Spaltning og fusion af selskaber - NEMADVOKAT

Spaltning og fusion af selskaber

70 20 41 61
Vi sidder klar ved telefonen

9.00-21.00
Vores åbningstid i dag

9.00-21.00
Vores åbningstid alle hverdage

Spaltning og fusion af selskaber er et værktøj, der kan blive aktuelt ved sammenlægning eller opdeling virksomheder. Både spaltning og fusion kan i mange tilfælde være en helt naturlig og ikke mindst profitabel måde at føre dit selskab videre på.

Spaltning

Når man taler om spaltning, handler det om, at et selskab overdrager aktiver og passiver til et eller flere andre selskaber. Hvis denne spaltning foregår således, at det overdragende selskab bliver ved at eksistere, taler man om en ”grenspaltning”. Hvis det overdragende selskab helt forsvinder, er der tale om en ”ophørsspaltning”.
Der skal som udgangspunkt udarbejdes en lang række dokumenter til brug for spaltningen, herunder en spaltningsplan, spaltningsredegørelse m.v. Disse dokumenter kan dog i mange tilfælde fraviges, såfremt samtlige kapitalejere er enige heromm og der er tale om et ApS. Herved kan en spaltning foregå som en såkaldt ”straksspaltning”.
Der bør dog foretages en konkret vurdering af, hvilken metode der skal anvendes. Nemadvokat kan naturligvis bistå med rådgivning i denne forbindelse.

Fusion

Fusion handler om, at et selskabs aktiver såvel som passiver overdrages til et andet selskab, og derved fortsætter sin virksomhed under det andet firmas identitet. Det er både muligt at lade et allerede eksisterende selskab overtage det konsumerede selskab, og at lade en fusion mellem to eller flere selskaber blive til et helt nyt selskab under en ny identitet.
Man skelner mellem vandrette og lodrette fusioner. En vandret fusion kan blive aktuel, hvis du går med tanker om at fusionere med en eller flere branchekollegaer – altså en sammenlægning af flere selvstændige selskaber. Fusioner kan også foregå mellem f.eks. et datter- og et moderselskab, hvilket kaldes en lodret fusion.
Fusioner af selskaber kan ligledes også foretages som ”straksfusioner”, forudsat at der er tale om et ApS.

Nemadvokat vil bistå med varetagelse af fusion eller spaltning i sin helhed, og derved sikre, at samtlige faser i fusionen eller spaltningen går rigtig til.
Vi gør en stor indsats for at give dig et indblik i vores arbejdsgang, således at du hele tiden har styr på, hvor vi befinder os i processen. Det giver en mere behagelig og effektiv sagsbehandling, som kommer alle parter til gode.