Indfrielse af lån

Indfrielse af lån

Parternes pengeinstitutter koordinerer aflysningen/tinglysningen af lån

Såfremt sælger har fået tinglyst lån på ejendommen, skal disse indfries og aflyses, hvis lånene ikke skal overtages af køber.

Lån på ejendommen, der ikke er indfriet og aflyst, vil optræde som anmærkninger på skødet. Det er en betingelse for købesummens frigivelse til sælger, at skødet er anmærkningsfrit. Der forløber som oftest en lille måneds tid fra overtagelsesdagen, førend parternes pengeinstitutter har koordineret aflysningen og tinglysningen af lån. Herefter kan købesummen således frigives til sælger.