Pantebreve

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev fungerer som en sikkerhed for långiver f.eks. realkreditinstitut eller en bank. Derved er et pantebrev et lån, som er ydet mod sikkerhed i en fast ejendom, hvorved långiveren bliver panthaver.

 

Hvad bruges et pantebrev til?

Pantebrevet giver panthaver mulighed for at begære ejendommen solgt på tvangsauktion, i tilfælde af at låntager ikke overholder sine forpligtelser. Dermed kan panthaver få dækket sit udlån helt eller delvist.

 

Prioritetsrække

Pantebrevet angiver en prioritetsrække over dem som måtte have pant i ejendommen. I tilfælde af at ejendommen sættes på tvangsauktion, betales den långiver, som er angivet som prioritet 1 først. Herefter betales den långiver, der er angivet som prioritet 2 med det tilbageværende beløb osv.

 

Forskellige former for pantebreve

Almindeligt pantebrev
  • Et almindeligt pantebrev giver én eller flere bestemte långivere pantesikkerhed for låntagers opfyldelse af én bestemt underliggende fordring. Denne fordring er angivet i selve pantebrevet, hvor betalingsvilkårene fremgår. Pantegælden er i dette tilfælde fikseret til et bestemt beløb
  • Fordele: Klarhed over sikkerhedens omgang og prioritet. Det kan direkte ud fra pantebrevets tekst beregnes, hvad der skyldes på et givent tidspunkt
  • Ulemper: Kan kun give sikkerhed for forhåndsbestemte långivere. Dermed er det ikke muligt at tilføje fordringer eller andre långivere løbende

 

Ejerpantebrev
  • Et ejerpantebrev er hvor pantsætteren overdrager ejerpantebrevet til en långiver til sikkerhed for en underliggende fordring, som långiver har mod pantsætteren. Långiver kan enten få pantesikkerhed i hele ejerpantebrevet, eller i en beløbsmæssig ramme inden for ejerpantebrevet
  • Fordele: Mulighed for at give långiver sikkerhed for mere end én fordring samt mulighed for at give flere långivere sikkerhed i samme ejerpantebrev for hver deres fordring(er)
  • Ulemper: Der er ikke fuld klarhed over omfanget af foranstående underpanterettigheder for underpanthaveren i ejerpantebrevet

 

Skadesløsbrev
  • Et skadesløsbrev giver én eller flere bestemte låntagere pantesikkerhed for et underliggende skyldforhold, som ligger uden for selve skadesløsbrevet, indtil et bestemt maksimumbeløb
  • Fordele: Der kan gives sikkerhed for mere end én fordring mellem pantsætter og panthaver. Dermed skal der ikke stiftes nye pantebreve og betales nye tinglysningsafgifter ved stiftelsen af nye fordringer
  • Ulemper: Der kan kun sikres fordringer for den panthaver, som er angivet i skadesløsbrevet. Hvis skadesløsbrevet skal anvendes igen over for en ny panthaver, kræver det en ny tinglysning, der udløser tinglysningsafgift

 

NEMADVOKATs erfarne advokater kan bistå dig i udarbejdelsen af pantebrevet. Ring i dag og få en uforpligtende snak på tlf. 70 20 41 61 eller e-mail: info@nemadvokat.dk

 

Har du mistet eller ødelagt dit ejerpantebrev i papirform?

Vi hjælper dig med at mortificere ejerpantebrev