Kender du til reglerne for videoovervågning? Hvis ikke, kan du ende med at komme på tværs med loven – og det kan udmunde i en bøde. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i reglerne for videoovervågning, før du opsætter et videokamera. Herunder følger en række regler, du bør være opmærksom på, hvis du anvender videoovervågning.

Artiklen er udelukkende informativ. Vi tilbyder ikke rådgivning herom.

Videoovervågning er en effektiv og populær form for tyverisikring, der både har en præventiv effekt og kan bidrage til opklaringen af indbrud, hærværk og lignende. Det er dog vigtigt, at du kender til reglerne for videoovervågning, så du ikke ender med at bryde loven.

 

 

Uanset, om du anvender videoovervågning som privatperson eller i forbindelse med erhverv, er der en række regler, du forpligter dig til at overholde. Reglerne kan være indviklede, hvorfor du bør sætte dig grundigt ind i dem, før du går i gang med at videoovervåge.

Du må eksempelvis ikke opsætte et kamera på din egen grund, der filmer naboens have eller områder med offentlig færdsel. Hvis du opsætter et kamera i forbindelse med erhverv, er der andre regler, der gør sig gældende.

Lyder det forvirrende? Det forstår vi godt – og derfor har vi udarbejdet nedenstående artikel, hvor du får alle reglerne for videoovervågning serveret i et letforståeligt sprog. På den måde kan du være sikker på, at du overholder lovgivningen, når du opsætter videoovervågning.

 

Hvilke regler gælder for videoovervågning?

Hvis du som erhvervsdrivende eller privatperson anvender videoovervågning, er det vigtigt, at du kender til lovgivningen. Der er en række klare regler for, hvornår, hvordan og hvor du må videoovervåge, samt hvad du må gøre med det materiale, du optager.

Først er det dog væsentligt, at du ved, hvordan videoovervågning defineres. Ifølge ‘Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning’ defineres videoovervågning ved vedvarende eller regelmæssig overvågning af personer, der foretages via et kamera.

Det har således ingen betydning, om du reelt set optager det, der bliver filmet, om det livestreames eller om det på anden måde gemmes. Det væsentlige er, at du gentagne gange overvåger personer – og det kan faktisk være ulovligt.

Der findes særlige regler for videoovervågning, og reglerne varierer, afhængigt af om det er en privatperson, en boligforening eller en virksomhed, der filmer. Det er TV-overvågningsloven, der fastsætter de gældende regler for videoovervågning.

Herunder kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for privatpersoner, virksomheder og boligforeninger. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne, før du begynder videoovervågningen, så du er sikker på, at du ikke foretager dig noget ulovligt.

 

Hvilke regler gælder for videoovervågning som privatperson?

Når du som privatperson installerer et overvågningskamera, er det vigtigt, at du placerer det på et sted, hvor det er tilladt. Det er væsentligt, at du ikke opsætter kameraet, så det overvåger områder, hvor der færdes mennesker.

Det betyder, at du således ikke må opsætte et videokamera på offentlige områder – eksempelvis gader, veje, pladser eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel. Videoovervågningen må således udelukkende ske på din egen grund.

Privat videoovervågning må desuden ikke indeholde gentagne optagelser af naboens grund, omkringliggende fortove eller lignende steder, der benyttes til almindelig færdsel. Du må dog gerne overvåge din indkørsel, have og terrasse, så længe synsfeltet udelukkende befinder sig indenfor din matrikel.

Du må også gerne overvåge din egen bolig, men det er et krav, at du gør opmærksom på, at der er videoovervågning, hvis du hyrer regelmæssig arbejdskraft i huset – eksempelvis en barnepige, rengøringshjælp og lignende.

 

Hvilke regler gælder for videoovervågning som erhvervsdrivende?

Når du som erhvervsdrivende anvender videoovervågning, er der særlige regler, der gør sig gældende ifølge TV-overvågningsloven. Som erhvervsdrivende er det eksempelvis tilladt, at du anvender videoovervågning i det offentlige rum, så længe det overholder lovgivningen.

For virksomheder er der en række undtagelser, der påvirker måden, hvorpå det er tilladt at foretage videoovervågning. Det er eksempelvis lovligt, at du overvåger virksomhedens indgang og facade med et overvågningskamera, selvom der kan komme forbipasserende.

Videoovervågning af tankstationer, fabriksområder og overdækkede butikscentre er desuden ikke omfattet af loven omkring videoovervågning af offentligt område. Disse må således gerne overvåge offentlige områder, så længe overvågningen er relevant for den pågældende virksomheds sikkerhed.

Hvis du overvåger områder eller lokaler, som almindelige mennesker har adgang til, er det et lovkrav, at der skiltes tydeligt med det. Skiltningen består typisk af klistermærker, som du eksempelvis ser ved indgangen til butikker.

Det er samtidig tilladt for virksomheder at overvåge deres medarbejdere, så længe de får besked om dette. Dog må overvågningen ikke have til formål at overvåge medarbejdernes effektivitet, hvorfor det udelukkende skal fungere præventivt eller for at dokumentere indbrud, tyveri eller lignende.

 

Hvilke regler gælder for videoovervågning for boligforeninger?

Når du driver en boligforening, kan det ofte være vanskeligt at vurdere, hvorvidt der er tale om offentlig eller privat grund. Derfor vil det typisk være kompliceret, hvis du planlægger at opsætte videoovervågning op som boligforening – og tilladelsen afhænger blandt andet af beboernes holdning til videoovervågningen for det specifikke område.

Derfor er det væsentligt, at du sikrer, at der er bred tilslutning til videoovervågning blandt foreningens beboere. Der skal samtidig foreligge en væsentlig argumentation for, hvorfor der skal opsættes videoovervågning i en boligforening.

Det kan eksempelvis være, at der er mange indbrud, hærværk eller andre former for kriminalitet i området. Samtidig er det væsentligt, at videoovervågningen lever op til de punkter, der er angivet i databeskyttelsesloven.

En boligforening må derfor ikke uden videre opsætte videoovervågning uden at søge om tilladelse til det. Når ansøgningen behandles, er det især argumentationen og opbakningen fra beboerne, der lægges vægt på.

 

Generelle regler for videoovervågning

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at anvende videoovervågning på steder, som ikke er offentligt tilgængelige – eksempelvis i baglokaler, lagerrum eller depoter. Dog er det tilladt, hvis videoovervågningen er nødvendig i forhold til bekæmpelse af kriminalitet.

Hvis du anvender videoovervågning på steder, der ikke er offentligt tilgængelige, for at bekæmpe kriminalitet, skal du overholde databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at videomateriale skal slettes efter 30 dage, medmindre der er ansøgt om særtilladelse.

Uanset, om der er tale om privatpersoner, erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder, skal videoovervågning på offentlige områder, som benyttes til almindelig færdsel, registreres hos POLCAM, der er politiets register over videoovervågningskameraer.

 

Må jeg dele overvågningsoptagelser?

Det er ikke tilladt at dele overvågningsoptagelser offentligt, selvom om du har været udsat for et indbrud, overfald eller hærværk. Det er som udgangspunkt udelukkende tilladt at dele optagelserne med politiet, så de kan anvende det i deres efterforskning.

Hvis du i håb om at finde gerningsmanden deler overvågningsmaterialet offentligt på eksempelvis Facebook, kan du risikere, at du bliver straffet med en bøde, fordi du bryder databeskyttelsesloven. Det gælder, uanset om der er tale om billeder, video- eller lydmateriale.

Hvis der er tale om billed- eller lydoptagelser, som er optaget i forbindelse med videoovervågning, der har til formål at forebygge kriminalitet, må disse optagelser udelukkende videregives til andre end politiet, hvis den person, der er filmet, har givet sit samtykke til det.

Under visse omstændigheder må erhvervsdrivende dele billed- og lydoptagelser, der er optaget i forbindelse med videoovervågning, internt i organisationen eller til andre erhvervsdrivende. Dette er dog kun lovligt, hvis det foregår gennem et lukket system, og Datatilsynet har givet tilladelse til dette.

 

Krav til behandling af personoplysninger

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven skal overholdes, når du anvender videoovervågning. Det skyldes, at billeder anses som værende en personoplysning. Reglerne skal følges af både private borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning kan udelukkende finde sted, hvis de overordnede principper i databehandlingsloven er overholdt. Det indebærer blandt andet følgende:

  • Videoovervågningen skal ske i overensstemmelse med de gældende regler.
  • Der skal skiltes med overvågningen.
  • Formålet med overvågningen skal være at forhindre kriminalitet.
  • Der er opbevaringsbegrænsning på billederne.

 

Krav om skiltning i forbindelse med videoovervågning

Hvis du overvåger lokaler, hvor almindelige borgere færdes, skal du sikre dig, at der er skiltet med overvågningen, eller at der på anden måde gøres opmærksom herpå. Det gælder, uanset om der er tale om en privatperson, virksomhed eller offentlig myndighed.

Som udgangspunkt bør du altid skilte med, at der overvåges, da dette samtidig kan have en præventiv effekt mod kriminalitet, hærværk og ulovlig indtrængen. Det er dit ansvar at sikre dig, at skiltningen er tydelig.

 

Hvor lang tid må jeg opbevare billed- og lydoptagelser?

Som udgangspunkt er du forpligtet til at slette optagelser indenfor 30 dage, efter de er optaget. Der er dog særlige tilfælde, hvor det er tilladt, at du lagrer optagelserne i en periode, der er længere end de 30 dage.

Dette gælder eksempelvis, hvis optagelserne anvendes i forbindelse med efterforskningsarbejde, en retssag eller lignende. Du skal dog have en særskilt tilladelse til, at materialet fra videoovervågningen bliver opbevaret i længere tid, før det er lovligt.

I de fleste tilfælde vil det system, du anvender til videoovervågningen, stå for at slette optagelserne automatisk efter 30 dage. Det er dog alene dit ansvar at sikre, at det rent faktisk er tilfældet.