Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er et udtryk for en professionel og neutral gennemgang af ejendommens fysiske tilstand, der udarbejdes ved størstedelen af danske ejendomshandler.

Målet med tilstandsrapporten er at informere køber om de fejl og skader, der er på ejendommen. Tilstandsrapporten er samtidig en forudsætning for at indhente et ejerskifteforsikringstilbud.

Det er frivilligt for sælger, om denne vil have lavet en tilstandsrapport, men det er ofte anbefalelsesværdigt, idet tilstandsrapporten er en betingelse for at kunne frigøre sig for sit 10-årige mangelsansvar ved samtidig at tilbyde en ejerskifteforsikring (se ligeledes under ”Huseftersynsordningen”).

Tilstandsrapporter kan i princippet ske på både lejligheder, huse og sommerhuse. Dog sker det sjældent på ejerlejligheder, idet hele fællesejet samtidig skal vurderes, hvilket ofte er meget dyrt.

 

Rapportens begreber

I tilstandsrapporten kan der gives seks karakterer. Disse karakterer angiver, hvor alvorlig den pågældende skade er for den enkelte del af bygningen:

  • IB – ingen bemærkninger
  • K0 – Kosmetiske skader
  • K1 – Mindre alvorlige skader
  • K2 – Alvorlige skader
  • K3 – Kritiske skader
  • UN – Bør undersøges nærmere