Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et kapitalselskab, som typisk stiftes som et aktieselskab, anpartsselskab eller et iværksætterselskab. Det primære formål med et holdingselskab er, at selskabet ejer aktier eller anparter i andre selskaber. Hertil skal det nævnes, at et holdingselskab som oftest ikke selv har en egentlig produktion. Normalt er det et eller flere datterselskaber, der tager sig af den egentlige produktion.

 

Arbejdsskadesikring i holdingselskaber

Ifølge arbejdsskadesikringsloven er alle arbejdsgivere forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Dette gælder som udgangspunkt også for holdingselskaber. Der er dog enkelte undtagelser, som du kan læse om her.

 

Arbejdsskadesikringsloven

Alle arbejdsgivere er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring ifølge arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS) er forpligtet til at sikre deres ansatte inklusiv direktøren ifølge arbejdsskadesikringsloven.

Der er krav om en arbejdsskadesikring uanset om arbejdet, der udføres, er lønnet eller ulønnet. Derudover kræver arbejdsskadesikringsloven, at der skal tegnes arbejdsskadeforsikringer uanset varigheden af det udførte arbejde dvs., uanset om arbejdet er varigt, midlertidigt eller forbigående.

Det er udelukkende arbejdsgivere, der er forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikringer. Det betyder, at selvstændige med en personligt drevet virksomhed ikke er forpligtet til at tegne en forsikring mod arbejdsskade, da man ikke er arbejdsgiver.

Man kan dog frivilligt vælge at sikre sin egen person, hvilket også gør sig gældende for medarbejdende ægtefæller. Hvis man undlader at tegne en forsikring mod arbejdsskade, kan selskabet blive straffet ved bøde og blive pålagt diverse omkostninger i forbindelse med en eventuel sag om arbejdsskade.  

 

Holdingselskabers sikringspligt

Alle arbejdsgivere er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring ifølge arbejdsskadesikringsloven. Det vil sige, at holdingselskaber som udgangspunkt også er forpligtet til at tegne en arbejdsskadesikring, såfremt der udføres arbejde for selskabet. Som oftest er det udelukkende direktøren, der udfører arbejde, da holdingselskaber typisk ikke har en egentlig produktion.

Hertil skal det nævnes, at holdingselskaber frit kan udlicitere selskabets arbejde (direktørens arbejde) til professionelle regnskabs- eller revisionsselskaber eller til et datterselskab. Det betyder, at holdingselskabet ikke længere er forpligtet til at tegne en arbejdsskadesikring, da der ikke foretages noget arbejde i selskabet. Som en undtagelse til hovedreglen er selskabet heller ikke forpligtet til at sikre direktøren i en sådan situation, hvor alt arbejdet er udliciteret.

 

Arbejdsskadeforsikring dækning

En arbejdsskade er en skade, som er forårsaget af en ulykke eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage. Som udgangspunkt dækker forsikringsselskaber ikke skader, som er opstået over en længere periode grundet slitage fra fysisk hårdt eller ensformigt arbejde.

En arbejdsskadeforsikring dækker blandt andet:
  • Sygebehandling, optræning og hjælpemidler, når det er nødvendigt (gælder også behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut samt skader på tænder og briller)
  • Økonomisk erstatning for tabt erhvervsevne
  • Økonomisk godtgørelse for varige mén
  • Medarbejderens efterladte får en økonomisk erstatning ved tab af forsørger

 

Arbejdsskadeforsikring pris

Prisen på en arbejdsskadeforsikring afhænger bl.a. af selskabets branche. Forsikringsselskaberne fastsætter en pris baseret på risikoen for, at en medarbejder kommer til skade, mens vedkommende udfører sit arbejde. Ifølge en opgørelse fra brancheorganisationen Forsikring og Pension koster en arbejdsskadeforsikring for rådgivere og konsulenter mellem 1.000 og 1.600 kroner. Priserne er et gennemsnit per ansat per år og gælder kun for virksomheder, der har mindre end fem ansatte. Som udgangspunkt er det billigere at forsikre personer, der arbejder med jura, økonomi og reklame end dem, der rådgiver om PR, kommunikation og informationsteknologi.

 

Læs mere om holding:
Stiftelse af holdingselskab