fbpx

Apportindskud

Har du ikke 40.000 kr. i kontanter til at starte et ApS? Opret et ApS uden kontanter
Ønsker du at stifte et anpartsselskab – men mangler du penge til at opfylde kapitalkravet? Så kan du oprette et anpartsselskab via apportindskud, også kaldet værdistiftelse.

Ved at stifte et selskab med apportindskud kan du indskyde aktiver i selskabet og på den måde opfylde kravet til selskabskapitalen. Rul længere ned på siden og læs mere om, hvordan du benytter dig af denne mulighed for at springe ud som selvstændig.

Som din advokat står vi klar til at stifte dit ApS med værdier. Vi har stor erfaring med apportindskud, hvorfor du hurtigt kan komme i gang med at drive forretning.

Værdistiftelse

Få hjælp til stiftelse af ApS ved apportindskud
DKK 2.995
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Stiftelse af ApS ved apportindskud

Som din advokat hjælper vi dig med at stifte dit ApS med andet end kontanter. Du får:

  • Oprettelse af ApS og CVR-nr.
  • Kompetent juridisk rådgivning
  • Udarbejdelse af stiftelsesdokument (lovpligtigt)
  • Udarbejdelse af vedtægter (lovpligtigt)
  • Udarbejdelse af ejerbog (lovpligtigt)
  • Registrering ved Erhvervsstyrelsen (lovpligtigt)
  • Kapitalgodkendelse med i prisen
  • Registrering af reelle ejere med i prisen (lovpligtigt)
  • 100% sikkerhed mht. oplysninger og data via Ownr.dk
  • Gratis adgang til Ownr.dk

Pris: 2.995 kr. ekskl. moms og gebyrer

 

Pris og gebyrer

Ved oprettelse af et anpartsselskab skal der betales et gebyr til Erhvervsstyrelsen for at få tildelt et CVR-nummer (det Centrale Virksomhedsregister). Bemærk, den angive pris for stiftelse af ApS ved apportindskud er eksklusive dette registreringsgebyr og eksklusive prisen for revisors vurderingsberetning.

Salær til rådgiver: 2.995 kr.
Gebyr til Erhvervsstyrelsen: 670 kr.

 

Hvad er apportindskud?

Apportindskud definition: Værdier, der skydes ind i virksomheden ved opstart af et aktieselskab eller et anpartsselskab, som ikke er kontanter.

Ved stiftelse af ApS skal du indskyde værdier for minimum 40.000 kr. ved selskabsstiftelsen. Der ligger heri intet krav om, at disse værdier skal være kontanter.

Derfor kan aktiver, f.eks. industrimaskiner, værktøj og biler, anvendes med henblik på at opfylde kapitalkravet. Dermed kan du starte et ApS uden 40.000 kr. i kontant.

 

Hvad kan bruges til apportindskud?

Når du stifter et anpartsselskab med apportindskud, kan dette som udgangspunkt gøres ved at anvende alle former for aktiver, som har en reel økonomisk værdi.

Det kan eksempelvis være maskiner, inventar, udstyr, værktøj eller biler. Dermed kan du ikke indskyde en forpligtelse til at udføre et stykke arbejde eller levere en tjenesteydelse. 

Såfremt du er i tvivl, om du kan anvende et bestemt aktiv som indskud til et anpartsselskab, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61.

 

Eksempel på apportindskud

Michael er fotograf og har igennem en længere periode erhvervet sig en masse udstyr i form af professionelle kameraer, kamerastativer, diverse lamper og andet professionelt fotografudstyr. Michael vil gerne stifte et anpartsselskab, men han har kun 10.000 kr. i kontanter, hvilket ikke er nok til at opfylde kapitalkravet til ApS på 40.000 kr. Derfor vælger Michael at få vurderet sit fotografudstyr ved sin revisor. Michaels revisor udarbejder en vurderingsberetning, hvori fotografiudstyret står vurderet til 30.000 kr. Derved har Michael nu aktiver og kontanter til en værdi af 40.000 kr., hvilket er nok til at opfylde kapitalkravet til stiftelse af ApS. Selvom ejerskabet af fotografiudstyret overgår fra Michael til anpartsselskabet, kan han stadig anvende sit udstyr.

 

Vurderingsberetning ved apportindskud

Førend du kan anvende dine aktiver som indskud til et ApS, skal en uvildig revisor udarbejde en vurderingsberetning, som skal vedhæftes stiftelsesdokumentet.

En vurderingsberetning er en rapport, der beskriver dét eller de aktiver, som bliver skudt ind i selskabet i forbindelse med selve stiftelsen.

Dermed er det ikke nok, at en bil eksempelvis er vurderet hos en bilforhandler, eller at værktøj er værdifastsat af en producent eller leverandør.

Sådanne forundersøgelser vil dog ofte ikke være spildt, da revisoren kan benytte disse ved den endelig værdifastsættelse af selskabet.

 

Få hjælp til stiftelse af ApS ved apportindskud
DKK 2.995
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Som din advokat står vi klar til at hjælpe dig med at stifte dit ApS med andet end kontanter. Vi rådgiver dig omkring dit apportindskud / værdistiftelse, således alt foretages korrekt.

Prisen herfor ligger på 2.995 kr. ekskl. moms og gebyrer. Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende snak om din situation, inden vi påbegynder en eventuel sag.

Ring ind til os nu på tlf. 70 20 41 61 – så finder vi sammen de næste skridt i sagen.