Retssagsbehandling - NEMADVOKAT

Retssagsbehandling

Når en tvist ikke kan undgås

70 20 41 61
Vi sidder klar ved telefonen

9.00-21.00
Vores åbningstid i dag

9.00-21.00
Vores åbningstid alle hverdage

Når hverken aftaler, mægling eller anden konflikthåndtering kan løse en tvist mellem to parter, er den sidste mulighed at gå i retten. Hvis du ønsker at stævne en modpart, eller hvis du er blevet stævnet, vil NEMADVOKAT på professionel vis kunne repræsentere dig i retten.

Vi håndterer samtlige aspekter ved retssagsbehandlingen herunder bl.a.:

– Udarbejdelse af stævning/svarskrift samt yderligere processkrifter
– Eventuel ansøgning om fri proces
– Indhentning af syn og skønsvurderinger
– Forberedende retsmøder
– Hovedforhandling

Vi har stor erfaring med retssagsbehandling og Nemadvokat kan procedere for dig i både by- og landsretten.