Matrikelkort

Matrikelkort

Alle ejendomme i Danmark (med meget få undtagelser) har en matrikel.

Dette vil sige, at enhver ejendom kan identificeres ved et ejerlav og et matrikelnummer.
De registrerede matrikler, skel og vejrettigheder fremgår af matrikelkortet, der er et digitalt, juridisk kortværk.

Af matrikelkortet fremgår også fredskovsbelagte arealer, forurenede arealer, strandbeskyttelses- og klitfredningszoner.

Der findes også et ejerlejlighedskort, der viser de enkelte ejerlejligheders areal.