Ægtepagt

Ægtepagt

En ægtepagt sikrer dig i tilfælde af skilsmisse. Hvis du ikke ønsker at have fælleseje i ægteskabet, kan du få lavet en ægtepagt, hvorved du sikrer dig selv. For at ægtepagten er gyldig, skal begge parter være enige om ægtepagten, og skrive under på aftalen.

Du og din partner kan lave en ægtepagt både før og efter ægteskabets indgåelse. Som advokater anbefaler vi, at lave den før I bliver gift, da det kan være svært at blive enige, hvis der er opstået konflikter i ægteskabet.

ægtepagt

Bodeling ved skilsmisse

Når man indgår ægteskab, indtræder man i et formuefællesskab. Som udgangspunkt omfatter det alt, hvad I ejer ved ægteskabets indgåelse, og efterfølgende erhverver jer. Ved ægteskabets ophør, bliver jeres bodele opgjort, idet I begge har krav på halvdelen af den positive værdi – et såkaldt boslodskrav. Såfremt I ønsker at undgå en bodeling ved skilsmisse, skal I få oprettet en ægtepagt om særeje.

 

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt om særeje kan sikre dig i tilfælde af skilsmisse, eller hvis din ægtefælle dør.

Kort fortalt gør en ægtepagt om særeje det klart, hvem der ejer hvad i ægteskabet. Det vil sige, at I hver især bliver registrerede ejere af hver jeres formue og værdier. I kan derfor beslutte jer for, hvad der ikke skal indgå i formuefællesskabet.

I langt de fleste tilfælde er det ganske ligetil og sjældent særlig indgribende at lave en ægtepagt. I skal grundlæggende betragte det som et redskab til at undgå kontroverser og i værste tilfælde skifteretssager, hvis ægteskabet skulle ophøre med at bestå.

Bestil ægtepagt
DKK. 2.500
Start sag

inkl. moms

Hvem bør lave en ægtepagt?

Faktum er, at op imod halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Selvom drøftelsen kan være svær og skilsmisse måske virker fjernt, kan en ægtepagt spare jer for en masse unødigt besvær.

 

Er der stor forskel i jeres formuer?

Det er især vigtigt at overveje at lave en ægtepagt om særeje, hvis der er væsentlig forskel i jeres formuer. Har du en væsentlig større formue end din ægtefælle, eller har din ægtefælle meget gæld, så bør I overveje at lave en ægtepagt om særeje. Dermed sikre du dig økonomisk i tilfælde af skilsmisse eller død.

 

Ejer du en virksomhed?

Hvis du ejer en virksomhed, så kan det være fornuftigt at få lavet en ægtepagt. Dermed sikrer du dig selv, således du kan fortsætte med at drive virksomheden i tilfælde af skilsmisse. Det er set før, at ægtefæller har været nødsaget til at sælge virksomheden til en lav pris, da bodelingen skulle finde sted. Derfor kan du sikre dig selv mod økonomiske tab ved at lave en aftale om særeje.

 

Arver du et større beløb?

Det kan være en god idé at overveje at få lavet en ægtepagt om særeje, hvis du forventer at arve et større beløb i fremtiden, som du selv ønsker at beholde i tilfælde af skilsmisse. Ved at oprette en ægtepagt om særeje, sikrer du din arv, så du ikke risikerer at skulle dele den med din ægtefælle.

 

Pension og skilsmisse

Juridisk set er pension ikke fælleseje, hvorved den kun tilhører personen, i hvis navn opsparingen er foretaget. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke skal ske nogen deling af jeres pensionsopsparinger ved skilsmisse – heller ikke hvis I indgår i et formuefællesskab.

Hvis I ønsker at dele jeres pension ved en eventuel skilsmisse, skal I få lavet en ægtepagt om deling af pensioner. Der kan være mange grunde til, at man ønsker en sådan ordning, som eksempelvis, hvis ægtefællerne gennem tiden har indbetalt pension i den enes navn, eller hvis man ikke ønsker, at den ene ægtefælle skal være ringere stillet end den anden i tilfælde af skilsmisse.

ægtepagt

Hvad er særeje?

Ved særeje forstås ganske enkelt formue eller aktiver, som ikke er omfattet af reglerne om formuefællesskab.

Der findes en række forskellige former for særeje, hvoraf de mest almindelige er skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Særeje er ikke enten eller – man kan sagtens oprette særeje på bestemte aktiver, såsom fast ejendom og arvestykker, eller på en bestemt opsparing. Alt hvad I derudover ejer, vil i givet fald indgå i formuefællesskabet.

Det stigende antal skilsmisser har betydet, at stadig flere par opretter skilsmissesæreje. Det betyder kort sagt, at særejet kun gælder i tilfælde af separation eller skilsmisse. Består ægteskabet ubrudt, når førstafdøde afgår ved døden, ophæves bestemmelsen om særeje – i modsætning til fuldstændig særeje som består ved død.

 

Hvad er en gaveægtepagt?

De færreste er klar over, at alt andet end sædvanlige lejlighedsgaver mellem ægtefæller kræver en ægtepagt. Har du planer om at give en større gave til din ægtefælle, er det vigtigt, at I får oprettet en gaveægtepagt, idet ejerforholdet ikke juridisk overgår før.

 

Ægtepagt pris

Prisen på ægtepagt om særeje starter fra 2.500 kr. inkl. moms. Omfang og behov varierer, og ikke to ægtepagter er ens. Derfor er det også svært for os på forhånd at anslå omfanget. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 71 83 20 så vi kan få afklaret eventuelle spørgsmål og fremkomme med et konkret tilbud. Bemærk at der I tillæg til vores honorar må påregnes et tinglysningsgebyr til Tinglysningsretten på 1.660 kr.

Bestil ægtepagt
DKK. 2.500
Start sag

inkl. moms