Ansættelsesret

Blev du fyret uden saglig grund? Få en gratis vurdering af dine muligheder. Alle ved, at det ikke er rart at miste sit job. Det kan i mange tilfælde medføre en følelse af afmagt, og især hvis afskedigelsen ikke bunder i manglende engagement fra egen side.

Lovgivningen, som regulerer dit ansættelsesforhold, er i høj grad til for at beskytte dig som arbejdstager, hvis du fyres uberettiget. Der er mange regler, som begrænser din arbejdsgivers beføjelser i forbindelse med afskedigelse. Men beskyttelsen er desværre ikke garanteret, bare fordi der findes lovgivning på området. Det er ikke sikkert, at arbejdsgivere følger den lovgivning, han eller hun er underlagt. For at sikre din tidligere arbejdsgivers overholdelse af disse regler, er det nødvendigt med rådgivning fra professionel side.

Vi hos NEMADVOKAT kan bidrage med rådgivning og håndtering af korrespondance med din tidligere arbejdsgiver, så du ikke skal leve med en usaglig fyring. Du kan få stor gavn af professionel juridisk bistand, hvis du er opsagt på usagligt grundlag.

Ansættelsesret

 

Gennemgang af ny ansættelseskontrakt

I forbindelse med en ansættelse på ny arbejdsplads, er der altid mange nye og ukendte omstændigheder, som du muligvis ikke selv kan overskue. Dette kan også være tilfældet ved en opsigelse, som i nogle tilfælde kan være uberettiget. For at sikre sig selv på bedst mulig vis er det altid en god idé at tale med en advokat, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i en uvant ansættelsesretlig situation.

Lønniveau, arbejdstider, udstationering og kommissionsaftaler er bare få eksempler på, hvad en ny ansættelseskontrakt kan indeholde. Disse er ikke nødvendigvis gennemskuelige størrelser, og hos NEMADVOKAT giver vi kyndig rådgivning og vejledning, som både vil kunne identificere svagheder i en ansættelseskontrakt og hjælpe dig med at opklare de ellers komplekse passager.

Vi hos NEMADVOKAT hjælper dig videre, og sørger for at alt går rigtigt til.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
Start sag