Fejl og mangler

Fejl og mangler

Da man oftest køber fast bolig, der er opført og benyttet af tidligere ejere, forekommer det, at der opstår uventede fejl og mangler på ejendommen. Sælger har som udgangspunkt ansvar for mangler på ejendommen i 10 år efter ejendommens overdragelse.

Dette ansvar kan sælger dog frigøres for, såfremt denne 1) fremlægger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for køber, 2) fremlægger et tilbud på ejerskifteforsikring for køber, 3) giver køber tilsagn til at ville betale halvdelen af forsikringspræmien på den tilbudte forsikring og 4) informerer køber om, at det almindelige mangelsansvar bortfalder (se ligeledes under ”Huseftersynsordningen”).

 

Tilstandsrapporten er vigtig

De forhold, der er beskrevet i tilstandsrapporten, er køber blevet bekendt med, da køber har fået udleveret dokumentet inden handlens indgåelse. Køber kan derfor ikke rejse et eventuelt erstatningskrav mod sælger på baggrund af disse allerede kendte skader.

Bedømmelsen af, hvad der er en mangel kan være svær. Et nedslidt tag, der skal udskiftes, er eksempelvis ikke en mangel, såfremt tagets stand svarer til dets alder. Man må i sådanne situationer altid tage udgangspunkt i, hvad der er aftalt og oplyst under købet, og hvad man kan forvente i forhold til boligens oplyste stand og alder.

Har du konstateret fejl og mangler?
Se her, hvad du så skal gøre!
Tryk her for at læse om fejl og mangler ved fast ejendom