholder dit barselsorlov. Dette gælder i 4 uger før din termin og op til 14 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at du ikke har ret til løn under barsel i andre perioder, medmindre det fremgår af din ansættelseskontrakt. Hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, kan du dog have ret til løn under hele eller dele af din barsels- og forældreorlov. Det kan også fremgå af din overenskomst.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at få løn under barsel, kan du altid kontakte din fagforening eller tale med din arbejdsgiver omkring dine rettigheder. Hvis du er offentligt ansat, er der dog andre regler, der gør sig gældende i forhold til løn under barsel.

 

Hvordan er reglerne for løn under barsel for offentligt ansatte?

Hvis du er offentligt ansat, har du andre rettigheder i forbindelse med barselsreglerne. Det samme gør sig gældende for din partner, hvis han eller hun er offentligt ansat eller ansat af staten.

Barselsreglerne for offentligt ansatte er følgende:

  • Barselsregler for mødre, der er offentligt ansat: Hvis du er mor, har du ret til fuld løn, mens du afholder graviditetsorlov. Det gælder 8 uger før fødslen, hvis du er offentligt ansat, og 6 uger før fødslen, hvis du er statsansat – og i 14 uger efter fødslen.
  • Barselsregler for fædre, der er offentligt ansat: Hvis du er far, har du ret til fuld løn under din barselsorlov i 2 uger, efter fødslen har fundet sted. Det skal afholdes i de første 14 uger, efter fødslen har fundet sted.

Som mor har du ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn, mens du som far har ret til 13 ugers forældreorlov med fuld løn.

Arbejder begge forældre under samme barselsaftale, er det dog kun muligt at få løn i 19 uger sammenlagt. Her har moderen ret til 6 uger med fuld løn, mens faderen har ret til 7 uger med fuld løn. Herefter kan de resterende 6 ugers fuld løn selv bestemmes.

Mødre skal lægge sin forældreorlov i forlængelse af sin barselsorlov, mens fædre frit kan bestemme, hvornår forældreorloven skal lægges. Den skal dog senest være afholdt, når barnet er fyldt 46 uger.

 

Hvad er reglerne for barselsdagpenge?

Hvis du er tilknyttet arbejdsmarkedet, før du går på barsel, har du ret til at modtage barselsdagpenge under din barsel. Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, som har til formål at stille økonomisk sikkerhed, når du ikke er ansat med løn under barsel.

Overstiger barselsdagpengene den løn, du får udbetalt under din orlov, har du ret til at modtage den difference, der er mellem din løn og barselsdagpengene. Hvis din løn under orlov er lavere end barselsdagpengene, kompenseres du derfor, så du får det, der vil svare til barselsdagpenge.

Der er forskel på, hvor meget du kan modtage i barselsdagpenge, og det specifikke beløb afhænger af en lang række faktorer såsom din nuværende status. Der er forskel på, om du er studerende, ledig, lønmodtager eller selvstændig. Dertil også hvad din timeløn er, og hvor mange timer du arbejder om ugen.

Uanset, hvad din nuværende status er, og hvor meget du får i løn, kan du maksimalt modtage 4.460 kr. om ugen før skat ifølge de takster, der gælder for 2021.

 

Hvor mange uger kan jeg få barselsdagpenge?

Som mor har du ret til at få barselsdagpenge i 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Fædre har ret til barselsdagpenge i 2 uger, efter fødslen har fundet sted. Herudover har forældrene ret til barselsdagpenge i sammenlagt 32 uger.

Får moderen udbetalt barselsdagpenge under de 20 ugers barsel, som hører under forældreorloven, efter de 14 ugers barselsorlov er overstået, har det indflydelse på faderens barselsdagpenge. Faderen vil i dette tilfælde kun kunne få barselsdagpenge i 12 uger udover de første 2 uger, som bliver afholdt lige efter fødslen.

Hvis du eller din partner har valgt, at en af jer vil forlænge forældreorloven til 40 eller 46 uger, vil I stadig kun have ret til at få barselsdagpenge i 32 uger. Dog kan I i stedet nedsætte udbetalingen af barselsdagpengene, så de bliver udbetalt i hele perioden.

Det betyder, at 32 uger barselsdagpenge, som I har ret til, i stedet vil blive udbetalt over 40 eller 46 uger, men beløbet vil være lavere. Det kan være en praktisk løsning, hvis I vil sikre jer en fast indkomst under barslen, selvom udbetalingen i praksis er den samme.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver skal melde dit fravær til Udbetaling Danmark, da det er en betingelse for, at du kan få udbetalt barselsdagpengene. Dette gælder også selvom du ikke modtager løn, mens du er på orlov.

 

Din arbejdsgiver kan få refunderet din løn

Hvis du får udbetalt løn i hele eller dele af den periode, hvor du er på orlov, har din arbejdsgiver mulighed for at få refunderet dele af lønnen. Beløbet, der refunderes, svarer til det beløb, du ville have fået udbetalt, hvis du modtog barselsdagpenge.

Arbejdsgiveren skal søge om at få refunderet beløbet, der svarer til barselsdagpengene hver måned, hvert kvartal eller mod slutningen af din barselsorlov. Det er en forudsætning, at du har rent faktisk har modtaget din løn, før din arbejdsgiver kan få refunderet pengene.

Får du løn, mens du er på forældreorlov, er det vigtigt, at du husker at få det godkendt hos din arbejdsgiver, hvis du vælger at forlænge din orlov. Det er væsentligt, da din arbejdsgiver i så fald vil få refunderet en mindre del af din løn. Det skyldes, at din udbetaling vil falde, da den fordeles over en længere periode.