Værdistiftelse

Værdistiftelse

Indskyd dit værktøj i selskabet. Dette er løsningen for dig, som gerne vil starte et anpartsselskab, men enten ikke har 50.000 kroner i banken eller allerede har f.eks. maskiner eller værktøj for 50.000,- som du ønsker at skyde ind i selskabet.

Som du sikkert ved, skal du skyde nogle penge ind for at starte et ApS. Der gælder for anpartsselskaber et kapitalkrav på minimum kr. 50.000,00. Det er dog intet krav om, at dit indskud skal være kontante penge, og det kan derfor sagtens være noget andet af værdi.

Hos NEMADVOKAT kan vi hjælpe dig med at stifte dit ApS med værdier – en såkaldt værdistiftelse. Det betyder, at der skal indskydes værdier for minimum kr. 50.000 ved stiftelsen. Der ligger heri intet krav om, at disse værdier skal være kontanter, hvorfor også aktiver som f.eks. industrimaskiner, værktøj og biler kan anvendes med henblik på at opfylde kapitalkravet.

Værdistiftelse

Den uvildige revisor

Før du kan anvende disse aktiver som indskud, skal der udarbejdes en vurderingsberetning hos en uvildig revisor. Det er således ikke nok, at bilen f.eks. er vurderet hos en bilhandler, eller at værktøjer er værdifastsat af en producent eller leverandør. Sådanne forundersøgelser vil dog ofte ikke være spildt, da revisoren kan benytte disse ved den endelig fastsættelse.

Den ekstra udgift

Udgiften til revisor afhænger af omfanget på den vurdering, der skal foretages.
I de fleste tilfælde vil prisen være fast kr. 4.995,00 ekskl. moms. Ønsker du mere information herom, så kontakt os eller bestil dit ApS i dag (vi ringer altid og snakker med dig om ordren, inden du skal betale noget).

Værdistiftelse
DKK. 2.995
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer