Tinglysning

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er en sikringsakt, hvor rettighedshaveren sikrer sin rettighed (ejendomsret, pant mv.) mod andre rettigheder, der stiftes efterfølgende, og som strider mod ens egen rettighed. Dermed er tinglysning en offentlig registrering af rettigheder.

Der er krav om tinglysning af alle rettigheder over fast ejendom for at være gyldige mod aftaler om ejendommen og retsforfølgning. Derudover er der andre rettigheder, der skal tinglyses, for at være gyldige mod aftaler og retsforfølgning, herunder pant i motorkøre.

 

Digital tinglysning

Fra den september 2009 skal tinglysning af fast ejendom ske digitalt på www.tinglysning.dk. Alle rettigheder over fast ejendom skal derfor registreres digitalt, uanset om der er tale om ejendomsoverdragelse, panterettigheder eller lignende.

Forud for det digitale tinglysningssystem skete tinglysning i landets byretter. Dette er nu samlet hos Tinglysningsretten i Hobro. Digitaliseringen betyder, at man ikke længere får et skøde i papirform, men derimod som en PDF-fil. Alle tinglysninger registreres på www.tinglysning.dk, hvor man nu også har adgang til at foretage opslag i tingbogen gratis.

 

Digital signatur

Efter digitaliseringen skal en person, en virksomhed eller en rådgiver nu registrere, eksempelvis, en ejendomsoverdragelse ved hjælp af en elektronisk blanket på Tinglysningsrettens hjemmeside. Dette betyder samtidig, at sagens parter skal underskrive det pågældende dokument digitalt ved hjælp af NemID eller digital signatur.

Såfremt man ikke har mulighed for at underskrive digitalt, kan man benytte sig af en tinglysningsfuldmagt, hvorefter fuldmagtshaver kan underskrive digitalt på vegne af fuldmagtsgiver. Rent juridisk har det ikke nogen betydning, at tinglysning nu sker digitalt, hvorfor forholdet mellem køber og sælger er præcis det samme, som hvis tinglysningen var sket forud for september 2009.

Mulighederne for underskrift kan i fuldmagten begrænses til nærmere bestemte vilkår. Således kan fuldmagtsgiver eksempelvis sikre, at fuldmagtshaver ikke kan erhverve ejendommen for mere end et nærmere fastsat beløb.

 

Er du i tvivl om processen, kan du med fordel tage kontakt til NEMADVOKAT eller læse mere om tinglysning af skøde her.