Fortrydelsesret ved køb af bolig

Fortrydelsesret ved køb af bolig

Selvom både køber og sælger har underskrevet en købsaftale (og aftalen dermed er bindende), har køber ret til at fortryde købet, indtil der er gået seks hverdage efter købsaftalens indgåelse.
Køber kan frit trække sit købstilbud tilbage, indtil sælger har accepteret tilbuddet. Når tilbuddet er accepteret, er der derimod indgået en bindende aftale, der som udgangspunkt ikke kan trækkes tilbage.

Køber kan dog fortryde sit køb ved at sende et brev til sælger eller dennes repræsentant, hvor køber meddeler, at han eller hun ønsker at træde tilbage fra aftalen. Brevet skal være kommet frem til sælger eller dennes rådgiver senest seks hverdage efter sælgers accept af tilbuddet.

Hvis aftalen er indgået ved, at køber har accepteret sælgers tilbud, skal fristen på seks dage regnes fra det tidspunkt, hvor køber fik kendskab til salgstilbuddet.

 

Køber skal betale 1 % af købesummen til sælger

Såfremt køber fortryder boligkøbet og udnytter sin fortrydelsesret rettidigt, skal køber betale sælger 1 % af købesummen i godtgørelse inden fristens udløb.

Hvis man derimod udnytter et advokatforbehold i købsaftalen, vil man ikke skulle godtgøre sælger – køber vil således være i stand til at fortryde gratis.

Læs mere om køb af bolig her.