Er du i tvivl om, hvordan reglerne nu lige er for el-løbehjul? Det er der god grund til, for reglerne kan nemt blive forvirrende. Herunder følger derfor en grundig gennemgang af de regler, du bør være opmærksom på, før du begiver dig ud i offentligheden på dit elektriske løbehjul.

17. januar 2019 trådte en ny forsøgsordning for små elektriske køretøjer i kraft. Reglerne omfatter således også det elektriske løbehjul – og de kan være svære at gennemskue, da el-løbehjulet er et forholdsvist nyt fænomen.

 

 

Hvis du overvejer at købe et elektrisk løbehjul, eller planlægger at give et i gave, er der en række regler, du bør sætte dig grundigt ind i, før du bestiller et. Det samme gælder, hvis du fra tid til anden lejer et af de løbehjul, der efterhånden er blevet fast inventar i alle landets større byer.

Ved du eksempelvis, hvor gammel man skal være for at færdes på et løbehjul, om man skal bære hjelm, og hvor hurtigt man må køre? Hvis ikke, så bør du læse med herunder, hvor du finder en gennemgang af alle de regler, du bør være opmærksom på, før du drøner afsted på dit el-løbehjul.

 

Hvad er et el-løbehjul?

Først og fremmest er det væsentligt, at der er helt klare rammer for, hvordan et elektrisk løbehjul defineres. Et elektrisk løbehjul minder på mange måder om et almindeligt løbehjul, bortset fra at det har en motor, der sikrer fremdriften.

Du behøver således ikke at skubbe med foden for at køre på det, da acceleration og bremsning aktiveres via en knap eller et håndtag på løbehjulets styr. De elektriske løbehjul er for alvor ved at blive populære blandt den danske befolkning.

Siden d. 1. januar 2019 har det været lovligt at anvende el-løbehjulet som transportmiddel på cykelstierne i Danmark. Det forventes derfor, at reglerne løbende justeres i de kommende år, da der er tale om et forholdsvist nyt fænomen.

 

Hvilke regler gælder for el-løbehjul?

Der er fastsat en række regler for el-løbehjul, der blandt andet definerer, hvor gammel du skal være for at færdes alene i den offentlige trafik. Herudover er der en række regler omkring løbehjulenes tekniske specifikationer, der skal være opfyldt, hvis du færdes i den offentlige trafik.

 

Færdselsregler for el-løbehjul:

 • Du skal være fyldt 15 år for at færdes alene i trafikken.
 • Børn under 15 år må færdes i trafikken, hvis de ledsages af en voksen, der har kontrol over barnets kørsel.
 • Der er ingen aldersbegrænsning på lege- og opholdsområder.
 • Du skal følge de færdselsregler, der gælder for cykler.
 • Du skal give tegn, når du stopper og foretager et sving.
 • Der må ikke være mere end én person på løbehjulet.
 • Du må ikke køre på fortovet, i fodgængerfelter eller på gangstier.
 • Du skal køre med lys hele døgnet.
 • Promillegrænsen er på 0,5.
 • Du må ikke køre, når du er påvirket af euforiserende stoffer.
 • Fra 1. januar 2022 skal du bruge cykelhjelm, når du kører på el-løbehjul. 

 

Tekniske krav til el-løbehjul:

 • El-løbehjul må maksimalt kunne køre 20 km/t, før det er tilladt at færdes i trafikken.
 • Der skal være en gul eller hvid forlygte og rød baglygte.
 • Lyset skal være synligt i en afstand på mindst 300 meter.
 • Løbehjulet skal være udstyret med reflekser bagpå, foran og på siderne.
 • Der må ikke være sæde på løbehjulet.
 • Løbehjulet må maksimalt veje 25 kg.
 • Løbehjulet må maksimalt være 2 m langt og 70 cm bredt.
 • Løbehjulet skal være CE-godkendt.

 

Det er især vigtigt, at du er opmærksom på de tekniske krav til løbehjulet, hvis du planlægger at købe et løbehjul over nettet. Her er det dit ansvar at sikre dig, at det overholder de tekniske specifikationer, der skal være opfyldt, før du må køre i trafikken.

Alle løbehjul, du kan leje gennem udlejningsvirksomheder som VOI, TIER og LIME, er godkendt til kørsel i Danmark, hvilket du ikke kan være sikker på, hvis du køber et over nettet. Sørg derfor for, at den model, du planlægger at købe, overholder reglerne.

Flere løbehjul, der sælges på nettet, overholder eksempelvis ikke hastighedsgrænsen eller mangler CE-mærkning. Hvis ikke du sikrer dig, at dit løbehjul overholder den gældende lovgivning, kan du risikere at blive straffet med bøde.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder reglerne?

Bliver du taget i at køre ulovligt på el-løbehjul, får du udstedt en bøde. Bødens størrelse varierer, afhængigt af hvilken forseelse der er tale om. Typisk vil bøden være på 700 kr. eller 1.000 kr., men bødens samlede størrelse kan være større, hvis du overtræder flere regler på samme tid.

 

Du får en bøde på 700 kr., hvis du overtræder følgende regler:

 • Du kører med en medpassager.
 • Du kører på fortovet, i fodgængerfeltet eller på en gangsti.
 • Du har ikke lys på dit løbehjul.
 • Du kører i modsat retning på cykelstien.
 • Du giver ikke tegn, når du stopper eller drejer.
 • Du respekterer ikke skiltning.
 • Du overholder ikke de øvrige ‘bløde’ færdselsregler.

 

Du får en bøde på 1.000 kr., hvis du overtræder følgende regler:

 • Du kører over for rødt.
 • Du overtræder den ubetingede vigepligt.
 • Du bruger din mobil, mens du kører.
 • Du kører mod færdselsretningen på almindelig eller ensrettet vej.

 

Ovenstående er udelukkende et udsnit af de færdselsregler, der gælder for el-løbehjul. Udover disse regler, skal du sørge for, at du er opmærksom, når du færdes i trafikken, ligesom du skal overholde de øvrige færdselsregler.

Hvis du er under 15 år, bliver dine forældre kontaktet af politiet, hvis du bliver taget i at køre ulovligt på el-løbehjul uden en myndig person, der har kontrol over køretøjet.

 

Hvad sker der, hvis jeg er involveret i en ulykke på el-løbehjul?

Hvis du kører på el-løbehjul, og du bliver involveret i en ulykke, har det forskellige konsekvenser, afhængigt af om der er tale om et privatejet eller et lejet løbehjul. Som udgangspunkt bør du altid sikre, at din ansvarsforsikring dækker, når du færdes på et privatejet el-løbehjul.

Kører du på et privatejet el-løbehjul, er det din egen forsikring, der skal dække, mens det er udlejerens ansvarsforsikring, der dækker, hvis du har lejet el-løbehjulet. Du bør altid undersøge, om din ansvarsforsikring dækker el-løbehjul.

 

Ansvarsforsikring for privatejede el-løbehjul

Hvis du er involveret i et uheld på et privatejet el-løbehjul, skal du undersøge, om forsikringen dækker. Det er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, om ansvarsforsikringen dækker kørsel på el-løbehjul.

Hos nogle forsikringsselskaber skal der skal tegnes en specifik tillægsforsikring. Af samme årsag er det en god idé at undersøge dine forsikringer, før du begiver dig ud i trafikken, da det kan ende med at blive en dyr fornøjelse, hvis du ikke har en ansvarsforsikring.

 

Ansvarsforsikring for lejede el-løbehjul

Hvis du kører på et el-løbehjul, du har lejet, er det udlejerens ansvar, at der er en lovpligtig ansvarsforsikring. Denne dækker, såfremt du forvolder skade på personer eller genstande, når du færdes i det offentlige rum.

Du bør derfor altid sikre dig, at udlejeren rent faktisk har tegnet ansvarsforsikringen, før du lejer el-løbehjulet. Dette fremgår som regel af den app, du lejer løbehjulet igennem, men det kan også fremgå af virksomhedens hjemmeside.

De store udlejningsselskaber som VOI, TIER og LIME har som udgangspunkt styr på forsikringerne, men du bør for en sikkerheds skyld altid undersøge sagen på egen hånd, før du lejer et el-løbehjul eller ethvert andet motorkøretøj.

 

Forsikringen dækker ikke ved ulovlig kørsel

Hvis du bliver involveret i en ulykke, mens du kører ulovligt på el-løbehjul, risikerer du, at forsikringen ikke dækker. Dette gør sig gældende i langt de fleste tilfælde. Det kan derfor ende med at blive langt mere end blot en bøde, hvis du kører ulovligt på el-løbehjul.

Du ender derfor typisk med at skulle betale regningen af egen lomme, hvis du bliver involveret i en ulykke, når du kører ulovligt på el-løbehjul. Det gælder både for skader, der forårsages på dig selv, men også de skader du påfører andre personer eller genstande.

Kører du eksempelvis modsat færdselsretningen og forvolder skade på en cyklist, risikerer du at stå med erstatningsansvaret selv. Forsikringen er ikke forpligtet til at dække det, hvis du kører ulovligt.

 

Konsekvenser ved at køre påvirket på el-løbehjul

Hvis du kører med alkohol i blodet på et el-løbehjul, skal du sikre dig, at din promille ikke er på over 0,5. Hvis din promiller overstiger promillegrænsen, risikerer du – foruden at gøre skade på dig selv og andre – at få en stor bøde.

Bliver du stoppet med en promille, der er højere end det tilladte, bliver du anholdt, hvorefter du får taget en blodprøve. Konsekvenserne ved at køre med alkohol i blodet afhænger af din promille, men der er en række generelle bødetakster, der gør sig gældende.

 

Bødetakster for spritkørsel på el-løbehjul:

 • Du får 2.000 kr. i bøde, hvis din alkoholpromille overstiger 0,5.
 • Bliver du taget i spritkørsel to gange, resulterer det i en bøde på 4.000 kr.
 • Tredje gang, du bliver taget i spritkørsel, kan du risikere fængselsstraf.

 

Du risikerer også at få frakendt kørekortet, hvis du kører med alkohol i blodet på el-løbehjul. Som udgangspunkt bør du aldrig køre på el-løbehjul, efter du har drukket alkohol. Hvis du er i tvivl, om du bør køre på el-løbehjul, er det altid en god idé at lade være for en sikkerheds skyld.

 

Skal jeg køre med hjelm på el-løbehjul?

På nuværende tidspunkt er det tilladt at køre på el-løbehjul uden hjelm, men fra d. 1. januar 2022 træder en ny lovgivning i kraft. Når den nye lovgivning træder i kraft, bliver det dermed lovpligtigt at køre med hjelm, når du færdes i trafikken på et el-løbehjul. Overholder man ikke kravet om hjelm efter den 1. januar 2022, vil det resultere i en bøde.

Det anbefales dog, at du altid har hjelm på, når du færdes i trafikken, da du kan komme slemt til skade, hvis du involveres i et uheld på el-løbehjul, uden du har hjelm på. Dette gælder, også selvom det endnu ikke er et lovmæssigt krav.

 

Generelle anbefalinger for brug af el-løbehjul

Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet en række anbefalinger, som du bør overholde, når du færdes på et el-løbehjul. Flere af rådene er generelle anbefalinger, og er derfor ikke lovmæssige krav. Du bør dog alligevel forholde dig til dem, når du færdes på et el-løbehjul.

 

Rådet for Sikker Trafik anbefaler:

 • Du bør altid tjekke, at el-løbehjulet opfylder reglerne for lovlig kørsel i trafikken.
 • Du bør altid køre med cykelhjelm, selvom det ikke er et lovmæssigt krav.
 • Du bør øve dig på el-løbehjulet på et sted med lidt eller ingen trafik, før du bevæger dig ud i trafikken. Det er vigtigt, at du kender el-løbehjulet, så du er i stand til at køre stabilt, bremse hurtigt og holde balancen, når du orienterer dig.
 • Du skal altid tage hensyn til andre trafikanter, da de kan have svært ved at bedømme din fart.
 • Vær påpasselig og brug eventuelt ringeklokken for at gøre opmærksom på dig selv, når du overhaler andre trafikanter, da de ikke kan høre, at du kommer bagfra.
 • Hvis du lejer et el-løbehjul, bør du altid sørge for at parkere det lovligt og hensynsfuldt, så det ikke er til gene for hverken trafikanter eller fodgængere.

 

Generelt bør du bruge din sunde fornuft, når du kører på el-løbehjul. Hvis du ikke føler dig sikker i trafikken, bør du lade det stå. Det gælder eksempelvis, hvis du ikke har den fornødne erfaring til at kunne holde balancen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kører ulovligt eller ej, bør du lade løbehjulet stå. Du risikerer at få udstedt en bøde eller frakendt kørekortet, men du risikerer også at forvolde skade på andre personer, dig selv eller genstande.

Forsikringen dækker som udgangspunkt ikke, hvis du er involveret i et færdselsuheld, når du kører ulovligt på el-løbehjul, hvorfor du risikerer at stå med hele ansvaret selv. Du risikerer derfor at skulle betale en eventuelt erstatning af egen lomme.