Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen

Sælger har som udgangspunkt et 10-årigt mangelsansvar i forbindelse med salg af fast ejendom. Dette mangelsansvar kan sælger frigøre sig for, såfremt denne:

  • fremlægger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for køber
  • fremlægger et tilbud på ejerskifteforsikring for køber*
  • give køber tilsagn om at ville betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring
  • informerer køber om, at det almindelige mangelsansvar bortfalder.

Det står køber frit for at vælge et andet forsikringsselskab. Sælger er fortsat forpligtet til at betale et beløb, der svarer til halvdelen af det tilbud han selv fremlagde. Såfremt sælger har fremlagt mere end ét tilbud, refunderer sælger halvdelen af det billigste tilbud.

Det er vigtigt at notere sig, at sælger ikke fritages for det 10-årige mangelsansvar, såfremt ovenstående ikke fremlægges for køber inden købstilbuddet. Tilstands- og elinstallationsrapport samt ejerskifteforsikring skal ligeledes være indhentet og bekostet af sælger, for at sælger kan fritages for det 10-årige mangelsansvar.