fbpx

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab, forkortet I/S, er en virksomhedstype med minimum to ejere. Disse ejere kaldes for interessenter, og de hæfter alle sammen personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.

Som din advokat sikrer vi, at alle dokumenterne til din oprettelse af interessentskab udarbejdes optimalt, samt at registreringen ved Erhvervsstyrelsen gennemføres korrekt.

Dermed får du den mest optimale start som iværksætter, så du kan komme hurtigt ud af starthullerne. Dertil får du rådgivning om relevante områder inden for interessentskaber.

På denne side finder du information om stiftelsen, hæftelse, fordele og ulemper, skat, opløsning af interessentskab og mere. Rul ned på siden og læs mere om I/S.

advokater

Opret interessentskab her
DKK 795
Start sag

ekskl. moms

Opret interessentskab

Du får en komplet stiftelse og registrering af din virksomhed. Vi tager os af hele processen, så du er sikret den mest optimale start som iværksætter. Du får:

Pris: 795 kr. ekskl. moms

 

Interessentskabskontrakt

Hvis alle parterne i interessentskabet er kapitalselskaber, skal du have en interessentskabskontrakt. Hvis en eller flere parter er privatpersoner er det ikke et krav, men klart en anbefaling. . Dette skyldes det generelle princip om aftalefrihed, hvilket betyder, at ejerne frit kan aftale, hvilke vilkår og forpligtelser der skal være gældende for ejerne af virksomheden.

Vilkår og forpligtelser bør aftales nærmere i en interessentskabskontrakt, da det sikrer et stærkt og velfungerende samarbejde mellem du og de øvrige ejere. Dermed minimeres risikoen for konflikter mellem ejerne.

Skulle der opstå konflikter, er kontrakten med til at løse disse, da der på forhånd er blevet taget stilling til, hvordan konflikter skal håndteres. Dermed kan konflikter i højere grad løses venskabeligt, således samarbejdet kan fortsætte på bedste vis.

En interessentskabskontrakt skal tilpasses den enkelte virksomhed og efter de pågældende ejeres ønsker. Derfor anbefales det ikke at anvende en standardkontrakt, da der ikke vil blive taget højde for områder, der er relevante for lige netop jeres ønsker og behov. Dertil kan det blive en dyr og konfliktfyldt affære, såfremt relevante forhold ikke blive inkluderet i kontrakten, som følge af at der anvendes en standardkontrakt.

Som din advokat foretager vi en konkret vurdering af, hvad I bør overveje at inkludere i interessentskabskontrakten. Dertil sikrer vi, at alle vilkår og forpligtelser, som du og dine medejere ønsker at have med, bliver formuleret tydeligt og juridisk korrekt. Dermed får I et klart sæt spilleregler for driften i virksomheden og minimerer risikoen for et konfliktfyldt samarbejde.

Læs mere om interessentskabskontrakter her.

 

Hvad er et interessentskab?

Interessentskaber kan være ejet af personer, selskaber eller en kombination heraf. Uanset om ejerne er personer eller selskaber, ændrer det ikke på meget, udover at interessentskabet er forpligtet til at indsende en årsrapport, såfremt alle interessenterne udgøres af selskaber.

Denne virksomhedstype er særdeles anvendt blandt iværksættere, der endnu ikke har midler til at stille 40.000 kr. i selskabskapital til at stifte et anpartsselskab (ApS). Dette skyldes, at interessenterne ikke er forpligtet til at skyde en vis mængde kapital ind i virksomheden, hvilket gør det til et billigere alternativ til ApS.

Fidusen ved at starte et interessentskab er, at du kan spare 40.000 kr. sammen, således du senere hen kan omdanne virksomheden til et anpartsselskab. Dermed kan du opnå begrænset hæftelse, hvilket giver øget sikkerhed, bedre muligheder for at optage lån samt bedre muligheder for at tiltrække investorer og leverandører.

 

Interessentskab hæftelse

Alle interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Det betyder, at ejerne i samlet flok er ansvarlige for, at virksomheden betaler alle kreditorerne.

Såfremt virksomheden ikke er i stand til at betale kreditorerne, og dermed ikke er i stand til at leve op til gældsforpligtelserne, kan kreditorerne gøre krav gældende mod interessenternes personlige formue.

Skulle virksomheden gå konkurs, vil kreditorerne forsøge at inddrive den manglende gæld blandt interessenterne. Såfremt en af interessenterne samtidig er gået personlig konkurs, hæfter de øvrige interessenter for vedkommendes del af gælden som følge af den solidariske hæftelse.

 

Interessentskab fordele og ulemper

Det er vigtigt at kende til fordelene og ulemperne ved at starte et interessentskab. Disse vil blive gennemgået nedenfor, så du kan vurdere, om et I/S er optimalt for dig.

 

Fordele ved et interessentskab (I/S)

  • Selskabskapital: Der er intet krav til selskabskapital, hvorfor et I/S er et billigere alternativ til et ApS
  • Ledelse: Der er intet krav til at have en ledelse, hvorfor der ikke skal sammensættes en direktion eller bestyrelse
  • Regnskab: Der er intet krav om at offentliggøre et årsregnskab, så længe én af interessenterne er en person
  • Underskud: Eventuelt underskud kan blive fratrukket i interessenternes personlige indkomst, hvilket er en skattemæssig fordel
  • Omdannelse: Interessentskabet kan senere hen omdannes til et anpartsselskab via en skattefri virksomhedsomdannelse, således begrænset hæftelse opnås

 

Ulemper ved et interessentskab (I/S)

  • Hæftelse: Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, hvilket giver en vis økonomisk usikkerhed
  • Konflikter: Der er stor risiko for konflikter mellem ejerne, da virksomhedstypen er underlagt få regler. Konflikter kan dog minimeres ved hjælp af en interessentskabskontrakt
  • IP-rettigheder: Der kan let opstå tvivl om, hvem der har ret til at anvende IP-rettigheder såsom apps, hjemmesider, billeder og tekst. Dette kan dog undgås ved at indgå en interessentskabskontrakt
  • Ejerkreds: Det kan være svært at tiltrække investorer og optage lån grundet hæftelsesforholdene. Netop derfor anvender mange iværksættere et I/S til at spare penge op til senere hen at omdanne det til et ApS

 

Interessentskab skat

Der skal betales skat af alt overskuddet i interessentskabet. Undersøg, hvilke fradragsmuligheder der er at gøre brug af. Bruges der penge i virksomheden, som er fradragsberettigede, kan dette beløb trækkes fra indtægterne, hvorved overskuddet, der skal betales skat, kan blive beregnet.

Indtægter – fradragsberettigede udgifter = Skattepligtigt overskud

Eksempel: Morten og Hanne ejer et interessentskab sammen. De har fradragsberettigede udgifter for 10.000 kr. Dette beløb kan de trække fra deres indtægt på 50.000 kr. Deres skattepligtige overskud er derfor 40.000 kr. (50.000 – 10.000 kr. = 40.000 kr.) Derfor skal de kun betale skat af 40.000 kr. Skatten skal Morten og Hanne angive i en udvidet selvangivelse.

 

Lukning af I/S

Selve lukningen af virksomheden er simpel. Dette gøres ved at udfylde ophørsblanketten hos Erhvervsstyrelsen. De juridiske aspekter af lukningen er dog mere omfattende.

Der skal blandt andet tages stilling til, hvem der fremadrettet skal stå som ejer af eventuelle værdier i virksomheden såsom fast ejendom, maskiner og betalingsrettigheder.

Dertil skal eventuel gæld fordeles mellem interessenterne, således kreditorer bliver tilbagebetalt. Fordelingen heraf fremgår tit og ofte af interessentskabskontrakten.

Det er samtidig vigtigt, at interessenterne afmelder interessentskabet fra CVR-registret. Ved ophør af interessentskab anbefales det at søge advokatbistand, så det lukkes korrekt.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe

Vi står klar til at tage hånd om din virksomhedsoprettelse. Du får en komplet stiftelse af dit interessentskab, således stiftelsen og registreringen foretages juridisk korrekt. Dermed får du hurtigst muligt et CVR-nummer, så du kan komme nemt og hurtigt i gang som selvstændig. Med NEMADVOKAT ved din side er du sikret den mest gnidningsfrie start med din virksomhed. Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 eller gennem linket – så kan du komme i gang som iværksætter.

Opret interessentskab her
DKK 795
Start sag

ekskl. moms