Samejeoverenskomst – Hvem ejer hvad?

Hvad er en samejeoverenskomst, hvad indeholder den, og hvem kan få gavn af den?
Har du købt bolig sammen med din kæreste, ven eller et familiemedlem? Så kan det være en rigtig god idé at få udarbejdet en samejeoverenskomst – også kaldet samejekontrakt.

En sådan aftale kan indgås af personer, der ejer fast ejendom sammen, men som ikke er gift. Det kan eksempelvis være ugifte samlevende, venner eller familie.

Aftalen giver jer klarhed over, hvordan I hver især kan råde over jeres fælles bolig. Derudover kan I klarlægge, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

samejeoverenskomst

Kom i gang med din samejeoverenskomst i dag
DKK 3.500
Start sag

inkl. moms

Hvem kan få gavn af en samejeoverenskomst?

Hvis du har købt en bolig med en, som du ikke er gift med, kan det være en stor fordel at have indgået en aftale om vilkårene for jeres fælles bolig.

I samejeoverenskomster kan I f.eks. beslutte, hvordan et salgsprovenu skal fordeles, og hvem der skal have ret til at overtage ejendommen ved samlivsophævelse.

Aftalen giver jer klarhed og tryghed i tilfælde af konflikt, da I har stillet en løsningsmodel op på forhånd. I kan dermed øge sikkerheden for jeres økonomiske investering.

 

Eksempel på samejeoverenskomst og dens indhold

En samejekontrakt indeholder forskellige bestemmer om samejet såsom:

  • Hvordan er ejerforholdet fordelt mellem jer?
  • Hvordan skal boligudgifterne fordeles mellem jer?
  • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale boligudgifter?
  • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?
  • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?
  • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden?
  • Hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?
  • Hvad sker der, hvis I er uenige om salgsprisen, hvis boligen skal sælges?
  • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?

 

Hvad kan der ske, hvis man ikke har aftalt vilkårene?

Det kan få store økonomiske konsekvenser ikke at tage stilling til samejets vilkår. Selvom I måske er på god fod lige nu, kan det være en rigtig god idé at beskytte jer mod eventuelle fremtidige konflikter. I kan se en samejeoverenskomst som et redskab til at få løst jeres uoverensstemmelse hurtigt og fredeligt, så I kan undgå store konflikter og kontroverser.

Hvis I eksempelvis bliver uenige om, hvorvidt jeres fælles bolig skal sælges eller ej, kan det få både økonomiske og tidskrævende konsekvenser. Begge ejere skal nemlig skrive under på at sælge boligen, før det er muligt. Hvis I er uenige, eller en af jer stopper med at betale, kan långiver i langt de fleste tilfælde opkræve betaling fra den anden ejer. Derudover kan man risikere, at sagen skal tages for retten, hvilket kan blive både dyrt og opslidende.

 

Samejeoverenskomst pris

Hvad koster en samejeoverenskomst? Vi står klar til at hjælpe dig med både rådgivning og udformning af aftalen. Vores pris på samejeoverenskomster ligger på 3.500 kr. inkl. moms.

Vores erfarne advokater sikrer, at alle relevante vilkår bliver belyst, så I opnår størst sikkerhed. Dertil sørger vi for, at de juridiske dokumenter udarbejdes juridisk korrekt.

Normalt er det ikke nødvendigt at tinglyse en samejeoverenskomst, men hvis det er relevant for din sag, hjælper vi selvfølgelig med dette.

 

Kom i gang med din samejeoverenskomst i dag
DKK 3.500
Start sag

inkl. moms

 

Udvidet samlevertestamente

Hvis du ejer en bolig med din ugifte samlevende, er det især relevant at overveje et samlevertestamente. Aftalen gør det muligt at sikre, at din ugifte partner arver efter dig.

Dette er især relevant, når man ejer en bolig sammen. Det er nemlig kun gifte par, som automatisk arver efter hinanden. Dermed arver ugifte par ikke automatisk efter hinanden.

Længstlevende samlever risikerer at skulle flytte ud af den fælles bolig, hvilket kan undgås ved at oprette et udvidet samlevertestamente. Her er vi selvfølgelig behjælpelige.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Hos NEMADVOKAT har vi stor erfaring med sameje, hvorfor vi kan sikre dig en juridisk korrekt udarbejdelse af dokumentet.

Vi sørger for at reducere risikoen for fremtidige konflikter ved at udarbejde en aftale, som tager hånd om eventuelle uenigheder.

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 eller på info@nemadvokat.dk. Så kan du uforpligtende og gratis høre mere om samejeoverenskomster.

 

Andre har kigget på:
Testamente
Ægtepagt
Boligkøb