El-eftersyn

El-eftersyn

Pr. 1. maj 2012 udgør elinstallationsrapporten en del af Huseftersynsordningen

Ved et el-eftersyn gennemgås ejendommen af en uafhængig autoriseret elinstallatør. Denne gennemgang resulterer i en uvildig elinstallationsrapport, hvoraf det fremgår, hvorvidt boligens elinstallationer er funktionsdygtige, om installationerne er i overensstemmelse med lovgivningen på området og hvilken stand installationerne i det hele taget er i.

 

Begreber i rapporten

I elinstallationsrapporten kan der gives seks karakterer. Disse karakterer udtrykker installationernes lovlighed og funktionsdygtig:

IB – Ingen bemærkninger

K0– Praktisk eller kosmetisk mangel

K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden

K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen

K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen

UN – Bør undersøges nærmere

Se ligeledes under menupunktet, Huseftersynsordningen.