Ophavsret for private

Ophavsret er en beskyttelsesret, hvis du er udsat for misbrug eller anklaget for misbrug. Hvis dit værk er blevet krænket, kan NEMADVOKAT hjælpe dig med at føre sagen, så du ikke længere skal leve med uberettiget brug af dit værk. Vi søger at skaffe dig det vederlag, du har krav på samt eventuel erstatning og godtgørelse.

Når man taler om ophavsret, er det ofte fordi, en kunstners eller en forfatters værk er blevet krænket. Enten ved at deres værk er plagieret eller fordi værket er delt eller kopieret uden ophavsmandens samtykke. Dette kan allerede være tilfældet, når f.eks. en netavis har lånt et billede fra din Facebook-side og brugt den til en artikel uden at spørge om tilladelse.

ophavsret

Ophavsret beskytter også billedkunst, brugskunst og litterære værker, hvis værket er, hvad man kalder originalt. Dvs. at der skal foreligge en personlig skabende indsats fra ophavsmanden.

Vi hos NEMADVOKAT kan hjælpe dig med at tage kontakt til den part, som uberettiget har anvendt dit ”værk” og evt. føre sagen i retten, såfremt vedkommende ikke ønsker at efterkomme din opfordring. Vi har indgående viden på dette felt, og vi har tidligere ført sager for begge sider af konflikten, herunder både private og erhvervsdrivende.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
Start sag

Ophavsret for erhversdrivende

Er du erhvervsdrivende kan der være andre forhold omkring ophavsret du skal være opmærksom på. F.eks. ift. medarbejdere og samarbejdspartnere.

Læs mere om ophavsret for erhvervsdrivende