Energimærke

Energimærkning er som udgangspunkt lovpligtigt

En bolig der sælges skal således have et gyldigt energimærke, der synliggør bygningens energiforbrug og angiver muligheder for at forbedre bygningens energimæssige tilstand. Undtaget heraf kan eksempelvis være ejendomme, der er under 60 m2. Køber vil således altid have klarhed omkring husets energiforbrug.

Såfremt sælger ikke har fået foretaget energimærkningen, har køber ret til at få denne lavet på sælgers regning. Hvis handlen vedrører en ejerlejlighed, bekoster foreningen, efter påkrav, derimod udgiften til udarbejdelsen af energimærket.

 

Hvornår laves energimærket

Udarbejdelsen af energimærket sker ofte i forbindelse med udfærdigelsen af tilstandsrapporten, typisk for at kunne opnå en besparelse, idet den byggesagkyndige ofte tilbyder mængderabat.
Energimærkningen skal, ligesom tilstandsrapporten, laves på hele ejendommen – også selvom salget vedrører en ejerlejlighed.

Et energimærke kan være gyldigt i 5, 7 eller 10 år, alt efter hvornår energimærket er udstedt, medmindre boligen er undergået ændringer, der har påvirket ejendommens energiforbrug i væsentligt omfang.