Jordforureningsattest

Jordforureningsattest

Det er højst relevant for køber at vide om grunden, hvorpå ejendommen ligger, er forurenet. Oplysninger vedrørende sådanne forhold skulle tidligere indhentes gennem regionen.

Offentligheden får nu adgang til oplysninger om jordforurening i Danmark via jordforureningsattester. Disse findes hos Danmarks Miljøportal, hvortil de offentlige myndigheder har indberettet data om natur og miljø.

Borgere i Danmark har mulighed for tilgå jordforureningsattester på www.miljoportal.dk, således at man nu ikke længere behøver at kontakte regionerne for at klarlægge en ejendoms forureningsmæssige tilstand.