Fusion af selskaber

En fusion kan i mange tilfælde være en helt naturlig og ikke mindst profitabel måde at føre dit selskab videre på i forbindelse med omstruktureringer.

fusion af selskaber

Hvad er en fusion

En fusion defineres i Fusionsskattelovens § 1, stk. 3 som: “Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette.”

 

Med andre ord overdrager et selskab samtlige af sine aktiver og forpligtelser i forbindelse med en fusion.

 

Typer af fusion

Det er i forbindelse med en fusion både muligt at lade et allerede eksisterende selskab overtage et ophørende selskab, og at lade en fusion mellem to eller flere selskaber blive til et helt nyt selskab under en ny identitet.
I den forbindelse skelnes mellem vandrette og lodrette fusioner, samt egentlige og ugentlige fusioner.

Ved en egentlig fusion forstås en sammensmeltning af to eller flere selskaber, således der dannes et helt nyt selskab.

Ved en uegentlig fusion forstås en overførelse af et selskabs samlede aktiviteter til et andet, eksisterende selskab, som derefter fortsætter de overførte aktiviteter.

En vandret fusion er aktuel, hvis du fusionerer med fx en eller flere branchekollegaer. Altså en sammenlægning af flere uafhængige selskaber.

Fusioner kan også foregå mellem f.eks. et datter- og et moderselskab, hvorved der er tale om en lodret fusion.

Krav til dokumenter

Der skal som udgangspunkt udarbejdes en lang række dokumenter til brug for fusionen, herunder en fusionsplan, fusionsredegørelse, mellembalance m.v. Ligeledes skal selve fusionen offentliggøres overfor Erhvervsstyrelsen, som derefter oplyser om den forestående fusion  på CVR. Gennemførslen af fusionen – i henhold til fusionsplan m.v. – kan da gennemføres tidligst en måned efter offentliggørelsen.

 

De føromtalte dokumenter kan dog i nogle tilfælde fraviges, såfremt samtlige kapitalejere er enige herom eller alle deltagende selskaber i fusionen er ApS’er. Herved kan en fusion foregå som en såkaldt ”straksfusion”.

 

Ved en ” straksfusion” gennemføres en spaltning hurtigere mest smidigt. Omvendt er det et krav ved en straksfusion, at en revisor udarbejder en såkaldt kreditorerklæring, der skal udtale – positivt – at eventuelle kreditorer er sikret tilstrækkeligt i forbindelse med straksfusionen. Såfremt kreditorerklæringen derimod er negativ, kan en straksfusion ikke ske. Udarbejdelsen af denne erklæring medfører naturligvis omkostninger til revisor.

Få uforpligtende tilbud her

-oOo-

NEMADVOKAT kan bistå med varetagelse af en fusion i sin helhed i samarbejde med selskabets revisor. Derved sikres at samtlige faser i fusionen går rigtig til.

 

Tip 1:
KØB AF VIRKSOMHED

Overvejer du i forbindelse med fusionering at købe et eller flere selskaber
kan du opnå store besparelser ved at benytte den samme advokat gennem hele processen

Læs mere her

 

Tip 2:
Selskabsomdannelse

Overvejer du at omdanne et eller flere selskaber i forbindelse med fusionering kan du med fordel tage et kig på hvordan vi kan bistå dig under hele forløbet.
Her kan du også opnå store besparelser.

Læs mere her