Registrering af reelle ejere i selskab

Fra den 23. maj 2017 skal alle virksomheder registrere deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Virksomhedens reelle ejere, er de fysiske personer, der direkte eller indirekte (gennem andre selskaber) har kontrol over virksomheden.

Personer der råder over mere end 25% af anpartskapitalen eller stemmerne, enten direkte eller gennem deres holdingselskab(er), skal registreres som reelle ejere af virksomheden.

Man kan også udøve indirekte kontrol på andre måder. Dette kan være via rettigheder i vedtægterne, en ejeraftale eller ved pantsætning af anparterne, og kan f.eks. være retten til at udpege ledelsesmedlemmer, godkende årsrapporten, udøve veto eller lignende.

Undlader man at registrere selskabets reelle ejere, kan man risikere at modtage dagbøder, indtil korrekt registrering er opnået.

Er dit selskab stiftet inden 23. maj 2017, skal de reelle ejere være registreret senest 1. december 2017. NEMADVOKAT kan hjælpe jer med at sikre, at I overholder de nye regler.

Pris for registrering

NEMADVOKAT kan hjælpe med registrering af de reelle ejere af selskabet for følgende faste priser:

 • Et selskab: 495 kr.
 • To selskaber eller flere: 295 kr. pr. selskab (ApS)
Bestil nu
DKK 495
Bestil online nu

ekskl. moms

Forskel for nuværende registrering

Før 23. maj 2017 var danske selskaber også forpligtede til at registrere deres ejere. Dette var dog de formelle ejere af selskabet, også hvis dette var andre juridiske enheder i form af IVS’er, ApS’er og andre selskaber.

Med den nye ordning med registrering af de reelle ejere, bliver den endelige fysiske person registreret.

Formålet er at forbedre gennemsigtigheden i det danske selskabsregister og sikre, den reelle ejer af et givent selskab fremgår tydeligt.

Registrering af reelle ejere i selskab

Hvor du blot skal eje 5 % af virksomheden for registrering af formelt ejerskab er krævet, skal du eje hele 25 % for tvungent at blive registreret som reel ejer.

Informationerne vil fremgå offentligt af CVR-registeret.

Følgende selskaber skal registrere deres reelle ejere:

 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
 • Finansielle virksomheder
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)