Vi er forsikret hos CODAN

En advokatansvarsforsikring er en forsikring, som alle advokater og advokatselskaber har pligt til at tegne. Reglerne om ansvarsforsikringen findes i § 61 i Advokatsamfundets vedtægt.

Ansvarsforsikringen skal dække det eventuelle erstatningsansvar, man som advokat måtte ifalde for formueskade påført en tredjemand ved enhver form for uagtsomhed, der skyldes advokaten eller dennes personale.

Ansvarsforsikringen skal som minimum have en dækningssum på kr. 2,5 millioner og Advokatsamfundet holder tilsyn med alle registrerede oplysninger om forsikringsforhold vedrørende advokater.

NEMADVAOKAT er forsikring med en dækningssum på kr. 40 millioner.

Vores advokatansvarsforsikring:
Professionel ansvarsforsikring

Garantens kontaktoplysninger:
CODAN A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
Tlf. 78795829