Tinglysning af debitorskifte

Hvad er et debitorskifte?

Et debitorskifte sker, når en ejendom skifter ejer. Ved ejerskifte af en ejendom er det nødvendigt at foretage et debitor- og kreditorskifte. Derved står den nye ejer af ejendommen angivet som låntager i forhold til ejerforeningens underpantsætning.

Når du køber en ejerlejlighed, skal der som oftest stilles sikkerhed til ejerforeningen. Dette kan bestå af enten et tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter. Er der tale om et ejerpantebrev, skal der foretages et debitorskifte af ejerpantebrevet. Det kan ske, at der også skal foretages forhøjelse eller aflysning.

 

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er en sikringsakt, hvor rettighedshaveren sikrer sin rettighed mod andre rettigheder, der stiftes efterfølgende, og som strider mod ens egen rettighed. Tinglysning sker med andre ord for at beskytte sig mod andres eventuelle krav.

Danmark indførte i september 2009 digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom, herunder tinglysning af købers overtagelse af ejendommen. Dette gør det bl.a. muligt at registrere oplysninger om ejendommen, ejerforhold og pantsætning på www.tinglysningsretten.dk.

En køber af en fast ejendom skal tinglyse sin adkomst til ejendommen, så omverdenen kan blive opmærksom på, at den pågældende bolig har fået en ny ejer. Tinglysning af blandt andet købers adkomst skal forhindre, at den gamle ejers kreditorer efterfølgende kan gøre udlæg i ejendommen. Udlæg medfører, at du fratages den retlige rådighed over de udlagte effekter. Tinglysning er derfor købers sikringsakt og er en vigtig del af et debitorskifte.

Læs mere om tinglysning af skøde, samt pris.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Selve arbejdet med det digitale tinglysningssystem består blandt andet i at sikre, at alle nødvendige oplysninger indhentes og indtastes i systemet, så tinglysningen kan gennemføres. Desuden skal sælgers lån i ejendommen i de fleste tilfælde aflyses og købers lån tinglyses på ejendommen. Lad NEMADVOKAT gøre det for dig, så du kan sikre dig en juridisk korrekt udførsel af tinglysningen.

 

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 eller på info@nemadvokat.dk.