fbpx

Kommanditselskab (K/S)

 

Hvad er et kommanditselskab?

Et kommanditselskab er en virksomhedsform der består af en komplementar, der hæfter ubegrænset og solidarisk for hele virksomhedens gæld med egen formue. Foruden en komplementar, består et kommanditselskab også af kommanditister, der udelukkende hæfter for det indskud, som de har lagt i virksomheden. Kommanditister og/eller komplementarer behøver nødvendigvis ikke at bestå af fysiske personer, men kan også bestå af selskaber.

Denne selskabsform går til tider også under navnet hybridselskab, hvilket betyder, at selskabet er en blanding af to eller flere forskellige selskabsformer.

Et kommanditselskab består altid af mindst to personer. Det er et krav, at mindst én af deltagerne i selskabet hæfter personligt og for hele selskabets gæld (Komplementaren). De øvrige deltagere i selskabet hæfter kun for det beløb, de hver især har indskudt i virksomheden (Kommanditister). Det er komplementarens status, i virksomhedsformen, der bærer ansvaret og bestemmer blandt andet, hvorvidt virksomheden skal være offentlig tilgængelig.

 

Hvad er kendetegner et kommanditselskab?

 • Mindst én komplementar
 • Mindst én kommanditist
 • Begge parter kan være fysiske eller juridiske personer eller virksomheder
 • Kommanditselskaber har ingen kapitalkrav
 • Komplementaren skal hæfte ubegrænset og solidarisk
 • Kommanditisten skal hæfte begrænset og kun med eget indskud

Traditionelt set tages kommanditselskabet i brug, hvis en person eller et selskab er mere aktive end andre – altså at den aktive deltager i selskabet er komplementaren, mens kommanditisterne ikke på samme måde behøver at involvere sig lige så meget.

 

Klar til registrering af kommanditselskab?

 

Kommanditselskab

 

Hos NEMADVOKAT får du:

 • Rådgivning om selskabstypen
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument/kommanditselskabskontrakt
 • Udarbejdelse af særlige K/S vedtægter tilrettet jeres individuelle behov
 • Registrering af K/S i CVR-registret
 • Registrering af ejere
 • Tilmelding af K/S til moms-registrering og arbejdsgiver-registrering
 • Import eksport registrering
Opret kommanditselskab her
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms og gebyrer

 

Registrering af kommanditselskab

Registrering af kommanditselskaber foregår på hver sin vis, hvis ikke alle komplementarer består af selskaber og/eller hvis alle komplementarer kun består af selskaber.

Består kommanditselskabets komplementarer af personer eller personlige virksomheder, eller at kommanditselskabet skal have et CVR-nummer, fordi der drives en afgiftsmæssig virksomhed, skal følgende registreres:

 • Navn på selve kommanditselskabet
 • Selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • Navne samt adresser på selskabets ejere (reelle ejere)
 • Pligter som kommanditselskabet skal registreres for
 • Afslutning af selskabets regnskabsår

 

Kommanditselskabets reelle ejere er ifølge loven defineret som en fysisk person, der direkte eller indirekte ejer eller administrerer en tilstrækkelig stor del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomhedsformen.

Består kommanditselskabets komplementarer kun af selskaber, skal følgende registreres:

 • Navn og binavne på kommanditselskabet
 • Branche samt eventuelle bi-brancher
 • Selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • Selskabets stiftelsesdato
 • Navne på komplementarerne
 • Eventuelle ledelsesmedlemmer
 • Revisors navn – såfremt selskabet har valgt revision af årsrapport
 • Formålet med kommanditselskabet
 • Tegningsregel der beskriver, hvem i ledelsen der bærer ansvar for signering af forpligtende aftaler for kommanditselskabet
 • Legale ejere
 • Reelle ejere

 

Hertil skal følgende dokumentation vedhæftes:

 • Selskabets vedtægter
 • Dokumentation for stiftelsesdokument og kommanditselskabskontrakt
 • Øvrig lovlig dokumentation
 • Kopi af pas eller anden identitetsbevis for selskabets ledelsesmedlemmer, såfremt de ikke har et dansk CPR-nummer
 • Registreringsudskrift – såfremt komplementaren er et udenlandsk selskab og ikke har et CVR-nummer

 

Pris for registrering af kommanditselskab

NEMADVOKAT hjælper med at oprette dit kommanditselskab, så du kan være helt sikker på, at registreringen foregår gnidningsfrit.

Pris for 3.500,00 ekskl. moms

 

Bistanden omfatter:

 • Rådgivning om selskabstypen
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument/kommanditselskabskontrakt
 • Udarbejdelse af særlige K/S vedtægter tilrettet jeres individuelle behov
 • Registrering af K/S i CVR-registret
 • Tilmelding af K/S til moms-registrering og arbejdsgiver-registrering

 

Hvorfor kommanditselskab?

Et af de essentielle punkter for at anvende kommanditselskab som selskabsform er, at der modsat investering i anpartsselskaber og aktieselskaber ikke er en begrænsning på, hvem eller hvor mange der kan deltage i selskabet. Her kan privatpersoner med opsparede midler i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen investere på lige fod med private og andre selskabsinvestorer.

 

Fordele ved investering i kommanditselskab

 • Størst mulig ”markedsplads” at sælge sin anpart på
 • Anvendelse af kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen – der begge giver mulighed for investor at benytte konjunkturudligningsordning
 • Mulighed for at deltage i større projekter sammenlignet med, hvis investor stod alene
 • Størrelsen på investorindskuddet kan frit fastsættes

 

Kommanditselskaber ligner på flere måder interessentskaber og er ikke selvstændigt skattepligtige. Over- og underskud i selskabet vil derfor medtage direkte på ejernes selvangivelse, hvilket er særligt smart, såfremt der er underskud, da det kan trækkes fra ejernes øvrige indtægter.

Læs mere om interessentskaber her

 

Ulemper ved investering i kommanditselskab

 • Investor er altid i en vis grad afhængig af selskabets andre medlemmer
 • Kræver oftest en mere aktiv deltagelse i forhold til eksempelvis aktieinvestering
 • Vanskeligt og omkostningsfuldt at ændre virksomhedsformen
 • Det er dyrere at oprette et kommanditselskab sammenlignet med de andre selskabstyper

 

Kommanditselskaber og SKAT

Efter langvarig praksis stilles der ikke, i skattemæssig henseende, krav til, at komplementaren skal have en ejerandel i kommanditselskabet. I skatteretslig forstand er kommanditselskabet et deltagerbeskattet selskab – altså at selskabets indkomst beskattes hos hver enkelt selskabsdeltager.

Den enkelte deltager af selskabet skal beskattes af sin anpart i kommanditselskabet på samme måde som interessenter i et interessentskab. Denne form for beskatning kaldes ”transparent” eller ”gennemsigtighed”. En skattemæssigt transparentenhed består af en juridisk person, der efter det danske skattereglement, ikke er et selvstændigt skattesubjekt.

 

Opret kommanditselskab her
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms og gebyrer