Retssagsbehandling

Når hverken aftaler, mægling eller anden konflikthåndtering kan løse en tvist mellem to parter, er den sidste mulighed at gå i retten. Hvis du ønsker at stævne en modpart, eller hvis du er blevet stævnet, vil NEMADVOKAT på professionel vis kunne repræsentere dig i retten. Vi sørger for en kompetent retssagsbehandling og får dig sikkert igennem din retssag.

Retssagsbehandling

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Vi håndterer samtlige aspekter ved retssagsbehandlingen herunder bl.a.:

  • Udarbejdelse af stævning/svarskrift samt yderligere processkrifter
  • Eventuel ansøgning om fri proces
  • Indhentning af syn- og skønsvurderinger
  • Forberedende retsmøder
  • Hovedforhandling

Vi har stor erfaring med retssagsbehandling og NEMADVOKAT kan procedere for dig i både by- og landsretten. Kontakt os i dag og få en gratis vurdering af din sag. Vi aftaler i fællesskab de fremtidige skridt, så vi kan få dig sikkert igennem din retssag.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
Start sag